30.10.2020

Muutos Endominesin osakkeiden ja äänten lukumäärässä

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB, pörssitiedote 30.10.2020 klo 08:30 CET

Endomines AB:n (publ) ("Endomines") osakkeiden ja äänten lukumäärä 30.10.2020 on 131 305 175.

Lokakuun 8 päivä, 2020 tiedotetun Transatlantic Miningille suunnatun osakeannin seurauksena, yrityksen osakkeiden ja äänten lukumäärä on kasvanut 15 392 535 osakkeella ja äänellä lokakuun aikana.

Edellä mainittujen toimenpiteiden seurauksena yrityksen osakkeiden lukumäärä on 131 305 175 ja osakepääoma on 394 385 153,61 SEK.


Lisätietoja
Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tämä tiedote on annettu julkaistavaksi 30.10.2020 kello 08:30 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).