25.3.2022

Endomines selvittää vaihtoehtoja yhtiön kotipaikan siirron toteuttamiseksi

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB (publ), Pörssitiedote 25.3.2022 kello 19:00 CET

 

Endomines AB (publ) ("Endomines") jatkaa vaihtoehtojen kartoittamista aiemmin ilmoitetun kotipaikan siirron toteuttamiseksi. Endomines ei toteuta aiemmin tiedotetun mukaista sulautumissuunnitelmaa uudeksi kokonaan omistetuksi tytäryhtiöksi Endomines Finland Oyj:ksi ("Endomines Finland"), ja on päättänyt, että aiempi sulautumissuunnitelma raukeaa. Endomines jatkaa vaihtoehtoisten toteuttamistapojen selvitystä kotipaikan siirron loppuun saattamiseksi.

 

Kuten aiemmin tiedotettiin, Endomines allekirjoitti kesäkuussa 2021 sulautumissuunnitelman yhtiön kotipaikan siirtämiseksi Ruotsista Suomeen rajat ylittävän myöhemmän sulautumisen kautta. Sulautuminen hyväksyttiin Endominesin ylimääräisessä yhtiökokouksessa heinäkuussa 2021, ja sen oli alun perin suunniteltu tapahtuvan syksyn 2021 aikana. Koska Euroclear Sweden on päättänyt olla sijoittamatta osakkeita ei-ruotsalaisiin yrityksiin kesästä 2021 alkaen, Endomines ei voinut jatkaa valitulla mallilla, eikä täten saattaa sulautumista loppuun määräajassa. Endomines selvitti vaihtoehtoista toimintatapaa,  sopivan palveluntarjoajan löytämistä ruotsalaisten talletustodistusten (”SDRs”) myöntämiseksi, mutta ei löytänyt tällaista palveluntarjoajaa, joka pystyisi varmistamaan kaupankäynnin jatkumisen yhtiön osakkeilla sulautumisen yhteydessä.

 

Näiden syiden vuoksi Endomines on päättänyt keskeyttää aiemmin julkistetun sulautumisprosessin ja selvittää vaihtoehtoisia tapoja sulautumisen toteuttamiseksi, mukaan lukien mahdollisuus hakea osakkeidensa poistamista kaupankäynnistä Nasdaq Tukholmassa ja jatkaa pörssilistausta vain Suomessa. Endomines katsoo, että Suomessa olevasta suuresta osakkeiden omistuksesta johtuen yhtiön kotipaikan muuttaminen hyödyttää yhtiötä ja sen osakkeenomistajia yksinkertaistamalla yhtiörakennetta ja vähentämällä hallintokuluja. Endominesin nykyinen rakenne suurimman osa toiminnoista sijaitessa Suomessa merkitsee, että nykyiset yhtiötä koskevat sääntelypuitteet eivät sovi Endominesin toimintamalliin eivätkä ole osakkeenomistajien edun mukaisia.

 

Koska heinäkuussa 2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi sulautumisen ja kotipaikanvaihdoksen sillä perusteella, että kaupankäynti yhtiön osakkeilla jatkuu sulautumisen jälkeen sekä Suomessa että Ruotsissa, vaihtoehtoinen tapa sulautumisen täytäntöönpanemiseksi tullaan esittämään yhtiökokoukselle hyväksynnän saamiseksi, sekä yhtiö julkistaa päivitetyn sulautumissuunnitelman ja sulautumisesitteen. Endomines on sitoutunut varmistamaan, että tuleva suunnitelma yhtiön kotipaikan siirrosta ovat yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisia, ja aikanaan yhtiö tiedottaa asiasta tarkemmin.

 

Lisätietoja

Kari Vyhtinen, toimitusjohtaja, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 25.3.2022 kello 19:00 CEST.

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).