6.2.2019

Endominesille oikeudet Unity Mine -kaivokseen Idahossa, USA:ssa - Unity Mine kehitetään yhdessä viereisen Rescue-kaivoksen kanssa

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB, pörssitiedote 6.2.2019 klo 11:00 CET

Endomines AB (“yhtiö” tai ”Endomines”) tiedottaa allekirjoittaneensa aiesopimuksen Unity GoldSilver Mines, Inc. -yhtiön kanssa Unity Mine -kultakaivokseen liittyvien oikeuksien vuokraamisesta. Unity Mine sijaitsee Endominesin Rescue-projektin välittömässä läheisyydessä Warrenin piirikunnassa Yhdysvaltain Idahossa.

Unity Mine kattaa yli 5,7 km2alueen Warrenin tunnetulla kulta-alueella, ja se koostuu sekä niin kutsutuista patentoiduista että patentoimattomista kaivosoikeuksista. Kaivoksen poikkiperä lävistää ainakin yhdeksän tunnettua kultasuonta, joista kahdessa, Little Giantissa ja Rescuessa, on ollut historiallista kullantuotantoa. Lukuisista Warrenin alueella tunnetuista suonista nämä kaksi ovat myös olleet kaikkein tuottavimmat.

Unity Mine on korkean kultapitoisuuden maanalainen kaivos. Sen historiallisen tuotannon vuosien 1866 ja 1936 välillä arvioidaan olleen 28 000 – 35 000 unssia kultaa. Vuoteen 1936 asti raportoidun tuotannon keskipitoisuus on ollut 108 g/t kultaa.

Unity Mine -sopimuksen myötä Endomines saa oikeudet Little Giant - ja Rescue -esiintymiin niiden koko tunnetulta laajuudelta. Little Giantin tunnettu pituus on 610 m ja sitä on louhittu 90 m syvyyteen asti. Rescuen tunnettu pituus on 1 100 m ja sitä on louhittu 180 m syvyyteen asti. Historiallisen tiedon perusteella molemmat esiintymät näyttävät jatkuvan sekä pituus- että syvyyssuunnassa.

Nykyaikaista malminetsintää alueella on tehty vain vähän. Endomines aikookin kunnostaa olemassa olevia kaivoskäytäviä vuoden 2019 aikana niin, että niistä voidaan ottaa näytteitä ja suorittaa kairauksia Little Giantin ja Rescuen mineraalivarantojen määrittämiseksi ja laajentamiseksi. Malminetsinnän ja kaivoksen valmistelutöiden jälkeen yhtiön tavoitteena on hyödyntää Rescuen ja Unityn kaivoksia yhtenä yksikkönä.

Endomines hankkii oikeudet Unity Mine -kaivokseen kymmenen (10) vuoden sopimuksella, jonka voimassaoloaikana yhtiö maksaa oikeuksista vuotuista vuokraa USD 30 000. Tuotannosta maksettava, nk. Net Smelter Royalty on 3 prosenttia. Vuotuinen vuokra vähennetään maksettavista rojalteista joko vuokran maksuvuonna tai sitä seuraavana vuonna. Sopimuksen ensimmäisten kahden vuoden aikana Endominesilla on velvoite käyttää vähintään USD 500 000 Unityn kaivoksen kehittämiseen. Sopimuksen voimassaoloaikaa voidaan Endominesin päätöksellä jatkaa yli alkuperäisen kymmenen vuoden määräajan niin kauan kuin kaivoksella on tuotantoa. Mahdollisen jatkoajan aikana vuotuinen vuokra on USD 35 000.

“Olen hyvin tyyyväinen voidessani ilmoittaa, että olemme allekirjoittaneet aiesopimuksen Unity Mine -kaivoksen oikeuksien vuokraamisesta. Unity sijaitsee oman Rescue-kaivoksemme välittömässä läheisyydessä ja lisää näin ollen malminetsintä- ja tuotantopotentiaaliamme Warrenin alueella merkittävästi. Rescuen ja Unityn kaivoksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää yhtenä yksikkönä ja niiden kehittämisprojekteissa voidaan hyödyntää myös Rescuella jo olevaa rikastamoa. Unityn oikeudet ovat ensimmäinen askel kehittäessämme Warrenin alueella mineraalivarantoja, joista voi tulla hyvinkin merkittävät. Sopimuksen myötä toiminta-alueemme Idahossa ylipäätään laajenee myös huomattavasti”, sanoo Endominesin toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde.

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 6.2.2019 kello 11:00 CET.

Endomines 
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).