23.2.2021

Endomines päättää takaajille suunnatusta kuittausannista merkintäoikeusannin jälkeen

Lehdistötiedote (PDF)
Endomines AB, Pörssitiedote 23.2.2021 klo. 12:00 CET

Endomines AB (publ) (myöhemmin ”Endomines” tai ” Yhtiö”) tiedotti 28.1.2021 merkintäoikeusannin tuloksesta, jolla kerättiin noin 214 miljoonan kruunun varat. Merkintäoikeusannin yhteydessä tehtyjen takaussitoumusten ehtojen mukaisesti, yhteensä 4 224 000 osakkeen suunnatun annin osakevastikkeet on nyt suoritettu niille merkintäoikeusannin takaajille, jotka ovat halunneet palkkionsa Yhtiön uusina osakkeina ("Takausanti"). Takaussitoumuksen ehtojen mukaisen annin merkintähinta on 2,50 Ruotsin kruunua osakkeelta. Merkintähinta on sama kuin merkintäoikeusannin osakekohtainen hinta, joka hallituksen arvion perusteella on markkina-arvon mukainen. Maksu suoritetaan kunkin takaajan takauspalkkiovaatimuksen mukaisesti.

Kuten merkintäoikeusannin tiedotteessa kerrottiin, takaajilla oli takaussitoumuksen ehtojen mukaisesti oikeus korvaukseen joko käteisvastikkeena tai vaihtoehtoisesti Yhtiön uusina osakkeina. Kaikki takaajat halusivat korvauksena Yhtiön osakkeita. Lisäksi osa takaajista halusi korvauksen sekä osakkeina että käteisenä. Takaajien palkkion kokonaisarvo oli 12 760 000 kruunua, josta 10 560 000 kruunua maksetaan uusina osakkeina ja 2 200 000 kruunua käteisenä.

Tätä taustaa vasten yhtiön hallitus on 4.1.2021 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamana päättänyt takausannista, joka koostuu yhteensä 4 224 000 osakkeesta seuraaville takaajille; Formue Nord Markedsneutral A/S, Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning AB, Modelio Equity AB ja Oscar Molse. Yhtiö poikkesi osakkeenomistajien etuoikeuksista täyttääkseen velvoitteensa takaajia kohtaan niiden takaussitoumusten perusteella, jotka takaajat antoivat yhtiölle merkintäoikeuksien liikkeelle laskun yhteydessä.

Anti tullaan rekisteröimään Ruotsin patentti- ja rekisterihallituksessa noin 25.2.2021, ja uusien osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä maaliskuussa 2021. Takausannin rekisteröinnin jälkeen, yhtiön osakepääoma lisääntyy 8 448 000 kruunulla 442 240 070 kruunuun, ja yhtiön liikkeellä olevien osakkeiden ja äänien määrä lisääntyy 4 224 000 osakkeella ja äänellä 221 120 035 osakkeeseen ja ääneen. Takausannin laimennusvaikutus on noin 1,9 prosenttia.

Yhteyshenkilö
Marcus Ahlström, varatoimitus- ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 23.2.2021 kello 12:00 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Jos tämän tiedotteen suomen- ja ruotsin- ja englanninkielisen version välillä on eroja, on ruotsinkielinen versio määräävä.