18.2.2021

ENDOMINES, tilinpäätöstiedote 2020 Endomines saattoi loppuun US Grant ja Kearsarge projektien hankinnan ja päätti merkintäoikeusannista

Endomines AB Q4 2020 (PDF)
Endomines AB, Pörssitiedote 18.2.2021 klo 08:45 CET

Tilikausi 2020 (tilikausi 2019)

Operatiivinen toiminta

 • Endomines saattoi loppuun US Grant ja Kearsarge kultaprojektien hankinnan ja päätti suunnatusta osakeannista hankinnan toteuttamiseksi
 • Fridayn tuotanto väliaikaisesti ylläpitotilaan (care&maintenance) viimeisen vuosineljänneksen aikana
 • Ei työtapaturmia viimeisten 12 kuukauden aikana; LTIFR 0 (0)

Taloudelliset tunnusluvut

 • Liikevaihto 13,1 MSEK (5,8 MSEK)
 • Käyttökate -108,0 MSEK (-48,8 MSEK)
 • Oikaistu käyttökate -78,1 MSEK (-48,8 MSEK), oikaisu koostuu US Grant projektin nykyisille maanomistajille maksettavasta loppumaksusta
 • Kassavirta yhteensä -4,4 MSEK (-3,3 MSEK)
 • Osakekohtainen tulos -1,67 SEK (-1,28 SEK)
   

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

 • 4.1.2021, Endominesin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen 30.11.2020 tekemän päätöksen noin 281 miljoonan Ruotsin kruunun merkintäoikeusannin toteuttamisesta. Merkintäoikeusannin toteuttamisen mahdollistamiseksi ylimäärinen yhtiökokous hyväksyi lisäksi osakepääoman alentamisen ja rahastoannin toteuttamisen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
 • 19.1.2021, Endomines saa lisätukea merkintäoikeusantiin – Kyösti Kakkosen kontrolloimat ja häntä lähellä olevat tahot ovat antaneet 10 miljoonan kruunun lisäsitoumukset merkintäoikeusantiin.
 • 28.1.2021, Endomines julkistaa merkintäoikeusannin tuloksen. Merkintäoikeusannilla kerättiin noin 214 miljoonan kruunun varat.
 • 29.1.2021, Endomines päivittää tilannetta Pampalon kaivoksen uudelleen avaamisesta.

Tuotantoennuste vuodelle:
Tammikuussa 2021 Endomines toteutti merkintäoikeusannin, jolla se keräsi noin 214 miljoonaa Ruotsin kruunua. Yhtiö keskittyy nyt tuotannon ylösajoon Fridayn sekä Pampalon kultaprojekteissa. Pampalon kaivoksen syventäminen tullaan aloittamaan maalis-huhtikuussa, kun kaivosurakoitsija on valittu ja urakoitsija on siirtynyt kaivokselle. Louhinta tullaan aloittamaan myöhemmin tämän vuoden aikana, kun vinotunneli on ajettu tarpeeksi syvälle niin, että louhosten kehitys voidaan aloittaa. Friday-projektin rikastamolla ilmenneitä teknisiä haasteita ratkaistaan parhaillaan ja tuotanto tullaan aloittamaan myöhemmin keväällä heti sääolosuhteiden niin salliessa. Endomines täsmentää tuotanto-ohjeistustaan vuodelle 2021 Q1-liiketoimintakatsauksessaan.

Konsernin tunnusluvut tammi-joulu
MSEK ellei toisin mainittu 2020 2019 +/-
Liikevaihto 13,1 5,8 7,3
Liiketoiminnan kulut -121,1 -54,6 -66,5
Käyttökate -108,0 -48,8 -59,2
Oikaistu käyttökate -78,1 -48,8 -29,3
Poistot ja arvonalentumiset -76,7 -3,6 -73,1
Liikevoitto(+)/Liiketappio(-) -184,7 -52,5 -132,2
Katsauskauden nettotulos -196,9 -76,7 -120,2
Osakekohtainen tulos (SEK) -1,67 -1,28 -0,39
Liiketoiminnan rahavirta -76,9 -78,9 2,0
Investointien rahavirta -26,6 -80,3 53,7
Rahoituksen rahavirta 99,0 155,9 -56,9
Rahavarat kauden lopussa 11,3 15,7 -4,4
Henkilöstöä kauden lopussa 30 43 -13
LTIFR 0 0 0

LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden
12 kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle aliurakoitsijat mukaan lukien

Väliaikainen toimitusjohtaja Rauno Pitkänen: ”Haluan kiittää nykyisiä sekä uusia osakkeenomistajiamme vahvasta tuesta ja uskosta Endominesia ja kaivosprojektejamme kohtaan. Operatiivisella tasolla keskitymme nyt täysin Pampalon ja Fridayn kaivosten uudelleen käynnistämiseen. Uudelleenjärjestelemme ja täydennämme operatiivista rakennettamme pystyäksemme etenemään täydellä vauhdilla suunnittelmiemme toteuttamiseksi. Friday-projektissa pystymme arviomme mukaan ylösajamaan kullan tuotannon alkukesään mennessä. Pampalossa tavoitteenamme on tuottaa ensimmäiset kultaerät vuoden loppuun mennessä. Jatkamme myös prosessia yhtiön kotipaikan vaihtamiseksi Ruotsista Suomeen.

Päätimme myös merkintäoikeusannista vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Merkintäoikeusanti päättyi tammikuun 2021 lopussa, ja sillä kerättiin noin 214 miljoonan kruunun varat. Olen tyytyväinen merkintäoikeusannin tulokseen. Tulos osoittaa vahvaa tukea kehityssuunnitelmiamme kohtaan nykyisiltä osakkeenomistajiltamme sekä suurelta joukolta uusia sijoittajia. Merkintäoikeusannilla kerätyt varat mahdollistavat Pampalon kaivoksen syventämisen ja kullantuotannon uudelleenkäyttänistämisen tämän vuoden aikana sekä malminetsinnän Karjalan kultalinjalla. Varat mahdollistavat myös kullantuotannon ylösajon Fridayn kaivoksella, sekä malminetsinnän jatkamisen kaivosprojekteilla Idahossa, Yhdysvalloissa. Lisäksi voimme edistää äskettäin hankittujen US Grant ja Kearsarge kaivosprojektien tutkimista ja kehittämistä, ja niiden tuotantoon saattamista vuoteen 2022 mennessä. Kaiken kaikkiaan merkintäoikeusanti on tärkeä askel kohti uutta Endominesia, jolla on lähtökohdat pitkän aikavälin kasvulle.

Viime vuosi oli monella tavalla hyvin haasteellinen Endominesille, ja yhdistettynä meneillään olevaan pandemiaan, se todella testasi työntekijöidemme ja sijoittajiemme sinikkyyttä ja kärsivällisyyttä. Pystyimme kuitenkin laajentamaan projektiportfoliotamme ja olemme erittäin innostuneita mahdollisuudesta tuoda seuraavat kaivoksemme kaupalliseen tuotantoon.”

Lisätietoja
Rauno Pitkänen, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 40 595 4412, rauno.pitkanen@endomines.com
Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14 marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 18.2.2021 kello 08:45 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).