8.4.2020

Endomines toteutti suunnatun osakeannin jolla yhtiö keräsi noin 1,3 MEUR Fridayn ylösajon nopeuttamiseksi

Lehdistötiedote (PDF)
Endomines AB, pörssitiedote 8.4.2020 klo 17:30 CEST

 Endomines AB:n hallitus on tänään päättänyt, 10.12.2019 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti, suunnatusta osakeannista määrältään yhteensä 2 465 000 osaketta. Osakkeet on suunnattu tietyille institutionaalisille sekä yksityisille sijoittajille Suomessa. Annilla yhtiö keräsi noin 1,3 miljoonaa euroa.  Saadut varat tullaan käyttämään Fridayn kaivoksen sekä rikastamon ylösajon nopeuttamiseksi.

Kullan kysynnän ja hinnan viimeaikaiseen nousun myötä Endomines on tehnyt arvion, että on yhtiön edun mukaista vieläkin nopeuttaa Fridayn kaivoksen sekä rikastamon ylösajoa. Yhtiön hallitus on päättynyt arvioon, että nyt toteutettu suunnattu osakeanti on paras tapa kerätä yhtiölle tarvittava lisäkäyttöpääoma.  Merkintähinta osakkeille on 0,54 euroa osakkeelta, antihinta vastaa Endomines osakkeen keskipainotettua kaupankäyntikurssia Helsinki Nasdaqilla huhtikuun 2-6 välisenä aikana 10 % alennuksella, mikä yhtiön hallituksen mukaan vastaa markkina-arvoa. Endominesin osakkeiden lukumäärä nousee suunnatun annin rekisteröinnin myötä 113 447 640 osakkeesta 115 912 640 osakkeeseen ja osakepääoma nousee 340 748 679 Ruotsin kruunusta 348 152 495 Ruotsin kruunuun. Annin laimennusvaikutus osakepääomaan sekä äänioikeuksiin on n. 2,1 prosenttia.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ingmar Haga, toteaa: ”Kullan kysyntä on meneillä olevan globaalin talouskriisin myötä kasvanut merkittävästi ja kullan hinta on noussut. Tästä syystä teimme päätöksen pyrkiä nopeuttamaan Fridayn kaivoksemme ylösajoa, mikä luonnollisesti vaatii lyhyellä aikavälillä suunniteltua enemmän käyttöpääomaa. Olen hyvin tyytyväinen, että tässä haastavassa osakemarkkinassa yhtiötämme kohtaan on luottamusta ja saimme tarvitsemamme pääomat nopeasti toteutetun suunnatun osakeannin kautta.”

UB Securities Ltd toimi annin pääjärjestäjänä.

  
Lisätietoja

Ingmar Haga, Hallituksen puheenjohtaja, +358 40 700 35 18, Ingmar.haga@endomines.com
Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 8.4.2020 kello 17:30 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).