30.4.2020

Muutos Endominesin osakkeiden ja äänten lukumäärässä

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB, pörssitiedote 30.4.2020 klo 08:30 CEST

Endomines AB:n (publ) ("Endomines") osakkeiden ja äänten lukumäärä 30.4.2020 on 115 912 640.

Huhtikuun 8 päivä, 2020 tiedotetun suunnatun osakeannin seurauksena, yrityksen osakkeiden ja äänten lukumäärä on kasvanut 2 465 000 osakkeella ja äänellä huhtikuun aikana.

Edellä mainittujen toimenpiteiden seurauksena yrityksen osakkeiden lukumäärä on 115 912 640 ja osakepääoma on 348 152 495,37 SEK.

Lisätietoja
Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tämä tiedote on annettu julkaistavaksi 30.4.2020 kello 08:30 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).