28.2.2020

Muutos Endominesin osakkeiden ja äänten lukumäärässä

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB, pörssitiedote 28.2.2020 klo 08:30 CET

Endomines AB:n (publ) ("Endomines") osakkeiden ja äänten lukumäärä 28.2.2020 on 113 447 640.

TVL Gold 1, LLC:lle myönnetystä vaihtovelkakirjalainasta loppuosa on konvertoitu, jonka seurauksena yrityksen osakkeiden ja äänten lukumäärä on kasvanut 16 533 333 osakkeella ja äänellä tammikuun aikana. Konvertointi tehtiin vaihtovelkakirjalainan muutettujen ehtojen mukaisesti mitkä päätettiin 10 joulukuuta 2019 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Edellä mainittujen toimenpiteiden seurauksena yrityksen osakkeiden lukumäärä on 113 447 640 ja osakepääoma on 340 748 679 SEK.

Lisätietoja
Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tämä tiedote on annettu julkaistavaksi 28.2.2020 kello 08:30 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).