1.4.2020

Endomines AB on laskenut liikkeelle 3,4 miljoonan euron velkakirjalainan

Lehdistötiedote (PDF)
Endomines AB, pörssitiedote 1.4.2020 klo 08:30 CEST

Endomines AB on saanut päätökseen 3,4 miljoonan euron velkakirjalainan ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien (”Warranttien”) myynnin ensisijaisesti suomalaisille institutionaalisille sijoittajille, ml. yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

3,4 miljoonan euron suuruinen velkakirja on laskettu liikkeelle suomalaisille institutionaalisille sijoittajille. Velkakirjaan ovat sijoittaneet myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Velkakirjalla kerätyt varat tullaan käyttämään pääasiassa yhtiön käyttöpääomatarpeen kattamiseen ja yleisten liiketaloudellisten tarpeiden rahoittamiseen.

Yhtiön toimitusjohtaja Greg Smith kommentoi: ”Olen iloinen voidessani todeta, että laskemme liikkeelle 3,4 miljoonan euron velkakirjalainan, mikä mahdollistaa Fridayn kaivoksen ja rikastamon ylösajon jatkamisen. Haluan kiittää liikkeelle laskettuun velkakirjaan osallistuneita sijoittajia. Meillä on vahva luottamus sekä USA:n että Suomen näkymiimme, ja jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista suunnitellusti.”

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ingmar Haga, toteaa: “Uusi toimitusjohtajamme Greg Smith ja tiimimme ovat viime kuukausina saaneet aikaan erittäin hyvää operatiivista kehitystä. Hän on 29,9% omistusosuudellaan yhtiömme suurin yksittäinen omistaja, ja hänen investointinsa velkakirjalainaamme edelleen vahvistaa hänen taloudellista sitoutumistaan. Olen iloinen, että yhtiön toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien intressit ovat näin vahvasti linjassa.”

Velkakirjat lasketaan liikkeelle kahden vuoden laina-ajalla sekä vuosittaisella 12,0 prosentin kiinteällä korolla. Yhtiö voi päätöksellään pidentää laina-aikaa yhdellä vuodella, mikä nostaa lainojen korkoa 0,25 prosenttiyksiköllä. Yhtiöllä on milloin tahansa yksipuolisella päätöksellään oikeus lunastaa velkakirjat 100 prosentin hintaan. Velkakirjalainan ehdot julkaistaan Endominesin verkkosivuilla hutikuun 8 päivä.

Jokainen warrantti oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen yhtiössä 0,797 euron osakekohtaiseen merkintähintaan aikavälillä 30.6.2020 – 30.6.2023. Warrantit on myönnetty sijoittajille hintaan 0,00797 euro per warrantti (yhteensä 18 000 euroa). Warranttien ehdot julkaistaan Endominesin verkkosivuilla sen jälkeen, kun ne on rekisteröity Ruotsin kaupparekisteriviranomaisen toimesta. Jos kaikki warrantit merkitään nykyisten osakkeenomistajien laimennus osakepääomaan sekä äänioikeuksiin tulee olemaan 2,0 prosenttia. Warrantteja ei suunnata joukkovelkakirjalainaa merkinneille yhtiön hallituksen ja johdon jäsenille. Tämän kompensoimiseksi Endominesin vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että se hyväksyisi 2 790 000 warrantin suuntaamisen yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle. Ehdotus kokonaisuudessaan julkaistaan Endominesin yhtiökokouskutsussa. Mikäli kaikki warrantit (mukaan lukien warrantit, jotka yhtiökokous mahdollisesti suuntaa lainaa merkinneille hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle) käytetään, n. 5 miljoonaa uutta yhtiön osaketta lasketaan liikkeelle, mikä vastaa 4,4 prosenttia kaikista yhtiön ulkona olevista osakkeista. Laimennus osakepääomaan sekä äänioikeuksiin tulee olemaan 4,3 prosenttia.

UB Securities Ltd toimii warranttien liikkeeseenlaskun Pääjärjestäjänä.

Borenius Asianajotoimisto Oy ja Advokatfirman Cederquist KB toimivat Endominesin oikeudellisina neuvonantajina joukkovelkakirjalainan ja Warranttien liikkeeseenlaskussa.

Lisätietoja
Greg Smith, toimitusjohtaja, +44 7717 8809 23, greg.smith@endomines.com
Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com
 

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 1.4.2020 kello 08:30 CEST.
 

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).