8.10.2020

Endomines on saattanut loppuun US Grant- ja Kearsarge-projektien hankinnan ja päättänyt suunnatusta osakeannista

Pörssitiedote (PDF)

Endomines AB, Pörssitiedote 08.10.2020 klo 14.45 CEST

Endomines AB (publ) (”Yhtiö” tai ”Endomines”) on nyt saattanut loppuun aiemmin tiedotetun kaupan US Grant -kaivoksen ja -rikastamon hankkimiseksi yhdessä Kearsarge Gold -projektin vuokraoikeuden kanssa (yhdessä ”varat”).

Varat sijaitsevat Virginian kaupungin kaivosalueella Montanassa, Yhdysvalloissa. Transatlantic Mining Corp. -yhtiölle (“Transatlantic”) (TCO:TSX.V)  maksettava kokonaisvastike on yhteensä n. 12,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, josta n. 7,8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria maksetaan Endominesin osakkeina ja jäljelle jäävä osuus käteismaksuna.

Endominesin toimitusjohtaja Greg Smith kommentoi; “Transatlanticilta hankittavat varat ovat merkittävä askel kohti alkuperäistä tavoitettamme tuottaa 40 000 kultaunssia vuodessa, sekä tarjoaa meille mahdollisuuden kohti 100 000 kultaunssin vuosituotantoa. Olen ylpeä kaikista kaupassa mukana olleista henkilöistä ja tahdon kiittää heitä työstä tämän kaupan loppuunsaattamiseksi näinä poikkeuksellisina aikoina. Kun tammikuussa teimme sopimuksen Transatlanticin kanssa varojen hankkimiseksi, kullan markkinahinta oli n. 1 500 Yhdysvaltain dollaria per unssi. Tämänhetkisellä n. 1 900 Yhdysvaltain dollarin unssikohtaisella hinnalla tämä todella tuo lisäarvoa yhtiölle ja osakkeenomistajillemme.”

Suunnattu osakeanti
Yllä mainittuun liittyen, Endominesin hallitus on 29.6.2020 järjestetyn yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt toteuttaa suunnatun osakeannin Transatlanticille, jossa liikkeeseen lasketaan 15 392 535 uutta osaketta (vastaten n. 11,72 % Endominesin annin jälkeisestä osake- ja äänimäärästä) n. 4,5985 Ruotsin kruunun osakekohtaiseen merkintähintaan, eli yhteensä 70 782 913 Ruotsin kruunulla. Maksu osakkeiden merkitsemiseksi katetaan Endominesille siirtyvillä kaivosvaroilla. Merkintähinta vastaa Endominesin Nasdaq Tukholmaan listatun osakkeen vaihtomäärällä painotettua keskihintaa kaupan loppuunsaattamispäivää 25.9.2020 edeltävältä kymmeneltä kaupankäyntipäivältä (10-day VWAP). Osakeannin odotetaan olevan rekisteröity Ruotsin kaupparekisteriin n. 09.10.2020, ja kaupankäynnin uusilla osakkeilla alkavan n. 13.10.2020. Osakeannin myötä, Endominesin osakepääoma tulee kasvamaan 46 232 658,24 Ruotsin kruunulla, ollen näin 394 385 153,61 Ruotsin kruuna. Osake- ja äänimäärä tulee kasvamaan 15 392 535 osakkeella ja äänellä, ollen näin 131 305 175 osaketta ja ääntä. Endomines tulee julkaisemaan uusien osakkeiden listalleottoesitteen ennen kaupankäynnin alkamista uusilla osakkeilla Nasdaq Tukholmassa.

Kaupan loppuunsaattamisen yhteydessä, Transatlantic on sitoutunut sopimukseen olla myymättä kaivosvaroista vastikkeena saamistaan Endominesin osakkeista 13 910 974 osaketta seuraavan kuuden kuukauden aikana siitä kun osakkeet on rekisteröity Ruotsin kaupparekisteriin.

Käteismaksu
Kauppasumman loppuosa eli 4,55 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria maksetaan käteismaksuna. Ensimmäinen, 550 000 Yhdysvaltain dollarin suuruinen käteismaksu maksettiin aiesopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä, kuten yhtiö tiedotti 28.1.2020. Toinen, kahden miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruinen käteismaksu on maksettu kaupan loppuunsaattamisen yhteydessä. Viimeinen, kahden miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruinen maksu tullaan suorittamaan, kun kullantuotanto kaupankohteessa alkaa tai viimeistään kahden vuoden kuluttua päivästä, jolloin kaupan loppuunsaattaminen alkoi eli 25.9.2020.

Varat
US Grant -projekti koostuu viidestä niin kutsutusta patentoidusta ja 28:sta niin kutsutusta patentoimattomasta kaivosoikeudesta, jotka kattavat 2,2 neliökilometrin alueen, sekä 150 tonnin päivätuotantokapasiteetin rikastamosta. Kaivoksesta on historiallisesti louhittu korkean kulta- ja hopeapitoisuuden malmia vuosien 1867 ja 1984 välillä. Tarkasti dokumentoimattomien tuotantotietojen perusteella kultapitoisuuksien arvioidaan olleen välillä 6,9–8,6 g/t (0,2-0,25 oz/t), ja hopeapitoisuuksien välillä 171,4-342,8 g/t (5-10 oz/t). Projektin sisällä on kartoitettu useita kultajuonia, joista lupaavimpia US Grant sekä El Fleeda –juonia on historiassa louhittu.

US Grant on korkean kulta- ja hopeapitoisuuden maanalainen kaivos, jonka historialliset varannot ovat yhteensä 165 700 unssia kultaa ja 4,47 miljoonaa unssia hopeaa 346 000 tonnissa mineralisoitunutta kiveä. Endomines ei käsittele esitettyjä historiallisia arvioita Kanadan NI 43-101 -koodin mukaisina mineraalivarantoina tai -reserveinä.

Kearsarge-projekti koostuu 35:stä niin sanotusta patentoidusta kaivosoikeudesta, kattaen 2,8 neliökilometrin alueen. 1990-luvulla alueella harjoitettiin kattavasti malminetsintää, jolloin tunnetulla kolmen kilometrin kultavyöhykkeellä kairattiin yhteensä 135 reikää, 350 metrin matkalta. Kearsarge-projekti sijaitsee kahdeksan kilometrin ajomatkan päässä US Grant -projektista, mahdollistaen jo olemassa olevan 150 tonnin päivätuotantokapasiteetin rikastamon hyödyntämisen myös Kearsarge-projektin malmin rikastamisessa.

Kearsarge-projekti on korkean kultapitoisuuden maanalainen projekti, jonka historialliset varannot ovat yhteensä 380 700 unssia kultaa 4,1 miljoonassa tonnissa mineralisoitunutta kiveä. Endomines ei käsittele esitettyjä historiallisia arvioita Kanadan NI 43-101 -koodin mukaisina mineraalivarantoina tai -reserveinä.

Uudet varat lisäävät yhtiön historiallisia varantoja yhteensä 546 400 kultaunssilla ja 4,47 miljoonalla hopeaunssilla, ja tarjoavat merkittävää malminetsintäpotentiaalia.

Endominesin operatiivinen johtaja, Kanadan NI 43-101 -koodin valtuuttama asiantuntija, Zachary J. Black, on hyväksynyt tässä tiedotteessa esitetyt tieteelliset ja tekniset tiedot.

Lisätietoja
Greg Smith, toimitusjohtaja, +44 7717 880923, greg.smith@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 08.10.2020 kello 14:45 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).