13.2.2020

ENDOMINES, tilinpäätöstiedote 2019 Fridayn ylösajo jatkui onnistuneesti

Koko raportti (PDF)Lehdistötiedote (PDF)
Endomines AB, Pörssitiedote 13.2.2020 klo 08:30 CET

Tilikausi 2019 (tilikausi 2018)

Operatiivinen toiminta

  • Friday Orogranden rikastamon käyttöönotto
  • Friday Undergroundin kaivostoimintojen siirto yhtiölle saatettiin päätökseen
  • Ei työtapaturmia viimeisten 12 kuukauden aikana; LTIFR 0 (11)

Taloudelliset tunnusluvut

  • Liikevaihto 5,8 miljoonaa Ruotsin kruunua (105,3 MSEK)
  • Käyttökate -48,8 miljoonaa Ruotsin kruunua (-5,5 MSEK)
  • Kokonaiskassavirta -3,3 miljoonaa Ruotsin kruunua (0,4 MSEK)
  • Osakekohtainen tulos oli -1,28 SEK (-1,01)

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

  • 9.1.2020 puolet TVL Gold Idahon myyjille myönnetyistä vaihtovelkakirjoista konvertoitiin Endomines AB:n osakkeiksi velkakirjojen päivitettyjen, Endomines AB:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.12.2019 vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Vaihdon jälkeen Endomines AB:n osakkeiden ja äänien kokonaismäärä on 96 914 307 ja osakepääoma 291 089 546,70 SEK.
  • 28.1.2020 Endomines ilmoitti tehneensä Transatlantic Miningin kanssa aiesopimuksen US Grantin kaivoksen ja rikastamon sekä Kearsargen kultahankkeen ostamisesta.
  • 4.2.2020 Endomines ilmoitti ottaneensa vuoden loppuun mennessä Yhdysvaltain Idahossa sijaitsevan Friday Underground -kaivoksen kaivostoiminnan täyteen operatiiviseen hallintaansa sekä toteuttaneensa Orogranden rikastamon käyttöönoton onnistuneesti. Kaivoksen toiminta on edennyt hyvin, ja yhtiö odottaa pääsevänsä kaupalliseen tuotantoon maaliskuun 2020 alussa.

Tuotantoennuste vuodelle 2020:
Endomines saavutti tärkeitä operatiivisia tavoitteita Fridayn kaivoksella Yhdysvaltain Idahossa. Neljännellä neljänneksellä Endomines keskittyi rikastamon käyttöönottoon ja kaivoksen operatiivisen hallinnan haltuunottoon. Joulukuussa Endomines otti haltuunsa Fridayn kaivostoiminnot rakennusvaiheen urakoitsijoilta hankittuaan tarvittavan kaluston kaivoksen operoimiseksi. Joulukuun lopussa Endomines oli saanut valmiiksi kaikki louhinnan käynnistämistä valmistelevat kehitystyöt siten, että ensimmäisen maanalaisen malmilouhoksen rakennustyöt aloitettiin tammikuussa 2020. Kaivoksella saavutettujen onnistumisten lisäksi Endomines otti rikastamon käyttöön. Joulukuun aikana Endomines rikasti 420,5 tonnia mineralisoitunutta materiaalia kultapitoisuudella 2,65 g/t. Tästä syntyi 2,65 tonnia rikastetta kultapitoisuudella 189,2 g/t. Endomines odottaa saavuttavansa laitoksen suunnitellun kapasiteetin (3 445 tonnia malmia kuukaudessa) maaliskuussa 2020.

Endominesin johtoryhmä päivittää parhaillaan kaivoksen elinkaariarvioita rikastamon käyttöönoton ja päivitettyjen louhintamenetelmien perusteella. Kun arviot ovat valmistuneet, Endomines julkaisee Fridayn kaivoksen päivitetyn tuotantoennusteen.

Konsernin tunnusluvut tammi-joulu
MSEK ellei toisin mainittu 2019 2018 +/-
Liikevaihto 5,8 105,3 -99,5
Liiketoiminnan kulut -54,6 -110,7 56,1
Käyttökate -48,8 -5,5 -43,3
Poistot ja arvonalentumiset -3,6 -43,0 39,4
Liikevoitto(+)/Liiketappio(-) -52,5 -48,5 -4,0
Katsauskauden nettotulos -76,7 -37,4 -39,3
Osakekohtainen tulos (SEK) -1,28 -1,01 -0,27
Liiketoiminnan rahavirta -78,9 -7,6 -71,3
Investointien rahavirta -80,3 -158,9 78,6
Rahoituksen rahavirta 155,9 166,9 -11,0
Rahavarat kauden lopussa 15,7 18,9 -3,2
Henkilöstöä kauden lopussa 43 24 19
LTIFR 0 11 -11

LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden
12 kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle aliurakoitsijat mukaan lukien

Toimitusjohtaja Greg Smith: ”Viimeisen neljänneksen aikana Endomines sai ratkaistua loput Fridayn rikastamon käyttöönottoon liittyneet haasteet sekä otti onnistuneesti hallintaansa kaikki Fridayn kaivostoiminnot. Julkistamamme tavoite saada kaivoksen kaupallinen tuotanto käyntiin maaliskuussa on yhtiöllemme merkittävä askel. Tähän on päästy ahkeralla työllä ja koko henkilökuntamme vahvalla sitoutumisella.

Kullan markkinatilanne on tällä hetkellä suotuisa ja kehitämme aktiivisesti seuraavia korkeapitoisia maanalaisia esiintymiämme sekä pyrimme tuotantoa kehittämällä saavuttamaan Fridayn täyden kullantuotantopotentiaalin.

Tammikuussa ilmoitimme allekirjoittaneemme Transatlantic Mining -yhtiön kanssa aiesopimuksen US Grant-kaivoksen sekä rikastamon hankkimiseksi. Kauppa sisältäisi myös Virginia Cityn kaivosalueella Yhdysvaltain Montanassa sijaitsevan Kearsargen kultahankkeen vuokrasopimuksen. Näiden Transatlanticilta hankittavien projektien myötä otamme merkittävän askeleen kohti alkuperäistä tavoitettamme tuottaa vuodessa 40 000 unssia kultaa. Samalla Endominesille avautuu reitti tulevien 24–36 kuukauden aikana olla 100 000 unssia kultaa vuodessa tuottava yhtiö.

Arvioimme parhaillaan vaihtoehtoja myös omistamallemme Pampalon kaivokselle sekä rikastamolle Karjalan kultalinjalla Suomessa.”

Lisätietoja
Greg Smith, toimitusjohtaja, +44 7717 8809 23, greg.smith@endomines.com
Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14,
marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 13.2.2020 kello 08:30 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).