30.11.2020

Endomines AB Q3 2020 Liiketoimintakatsaus - Fridayn kaupallisessa ylösajossa yhä teknisiä haasteita

Endomines AB Q3 2020 (PDF)

Endomines AB, Pörssitiedote 01.12.2020 klo 00:15 CET
 

tammi-syyskuu 2020 (tammi-syyskuu 2019)

Operatiivinen toiminta

  • Kultarikasteen tuotanto jatkui kolmannen neljänneksen alussa
  • Rikastamon tekniset haasteet rajoittavat edelleen tuotantokapasiteettia
  • Ei työtapaturmia vuoden 2020 kolmannen neljänneksen aikana; LTIFR 0 (15)

Taloudelliset tunnusluvut

  • Liikevaihto 12,4 MSEK (5,1)
  • Käyttökate –68,4 MSEK (-33,7)
  • Kassavirta yhteensä -3,5 MSEK (42,9)
  • Osakekohtainen tulos -0,99 SEK (-0,84)                          

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

  • Endomines tiedotti 8.10.2020 saattaneensa loppuun US Grant - ja Kearsarge-kultaprojektien hankinnan ja päättäneensä suunnatusta osakeannista hankinnan toteuttamiseksi.
  • Endominesin osakkeiden ja äänten lukumäärä kasvoi lokakuussa 15 392 535 osakkeella ja äänellä 8.10.2020 tiedotetun Transatlantic Mining -yhtiölle suunnatun osakeannin seurauksena.
  • Endominesin hallitus päätti 30.11.2020 noin 281 miljoonan Ruotsin kruunun merkintäoikeusannista, mm. Fridayn kaivoksen ylösajamiseksi sekä muiden Yhdysvalloissa ja Suomessa sijaitsevien kaivosten kehittämiseksi.

Tuotantopäivitys ja -ohjeistus vuodelle 2020:
COVID-19-pandemia vaikuttaa yhä merkittävästi tuotannon ylösajoon, lisäksi rikastushiekan kuivatusjärjestelmän rikkoutuminen helmikuussa ja vaikeudet korvaavan järjestelmän löytämisessä aiheuttivat yhä häiriöitä rikastamon tuotannossa. Näiden asioiden seurauksena Endomines päätti elokuun lopulla asettaa Fridayn kaivoksen ja Orogranden rikastamon ylläpitotilaan (Care&Maintenance). Tässä tilanteessa lyhyen aikavälin tuotanto-ohjeistuksen määrittäminen ei ole mahdollista.
 

Konsernin tunnusluvut tammi-syys
MSEK ellei toisin mainita 2020 2019 +/-
Liikevaihto 12,4 5,1 7,3
Liiketoiminnan kulut -80,8 -38,8 -42,0
Käyttökate -68,4 -33,7 -34,7
Poistot ja arvonalentumiset -17,3 -5,0 -12,3
Liikevoitto (+)/ Liiketappio (-) -85,7 -38,7 -47,0
Katsauskauden nettotulos -112,2 -44,4 -67,8
Osakekohtainen tulos (SEK) -0,99 -0,84 -0,15
Liiketoiminnan rahavirta -65,3 -69,7 4,4
Investointien rahavirta -25,5 -45,3 19,8
Rahoituksen rahavirta 87,3 157,8 -70,5
Rahavarat kauden lopussa 12,0 61,9 -49,9
Henkilöstöä kauden lopussa 34 32 2
LTIFR 0 15 -15

LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden 12 kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle aliurakoitsijat mukaan lukien.

Toimitusjohtaja Greg Smith: “Olemme työskennelleet ahkerasti Fridayn kaivoksen tuotannon ja rikastamon ylösajamiseksi. COVID-19-pandemian tuomat haasteet vaikuttivat kuitenkin pahoin tuotannon ylösajoon, pääasiassa kriittisten osien ja materiaalien toimitusketjuihin, sekä lykäten henkilöstön palkkaamista. Yhtiön tiukka rahoitusasema pakotti meidät vuosineljänneksen lopussa hidastamaan toimintaamme siihen asti kunnes olemme pystyneet varmistamaan pitkän aikavälin rahoituksemme.

Tänä aikana olemme keskittyneet ratkaisemaan rikastamon loput tekniset haasteet, jotka liittyvät pääasiassa rikastushiekan kuivatukseen, näin ollen alentaen myös tuotantokapasiteettiamme.
Suunnitelmat tilanteen korjaamiseksi ovat valmiina ja työskentelemme parhaillaan ongelmien ratkaisemiseksi. Olemme valmiita jatkamaan tuotannon ylösajoa heti kun tarvittava rahoitus on turvattu.

Ilmenneistä haasteista, ja Fridayn kaupallisen tuotannon viivästymisestä huolimatta, olen erittäin tyytyväinen henkilökuntamme vahvasta sitoutumisesta näinä haastavina aikoina. Olemme myös saaneet vahvaa tukea toimittajiltamme sekä rahoittajiltamme, mikä antaa meille luottamusta, että selätämme haasteemme.

Raportointikauden jälkeen ilmoitimme, että olemme saattaneet päätökseen US Grant- ja Kearsarge-projektien hankinnan. Transatlanticilta hankittavat varat ovat merkittävä askel kohti alkuperäistä tavoitettamme tuottaa 40 000 kultaunssia vuodessa, sekä tarjoaa meille mahdollisuuden kohti 100 000 kultaunssin tuotantoa.  Olen erittäin tyytyväinen, että saatoimme kaupan päätökseen. Prosessi on ollut pitkä, ja vaatinut paljon työtä mukana olleilta henkilöiltä. Kun tammikuussa teimme sopimuksen Transatlanticin kanssa, kullan markkinahinta oli n. 1 500 Yhdysvaltain dollaria per unssi. Tämänhetkisellä n. 1 800 Yhdysvaltain dollarin unssikohtaisella hinnalla näemme tämän todella tuovan lisäarvoa yhtiölle ja osakkeenomistajillemme.”

Lisätietoja

Greg Smith, toimitusjohtaja, +44 7717 8809 23, greg.smith@endomines.com
Marcus Ahlström, vara
toimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Yllä mainitut yhteyshenkilöt ovat antaneet nämä tiedot julkaistavaksi 01.12.2020 klo 00:15 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).