14.2.2019

Endomines AB aloittaa enintään 5 miljoonan euron seniorivakuudellisen joukkovelkakirjalainan sekä warranttien myynnin institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajille

Pörssitiedote (PDF)

Endomines AB, pörssitiedote 14.2.2019 klo 07:30 CET

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA; YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA TAI TÄLLAISEEN VALTIOON; JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Endomines AB aloittaa enintään 5 miljoonan euron seniorivakuudellisen joukkovelkakirjalainan sekä warranttien myynnin institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajille

Endomines AB (”Endomines” tai ”Yhtiö”) aloittaa arviolta enintään 5 miljoonan euron seniorivakuudellisen joukkovelkakirjalainan myynnin institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajille. Myynnin odotetaan päättyvän, ja joukkovelkakirjalainat lasketaan liikkeelle, perjantaina 22.2.2019.Eräät Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista ovat ilmaisseet sitoutuvansa merkitsemään joukkovelkakirjalainaa yhteensä arviolta 1 miljoonalla eurolla. Joukkovelkakirjalainan myynnin yhteydessä Endomines tekee enintään 5 555 500 kappaleen uusiin osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden (”Warrantin”) suunnatun annin. Warrantit suunnataan 0,009 euron Warranttikohtaiseen hintaan sijoittajille, jotka merkitsevät joukkovelkakirjalainaa. Jokaista 50 000 euron joukkovelkakirjalainamerkintää vastaan Yhtiö laskee liikkeeseen 55 555 Warranttia. Jokainen Warrantti oikeuttaa merkitsemään yhden Yhtiön uuden osakkeen 0,90 euron merkintähintaan 31.3.2019–31.3.2022 välisenä aikana. Mikäli kaikki Warrantit käytetään, 5 555 555 uutta Yhtiön osaketta lasketaan liikkeelle, mikä vastaa 15,5 prosenttia kaikista Yhtiön ulkonaolevista osakkeista. Endomines aikoo käyttää joukkovelkakirjalainan ja Warranttien liikkeeseenlaskusta saadut nettotuotot (i) Fridayn kaivoksen ylösajoon ja uuden louhintamenetelmän käyttöönottoon Yhdysvaltain Idahossa, (ii) malminetsinnän rahoittamiseen Karjalan kultalinjalla Suomessa ja Fridayn kaivoksella Yhdysvaltain Idahossa, sekä muissa kohteissa Yhdysvalloissa, (iii) transaktiokustannusten maksamiseen, ja (iv) Endomines-konsernin yleisten liiketaloudellisten tarpeiden rahoittamiseen.

UB Securities Ltd toimii joukkovelkakirjalainojen ja Warranttien liikkeeseenlaskun Pääjärjestäjänä.

Borenius Asianajotoimisto Oy ja Advokatfirman Cederquist KB toimivat Endominesin oikeudellisina neuvonantajina joukkovelkakirjalainan ja Warranttien liikkeeseenlaskussa.

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 14.2.2019 kello 07:30 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM). 

Vastuuvapauslauseke

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa eikä muissa sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä. Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty, eikä tulla hyväksymään, arvopapereita koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2005 rahoituspalvelu- ja markkinalain sijoitustuotteiden markkinointimääräyksen (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusammattilaisille (investment professionals) ja (iii) Määräyksen 49(2)(a)–(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason oikeushenkilöille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille tiedot voidaan laillisesti antaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “asianmukaiset henkilöt”). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa suunnattu vain henkilöille, jotka ovat esitedirektiivin (2003/71/EY, muutoksineen) mukaisia “kokeneita sijoittajia”. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan asianmukaisten henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan asianmukaisten henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole asianmukainen henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.