29.4.2020

Endomines on tehnyt sopimuksen US Grant kaivoksen ja rikastamon sekä Kearsarge -projektin ostamisesta Transatlantic Miningilta

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB, pörssitiedote 29.4.2020 klo 08:30 CEST

Endomines AB tiedottaa jatkona 28. tammikuuta tiedotetulle aiesopimukselle tehneensä Transatlantic Miningin kanssa sopimuksen US Grant kultakaivoksen ja rikastamon sekä Kearsarge Gold projektin vuokraoikeuden ostamisesta. Tavoitteena on toteuttaa kauppa 31.5.2020 mennessä.

Yhteenveto järjestelyn ehdoista:

  • US Grant kultakaivoksen ja rikastamon sekä lähellä US Grant rikastamoa sijaitsevan Kearsarge kultakaivoksen vuokraoikeuden hankinta
  • USD 550 000 käteismaksu (maksettu 8.1.2020)
  • USD 2,0 miljoonan käteismaksu kaupan toteutumisen yhteydessä
  • Noin USD 7,4 miljoonan maksu Endominesin osakkeilla perustuen kaupan toteutuspäivää edeltävien 10 päivän kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin
  • USD 2,0 miljoonan käteismaksu, kun kullantuotanto kaupan kohteessa alkaa, kuitenkin viimeistään 2 vuoden kuluttua

Osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen ja järjestely tullaan toteuttamaan 31.5.2020, elleivät osapuolet yhteisymmärryksessä sovi lykkäyksestä. Järjestelyn toteutuminen vaatii vielä TSX Venture Exchangen sekä Transatlantic Miningin osakkeenomistajien hyväksynnän.

Endominesin toimitusjohtaja Greg Smith kommentoi: “Tämä hankinta on erinomainen lisä Endominesin Yhdysvalloissa sijaitsevien korkean kultapitoisuuden projekteja käsittävään portfolioomme. Nyt hankittavalla kahdella kaivoksella tulemme vauhdittamaan kasvuamme.  Tämän kaupan myötä meillä on erinomaiset edellytykset saavuttaa 100 000 kultaunssin vuosituotanto seuraavan 18-24 kuukauden aikana. Arvioimme US Grantin tuotannon käynnistyvän seuraavan 12 kuukauden aikana, tarkka ajankohta riippuu lupaprosessin kestosta.”

Kaupan etenemisestä tullaan tiedottamaan lisää viimeistään sopimuksen loppuunsaattamispäivänä.

Lisätietoja
Greg Smith, toimitusjohtaja, +44 7717 8809 23, greg.smith@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 29.4.2020 kello 08:30 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).