16.8.2019

Endomines AB:n puolivuosikatsaus 2019: Merkintäoikeusanti päättyi onnistuneesti – tuotannon ylösajo Fridayn kaivoksella käynnistetty

Koko raportti (PDF)Lehdistötiedote (PDF)
Endomines AB, Pörssitiedote 16.8.2019 klo 08:30 CEST

H1 2019 (vs. H1 2018)

Operatiivinen toiminta

  • Rikastamon rakennustyöt jatkuivat ja Fridayn kaivoksella keskityttiin toisella vuosineljänneksellä peränajoon.
  • Myös tuotantolaitoksen rikastushiekka-altaan rakennustöihin panostettiin paljon niin ajallisesti kuin materiaalinkäytön osaltakin.
  • Vuoden 2019 toisella neljänneksellä ei tuotettu lainkaan kultarikastetta.
  • LTIFR 11 (9)

Taloudellinen katsaus

  • Liikevaihto oli 3,5 MSEK (71,5)
  • Käyttökate oli -20,8 MSEK (0,0)
  • Rahavirrat olivat yhteensä -13,2 MSEK (71,6)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,85 SEK (-0,10)

Olennaiset tapahtumat H1:n jälkeen
Endominesin merkintäoikeusannin lopulliset tulokset julkistettiin 4.7.2019 ja sen tuotot ennen kuluja olivat noin 156 miljoonaa Ruotsin kruunua. Merkintäoikeusannin seurauksena osakkeiden kokonaismäärä kasvoi 44 549 555 osakkeella ja osakepääoma 133 648 665 Ruotsin kruunulla.

Vuoden 2019 tuotantotavoitteen muutokset:
Endomines tiedotti 9. elokuuta 2019, että aikaisemmin vuodelle 2019 asetettua 5000-8000 unssin tuotantotavoitetta ei tulla saavuttamaan. Syynä tähän ovat kevättalvella 2019 vahingoittuneen rikastamon jätealueen korjaustyöt, jotka viivyttivät tuotannon ylösajoa enemmän kuin odotettiin. Tällä hetkellä, Endominesin USA:n tiimi päivittää kuluvan vuoden tuotantoennustetta rikastamon käyttöönoton etenemisen sekä kairausohjelman ja koelouhinnan tulosten perusteella. Tämän valmistuttua, Endomines tulee julkaisemaan päivitetyn tuotantoennusteen vuodelle 2019.

Aiemmat tuotantotavoitteet vuodelle 2019:
Idahon Fridayn kaivoksen kullan vuosittaisen tuotantomäärän odotetaan olevan arviolta 9 000 unssia, ja tuotannon kustannukset (”cash costs”) arvioidaan olevan tuotantoalueesta riippuen noin 650–900 Yhdysvaltain dollaria unssilta kaivoksen elinkaaren aikana. Endomines on aloittanut kaivoksen tuotannon ylösajon vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana ja ennakoi aikaisemmin tuottavansa 5 000–8 000 unssia kultarikastetta kuluvana vuonna. Lopullinen tuotantomäärä riippuu ajanjaksolla louhitun malmin määrästä ja kultapitoisuudesta.

Konsernin tunnusluvut tammi-kesäkuu
MSEK ellei toisin ilmoitettu 2019 2018 +/-
Liikevaihto 3,5 71,5 -68,0
Liiketoiminnan kulut -24,3 -71,5 47,2
Vertailukelpoinen käyttökate -20,8 7,8 -28,6
Käyttökate -20,8 0 -20,8
Poistot ja arvonalentumiset -1,5 -23,1 21,6
-Liiketappio/+liikevoitto -22,3 -23,1 0,8
Katsauskauden tulos -30,1 -3,5 -26,6
Osakekohtainen tulos (SEK) -0,85 -0,10 -0,75
Liiketoiminnan rahavirta -29,8 -16,0 -13,8
Investoinnit -36,8 -73,7 36,9
Rahoitus 53,4 161,3 -107,9
Rahavarat kauden lopussa 5,7 90,1 -84,4
Henkilöstöä kauden lopussa 36 42 -6
LTIFR 11 9 2

LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden 12 kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle aliurakoitsijat mukaan lukien.

Väliaikainen toimitusjohtaja Marcus Ahlström: ”Vuoden 2019 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana Fridayn kaivoksen valmistelevat työt ovat jatkuneet. Teknisesti rikastamo valmistui huhtikuussa ja on nyt otettu tuotannolliseen käyttöön. Valitettavasti lumen sulamisen myötä ja rikastamon poistoputkia asennettaessa huomattiin, että jätealueen pohjalla oleva kalvo ja osa tukirakenteista olivat kärsineet vaurioita talven ja kevään sulamiskauden aikana. Vauriot viivästyttivät kaivoksen ylösajoa, ja rikastamo voitiin ottaa tuotannolliseen käyttöön vasta elokuun alussa. Olen kuitenkin erittäin innoissani siitä, että ylösajovaihe Fridayn kaivoksella on vihdoin alkanut, ja odotan täysimittaisen tuotannon alkavan mahdollisimman pian.

Toukokuussa yhtiön hallitus päätti merkintäoikeusannista, jolla kerättävillä varoilla on tarkoitus tukea Endominesin pitkän tähtäimen strategiaa sekä jatkaa Idahon esiintymien kehittämistä ja malminetsintää Karjalan kultalinjalla. Pitkän aikavälin suunnitelma on kasvattaa tuotantoa yli 40 000 unssiin vuoden 2023 loppuun mennessä. Merkintäoikeusanti päättyi 1.7. ja tuotti yhtiölle noin 156 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen kuluja, mikä vastaa noin 94,4:ää % merkintäoikeusannille asetetusta tavoitteesta. Olen tulokseen erittäin tyytyväinen, ja taloudellinen asemamme onkin merkintäoikeusannin jälkeen vankka. Haluan kiittää kaikkia vanhoja ja uusia osakkeenomistajiamme osoittamastanne sitoutuneisuudesta ja luottamuksesta.

Konsernijohdossa tapahtuneiden muutosten mukaisesti, olemme asettaneet uuden johtoryhmän USA:han. Uusi johto keskittyy nyt strategiamme seuraavien vaiheiden toteuttamiseen, eli Fridayn, mutta myös seuraavien projektien Rescuen ja Unityn, kehittämiseen. Päivitetty tuotantosuunnitelma ja kehitysbudjetti ovat paraikaa tekeillä. Tämän lisäksi jatkamme Karjalan kultalinjan malminetsintäohjelman toteuttamista, tarkoituksena mahdollistaa kannattava kullan tuotanto pitkällä aikavälillä.”

     
Lisätietoja
Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 16.8.2019 kello 08:30 CEST.

Endomines  
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).