2.7.2021

Endomines Finland Oyj tiedottaa sopineensa suomalaisten sijoittajien kanssa yhteensä 5 miljoonan euron kokonaisvaltaisesta rahoitusjärjestelystä

Lehdistötiedote (PDF)
Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei saa levittää, julkaista tai julkistaa, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Yhdysvalloissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa tämän tiedotteen julkistaminen tai levittäminen voi olla lakien vastaista. Lisätietoja on esitetty tiedotteen lopussa kohdassa ”Tärkeää tietoa”.

Endomines AB (publ), Pörssitiedote, 2.7.2021 klo. 14:00 CEST

Endomines AB (publ) on tyytyväinen voidessaan ilmoittaa, että Endomines Finland Oyj (”Endomines Finland”) on suomalaisen sijoittajaryhmän kanssa kokonaisvaltaisesta rahoitusjärjestelystä sisältäen yhteensä 3 miljoonan euron lainan sekä lisäoption 2 miljoonan euron lisärahoituksen nostoon. Kokonaisuudessaan rahoitusjärjestelyn mukaisia lainasitoumuksia on saatu yhteensä 5 miljoonan euron edestä. Ensimmäinen lainasuoritus on yhtiön nostettavissa heinä-elokuussa 2021 ja toinen osa lokakuussa 2021. Endomines Finland on antanut sitoumuksen lainanantajille jonka mukaan yhtiö käyttää lisäoption ja nostaa 2 miljoonan euron lisärahoituksen.

Rahoitusjärjestelyllä on 24 kuukauden maturiteetti ja laina kerryttää vuosittaista 10 prosentin korkoa. Rahoitussopimuksen mukaisesti Endomines Finland on sitoutunut siihen, että lainanantajilla on oikeus muuntaa laina osittain tai kokonaan Endomines Finlandin osakkeiksi vastavirtasulautumisen toteuttamisen jälkeen. Muunto-oikeus oikeuttaa lainanantajat muuntamaan lainaa yhtiön osakkeiksi 12 kuukautta lainan noston jälkeen 0,25 euron osakekohtaisella merkintähinnalla.

Rahoitussopimuksen mukaisesti lainoille tullaan antamaan vakuus 40 päivän kuluessa rahoitussopimuksen voimaantulosta toissijaisena vakuutena omaisuuserinä, jotka on määritelty Endomines Oy:n (vakuuden antaja) ja Nordic Trustee & Agency AB (publ) (vakuusasiamies) välisessä, 25.2.2019 solmitussa vakuussopimuksessa.

Marcus Ahlström, Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja: ”Olemme erittäin tyytyväisiä tekemästämme rahoitussopimuksesta. Tällä rahoituksella Endomines voi jatkaa aktiivisesti Fridayn ja Pampalon kaivosten tuotannon käynnistämistä sekä aloittaa valmistelevat työt US Grant sekä Kearsarge projektien kehittämiseksi.”

Neuvonantajat

Borenius Asianajotoimisto Oy toimi Endominesin oikeudellisena neuvonantajana rahoitussopimuksen solmimisen yhteydessä.

Lisätietoja:

Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Ingmar Haga, puheenjohtaja, +358 40 700 35 18, ingmar.haga@endomines.com
 
Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 2.7.2021 kello14:00] CEST.

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.
Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Mikäli tämän tiedotteen eri kieliversioissa (suomi, englanti ja ruotsi) on eroja, ruotsinkielinen tiedote on määräävä.