29.4.2020

Endomines AB on laskenut liikkeelle 30 miljoonan kruunun velkakirjalainan ja allekirjoittanut toimeksiantosopimuksen Seaport Globalin kanssa pitkäaikaisen rahoituksen järjestämisestä

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB, pörssitiedote 29.4.2020 klo 08:45 CEST

Liikkeelle lasketun 30 miljoonan ruotsin kruunun velkakirjan merkitsijät ovat tanskalaisia ja ruotsalaisia institutionaalisia sijoittajia. Saadut varat tullaan käyttämään pääasiassa käynnissä olevien yritysjärjestelyiden, yhtiön käyttöpääomatarpeen ja yleisten liiketaloudellisten tarpeiden rahoittamiseen.

Velan kesto on kuusi kuukautta ja sen korko on 1,0 prosenttia kuukaudessa sekä lisäksi 8,0 prosentin ennakkomaksu. Yhtiöllä on yksipuolisella päätöksellään oikeus lunastaa velkakirjat laina-aikana 100 prosentin hintaan.

Endomines tiedottaa myös allekirjoittaneensa toimeksiantosopimuksen Seaport Global Securities LLC:n kanssa pitkäaikaisen rahoituksen järjestämisestä. Pitkäaikaisen rahoitusjärjestelyn tarkoituksena on mahdollistaa Endominesin kasvustrategian toteuttaminen. Yhtiön strateginen tavoite on 100 000 kultaunssin vuosituotanto.

Yhtiön toimitusjohtaja Greg Smith kommentoi: ”Olen tyytyväinen voidessani vahvistaa saaneemme 30 miljoonan kruunun lainan, jonka avulla yhtiö on nyt täyttänyt lyhyen aikavälin rahoitustarpeensa. Haluan kiittää velkakirjaan osallistuneita sijoittajia. Olen myös iloinen, että olemme yhdessä johtavan investointipankin Seaport Globalin kanssa aloittaneet valmistelut yhtiön pitkäaikaisen kasvurahoituksen varmistamisesta. Nämä toimenpiteet mahdollistavat tänään tiedotetun US Grant hankinnan toteuttamisen sekä takaavat rahoituksen Friday-kaivoksen ylösajoon ja käynnissä olevien kaivosprojektiemme eteenpäin viemiseen. Tavoitteenamme on kolme tuotannossa olevaa maanalaista kaivosta sekä 100 000 kultaunssin vuosituotanto tulevan 18-24 kuukauden aikana.”

Lisätietoja
Greg Smith, toimitusjohtaja, +44 7717 8809 23, greg.smith@endomines.com
Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 29.4.2020 kello 08:45 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).