1.11.2022

Endomines on löytänyt uuden kultamineralisoituneen vyöhykkeen 20 km Pampalosta pohjoiseen

Pörssitiedote (PDF)

Endomines AB, pörssitiedote 01.11.2022 klo 13:00 CEST

 

Endomines raportoi uuden kultamineralisoituneen vyöhykkeen löytymisestä Karjalan kultalinjan pohjoisosasta, 5 kilometriä Hoskosta pohjoiseen. Kartitsan kairausohjelma koostui neljästä (4) timanttikairareiästä, yhteispituudeltaan 400.1 metriä. Tämä oli ensimmäinen kairausohjelma alueella. Kairausohjelma oli osa elokuussa 2022 alkanutta alueellisen malminetsinnän kampanjaa.

 

Kohokohdat:

 

  • Kairareikä KA-3 lävisti 2.0 m @ 2.7 g/t kultaa, sisältäen 1.0 m @ 4.0 g/t kultaa
  • Kartitsan alue on heikosti tutkittu; lähin historiallinen kairareikä sijaitsee 4 km päässä, lähellä Hoskon esiintymää
  • Lisää malminetsintäkairausta on suunniteltu alueelle ja kultamineralisoituneen vyöhykkeen jatkeita tullaan seuraamaan lisärei’illä

 

”Malminetsintä Karjalan kultalinjalla muodostaa tärkeän osan uutta strategiaamme. Odotimme tältä alueelta korkeaa malminetsintäpotentiaalia. Olen hyvin tyytyväinen todetessani, että tämä ensimmäinen, pieni kampanja Kartitsan alueella tuotti positiivisia tuloksia. Tämä luo pohjan seuraavalle kairausohjelmalle, mikä voi olla kooltaan 5–10 kertaa suurempi. Suunnitelmamme on toteuttaa laajamittaista malminetsintää vuosina 2023–2024 ja tämä on yksi tärkeimmistä fokusalueista malminetsintämme suunnittelussa” sanoo toimitusjohtaja Kari Vyhtinen

 

Kairatuilla rei’illä testattiin Kartitsan graniitti-intruusion ja ympäröivän liuskevyöhykkeen kontaktivyöhykettä (Kuva 1). Merkittävimpien kairauslävistysten lisäksi, leveitä kultamineralisoituneita (>0.1 g/t) vyöhykkeitä havaittiin rei’issä. Mineralisoituneen vyöhykkeen isäntäkivinä ovat heikosti suuntautunut graniitti ja hapan vulkaniitti. Kulta näyttää liittyvän pyriittipirotteisiin ja satunnaisiin pyriittijuoniin.

 

Lisää malminetsintää on suunniteltu Kartitsan graniitti-intruusion kontaktivyöhykkeen alueelle ja Hoskon esiintymästä pohjoiseen jatkuvan rakenteen varrelle. Malminetsintä kohdistuu alueelle, jonka koko on noin 5 km x 5 km.

 

Merkittävimmät uudet kairalävistykset malminetsintäkairauksesta on esitetty kuvassa (alla) ja alueen kaikki kairatulokset taulukossa 1.

Map

Description automatically generated

Kuva 1 – Uusien kairareikien sijainti Kartitsassa Karjalan kultalinjalla

 

Taulukko 1 –Vuoden 2022 timanttikairaustulokset Kartitsasta Karjalan kultalinjalla

ID

Pohjois-suunta

Itä-suunta

Korkeus

Atsimuutti

(°)

Kalte-vuus
(°)

Pituus
(m)

Mistä
(m)

Mihin
(m)

Lävistyksen pituus (m)

Au
(g/t)

KA-1

7005809.2

710770.2

185.6

93.4

-46.5

100.8

7.5

8.5

1.0

0.2

 

 

 

 

 

 

 

25.0

26.0

1.0

0.2

 

 

 

 

 

 

 

60.0

61.0

1.0

0.2

 

 

 

 

 

 

 

61.0

62.0

1.0

0.2

KA-2

7005810.0

710807.9

187.0

85.6

-43.8

100.9

57.0

58.0

1.0

0.2

 

 

 

 

 

 

 

58.0

59.0

1.0

0.4

 

 

 

 

 

 

 

59.0

60.0

1.0

1.0

 

 

 

 

 

 

 

60.0

61.0

1.0

0.2

 

 

 

 

 

 

 

61.0

62.0

1.0

0.2

 

 

 

 

 

 

 

62.0

63.0

1.0

0.8

 

 

 

 

 

 

 

64.0

65.0

1.0

0.4

 

 

 

 

 

 

 

65.0

66.0

1.0

0.2

 

 

 

 

 

 

 

94.0

95.0

1.0

0.2

KA-3

7005810.1

710865.7

192.2

89.4

-44.1

97.6

7.0

8.0

1.0

0.2

 

 

 

 

 

 

 

8.0

9.0

1.0

1.5

 

 

 

 

 

 

 

9.0

10.0

1.0

4.0

 

 

 

 

 

 

 

10.0

11.0

1.0

0.2

KA-4

7005810.1

710934.1

199.8

88.4

-47.2

100.8

46.0

47.0

1.0

0.5

 

 

 

 

 

 

 

47.0

48.0

1.0

0.3

 

 

 

 

 

 

 

60.0

61.0

1.0

0.4

 

 

 

 

 

 

 

61.0

62.0

1.0

0.4

 

Huomautus: Vain yli 0,2 g/t kultapitoisuudet on raportoitu. Korkeita pitoisuuksia ei ole leikattu. Lävistysten todellisia paksuuksia ei ole vielä määritelty.

 

Tässä esitetyt malminetsinnän tulokset varmistavat Karjalan kultalinjan suuren malminetsintäpotentiaalin ja korostavat erityisesti uusien mineralisaatioiden löytymisen mahdollisuutta alueella.

 

Malminetsintäkairausohjelma, joka keskittyy kohteisiin Karjalan kultalinjan varrella, alkoi elokuussa. Suunniteltu kairausmäärä on noin 4000 m vuodelle 2022. Kairakone on tällä hetkellä Pampalon kaivosalueella kairaamassa Pampalo East esiintymän mahdollisia jatkeita. Muita malminetsinnän kohdealueita vuonna 2022 ovat Pampalonlammit ja Rämepuro. Korvilansuon malminetsintäohjelma, joka testaa useita historiallisia geokemiallisia moreenianomalioita ja seuraa 1980- ja 1990-luvun kairausten lävistyksiä, on suunniteltu alkuvuodelle 2023.

 

Pampalossa maanalainen kairakone on kairaamassa täydennysreikiä 815- ja 875-kaivostasojen väliselle alueelle. Kairausohjelma koostuu 4000 metristä ja etenee suunnitelmien mukaisesti. Tähän päivään mennessä noin 1200 metriä on kairattu ja ohjelman odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Kairausohjelman tuloksia tullaan käyttämään varantoarvion ja sen mukaisen kaivossuunnitelman päivittämiseen.

 

Karjalan kultalinja

 

Karjalan kultalinja on 40 kilometrin mittainen kultaprospektiivinen osa Ilomantsin vihreäkivivyöhykettä, joka sijaitsee itäisessä Suomessa, noin 500 kilometriä koilliseen Helsingistä. Alueella on useita kultaesiintymiä, joista tunnetuin on Pampalo. Kaivos on tuottanut 180 0000 unssia kultaa 3.6 g/t keskimääräisellä pitoisuudella. Endomines kontrolloi 100 prosenttisesti malminetsintäoikeuksia Karjalan kultavyöhykkeen alueella ja ne kattavat yli 100 km2 alueen.

 

Kairaustekniikka

 

Pintakairauksen toteutti KDC Oy, käyttäen WL66-putkia, jotka tuottavat kairasydäntä, jonka halkaisija on 50,5 mm. Kairareikien sijainnit, alkusuunta ja -kulma on mitattu kaivosmittauslaitteistolla. Kairareikien sivusuunta- ja kulmamuutokset on mitattu Reflex Gyro -reikämittauslaitteella. Kaikki kairasydän on suunnattu Reflex ACT laitteella.

 

Analyysi ja QA/QC protokollat

 

Kairasydämmet on raportoitu Endominesin oman henkilökunnan toimesta. Kairasydämmet on sahattu puoliksi ennen valmistelu- ja analysointityötä. Kairasydännäytteiden valmistelu- ja analysointityöt on suoritettu Endominesin laboratoriossa Pampalossa tai CRS Minlab Oy:llä Kempeleessä. Näytteiden analysointiin käytettiin MPC:n PAL1000 PULVERISE AND LEACH -menetelmää sekä AAS-mittalaitetta. Näytteenä käytettiin 500 g murskattua kairasydäntä. Tarkistusnäytteet tullaan lähettämään ulkopuoliseen laboratorioon kullan analysoimiseksi Fire Assay -metodilla.

 

Normaaleja QA/QC (laadunvarmistus ja laadunvalvonta) menetelmiä on käytetty kaikkien näytteiden kohdalla, sisältäen standardien, ”blankojen” ja duplikaattinäytteiden toimittamisen osana näytteenottoohjelmaa. Näytteiden valmistelutyö, turvallisuus ja kemialliset analyysit vastaavat tai ylittävät tämänhetkiset teollisuusstandardit ja JORC-koodin vaatimukset.

 

Pätevä henkilö

 

Tämän tiedotteet tekniset tiedot on valmistellut ja hyväksynyt FM Jani Rautio, Eurogeologi, jolla on Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals (FAMMP) standardien mukainen ”Qualified Person” status, Jani Rautio on Endominesin työntekijä.

 

Lisätietoja:

 

Kari Vyhtinen, toimitusjohtaja, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

Jani Rautio, päägeologi, jani.rautio@endomines.com, +358 50 593 0812

 

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 01.11.2022 kello 13:00 CEST.

 

 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö operoi kultakaivosta Pampalossa ja harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiöllä on oikeudet useisiin kulta-assetteihin USA:ssa, missä yhtiön tavoitteena on jatkaa kehitystyötä kumppanuussopimusten kautta.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).