3.3.2020

Endominesin malmivara- ja mineraalivarantoarvioiden päivitys

Pörssitiedote (PDF)

Endomines AB, pörssitiedote  3.3.2020 klo 08:30 CET

Endomines julkistaa vuoden 2020 mineraalivarantoarviot Pampalon kultakaivokselle sekä varannot muille Karjalan kultalinja kohteille, 31.12. 2019 tilanteen mukaisesti, ja varantoarviot kultaprojekteille Idahossa Yhdysvalloissa.

Pampalon kaivoksen kultavarannot sekä Karjalan kultalinjan varannot

Pampalon kaivos on pidetty ns. care & maintenance:lla lokakuusta 2018 alkaen. Näin ollen Pampalon mineraalivarannot ovat pysyneet muuttumattomina. Pampalon malmin syväjatkeen varannot ovat 16 610 unssia kultaa 101 500 tonnissa mineralisoitunutta kiveä, sekä mahdolliset varannot 20 340 unssia kultaa 118 125 tonnissa mineralisoitunutta kiveä. Vuonna 2018 kullan hinta ei vielä mahdollistanut investointeja näiden malmivarantojen kehittämiseen. Kullan hinnan nousun myötä yritys uudelleenarvioi tilannetta.

Karjalan kultalinjan muihin raportoituihin mineraalivarantoihin ei ole ollut muutoksia. Tavoitteena on päivittää ja vahvistaa mineraalivarantoarviot vuoden 2020 aikana. Päivitys tulee heijastamaan lisääntynyttä geologista ymmärrystä varannoista sekä muutoksia nykyisessä markkinatilanteessa.

Pampalon kaivoksen ja Karjalan kultalinjan arviot on laadittu JORC 2012 raportointikoodin mukaisesti (Australian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (Joint Ore Reserve Committee - JORC-code)).

Kultavarannot Idahossa, Yhdysvalloissa

Vuoden 2019 aikana Endomines jatkoi työtään tiedon ja ymmärryksen lisäämistä Idahon kultaprojekteista, jotka se hankki helmikuussa 2018. Endomines jatkaa  Fridayn maanalaisen kaivoksen kehittämistä ja osan 97,200 kultaunssin mitattujen ja osoitettujen varantojen muuttamista malmireserveiksi. Fridayn mahdolliset varannot ovat 46,700 unssia kultaa 296 000 tonnissa mineralisoitunutta kiveä.

Vuonna 2018 Buffalo Gulch -projektin historialliset tiedot todennettiin ja muunnettiin mitatuiksi ja osoitetuiksi varannoiksi suuruudeltaan yhteensä 114,700 unssia kultaa 6 745 miljoonassa tonnissa mineralisoitunutta kiveä. Samanlainen muunnos on suunnitteilla Deadwoodin historiallisille varannoille. Tämän lisäksi yhtiö tekee töitä kehittääkseen mineraalivarantoarvioita Kimberly ja Rescue projekteille malminetsintäohjelmien kautta jo tunnetuille kulta- ja hopeajuoniesiintymien alueelle.

Deadwoodin, Rescuen ja Kimberlyn malminetsintäprojekteja koskevat mineraalivarannot on määritelty historiallisiksi, sillä ne ovat tehty ennen tämän päivän parempaan ymmärrykseen tähtääviä standardeja. Endomines huomauttaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot Kimberlylle, Rescuelle ja Deadwoodille vaikuttavat olevan linjassa NI 43-101 kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien kanssa, pätevyyden omaava henkilö ei ole tehnyt tarpeeksi töitä luokitellakseen historialliset arviot kuten nykyiset mineraalivarannot, ja Endomines ei käsittele historiallisia arvioita nykyisinä tai luotettavina.

Fridayn kaivokselle ja Buffalo Gulch –projektille raportoidut mineraalivarannot Idahossa, Yhdysvalloissa, on luokiteltu Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (“CIM”) –standardien mukaisesti. “CIM Definition Standards - For Mineral Resources and Mineral Reserves”, valmistellut CIM Standing Committee on Reserve Definitions ja ottanut käyttöön CIM Council 10.05.2014.

Muiden Idahon projektien mineraalivarantoihin ei ole tullut muutoksia. Mineraalivarantoarviot pyritään päivittämään ja vahvistamaan vuoden 2020 aikana. Päivitys tulee heijastamaan lisääntynyttä geologista ymmärrystä varannoista sekä muutoksia nykyisessä markkinatilanteessa.

Taulukko 1. Pampalon ja Karjalan kultalinjan mineraalivarannot

Mineraalivarannot – Karjalan Kultalinja (tilanne 31.12.2019)  
Esiintymä Tonnit Pitoisuus
Au g/t
Oz kg Luokittelu Laatija    
Pampalo Resources                
Pampalo Deep 101 500 5,1 16 610 517 Osoitetut Endomines (1)  
Pampalo East 229 000 1,8 12 900 401 Osoitetut Endomines (2)  
Pampalo NW 29 000 2,5 2 280 71 Osoitetut Endomines (3)  
Pampalo Osoitetut yht. 359 500 2,8 31 790 989 Osoitetut Endomines    
Pampalo Deep 118 125 5,36 20 340 633 Mahdollinen Endomines (1)  
Pampalo D-zone 164 110 1,9 9 910 308 Mahdollinen Endomines (1)  
Pampalo East 62 000 1,4 2 790 87 Mahdollinen Endomines (2)  
Pampalonlammit 103 000 1,8 5 960 185 Mahdollinen Endomines (3)  
Pampalo Mahdollinen yht. 447 235 2,7 39 000 1 213 Mahdollinen Endomines    
Karjalan Kultalinjan varannot                
Hosko 35 000 4,1 4 560 142 Mitatut Geoconsulting Parkkinen (4)  
Hosko 675 000 1,2 25 760 801 Osoitetut Geoconsulting Parkkinen (4)  
Muurinsuo 354 000 1,9 22 080 687 Osoitetut Endomines (6)  
Kuivisto East 37 000 3,2 3 810 118 Osoitetut MAPTEK    
Karjalan Kultalinja M+O yht. 1 101 000 1,6 56 210 1 748 Mitatut ja Osoitetut      
Hosko 240 000 0,8 6 020 187 Mahdollinen Geoconsulting Parkkinen (4)  
Rämepuro 136 000 2,3 9 930 309 Mahdollinen Geoconsulting Parkkinen (5)  
Muurinsuo 231 000 1,4 10 400 323 Mahdollinen Endomines (6)  
Kuivisto East 145 000 1,0 4 660 145 Mahdollinen MAPTEK    
Kuittila 275 000 2,6 22 990 715 Mahdollinen GSF, historical    
Korvilansuo 256 000 2,0 16 460 512 Mahdollinen Outotec (Finland) Oy (7)  
Karjalan Kultalinja mahdolliset Yht. 1 283 000 1,7 70 460 2 191 Mahdollinen      
 
Mineraalivarannot on arvioitu JORC-koodin mukaan (paitsi Kuittila), kaikki numerot ovat riippumattomasti pyöristetty.       
Mineraalivarannot on raportoitu sisältäen malmireservit.  
(1) Cut-off 1,5 g/t; topcut 10-20 g/t kultaa  
(2) Cut-off 0,5 g/t; topcut 7 g/t kultaa  
(3) Cut-off 0,5 g/t; topcut 10 g/t kultaa  
(4) Cut off 0,5 g/t; topcut 11g/t (alhaisen pitoisuuden alue) tai 50 g/t gold (korkeapitoinen alue)  
(5) Cut-off 0,5 g/t, topcut 40 g/t kultaa  
(6) Cut-off 0,5 g/t, topcut 10 g/t kultaa  
(7) Cut-off 0,5 g/t gold; ei top cut:ia  
Troy ounce = 31,1035 g    
                       

Taulukko 2. Idahon, Yhdysvallat, mineraalivarannot

Mineraalivarannot – Idaho, Yhdysvallat  (tilanne 31.12.2019)
Esiintymä Tonnit Pitoisuus
Au g/t
Oz kg Luokiteltu Laatinut  
Friday Varannot              
Mitatut 245 000 6,88 54 200 1 686 Mitatut Hard Rock Consulting (1,2)
Osoitetut 217 000 6,16 43 000 1 337 Osoitetut Hard Rock Consulting (1,2)
Mitatut + Osoitetut yht. 462 000 6,54 97 200 3 023 M+O Hard Rock Consulting (1,2)
Mahdollinen 296 000 4,91 46 700 1 453 Mahdollinen Hard Rock Consulting (1,2)
Buffalo Gulch Varannot              
Mitatut 3 515 000 0,57 64 800 2 016 Mitatut Hard Rock Consulting (1,3,4)
Osoitetut 3 230 000 0,48 49 900 1 552 Osoitetut Hard Rock Consulting (1,3,4)
Mitatut + Osoitetut yht. 6 745 000 0,53 114 700 3 568 M+O Hard Rock Consulting (1,3,4)
Mahdollinen 2 128 000 0,38 25 700 799 Mahdollinen Hard Rock Consulting (1,3,4)
Historialliset Varannot              
Rescue 67 000 21,35 45 980 1 430 Historiallinen Kimberly Mines, (2004) (5)
Kimberly 261 000 19,18 160 930 5 005 Historiallinen Laczay, (2010) (5)
Deadwood 2 375 000 0,77 58 601 1 823 Historiallinen BEMA Gold Corporation (1989) (5)
Historialliset Varannot 2 703 000 3,06 265 511 8 258     (5)
 *Lisätiedot:  
(1) Mitattujen, osoitetuttujen ja mahdollisten mineraalivarantojen luokittelu on tehty CIM -standardin määritelmien mukaan. Mineraalivarannoilla, jotka eivät ole mineraalireservejä, ei ole osoitettua taloudellista kannattavuutta ja ei ole takeita, että mineraalivarannot tullaan muuntamaan mineraalireserveiksi. Mineraalivarantojen tonnit ja metallipitoisuus on pyöristetty heijastamaan arvion tarkkuutta, ja numerot eivät välttämättä täsmää pyöristämisestä johtuen.
 
(2) Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC, perustuen 1.3.2016 saatavilla olevaan dataan ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot on raportoitu koskien perustapausarviota, joka on tehty 3.4 g/t cutoff -kultapitoisuudella perustuen arvioituihin käyttökustannuksiin, saantoihin ja $1,300/oz kullan hintaan.
 
(3) Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC, perustuen 10.12.2017 saatavilla olevaan dataan ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot on raportoitu koskien perustapausarviota, joka on tehty 0.14 g/t cutoff -kultapitoisuudella perustuen arvioituihin käyttökustannuksiin, saantoihin ja $1,300/oz kullan hintaan.
 
(4) Mineraalivarannot, jotka jäävät avolouhosmallin sisään täyttää kohtuulliset näkymät taloudelliseen louhintaan ja voidaan julistaa mineraalivarannoiksi.  Avolouhoksen optimointi perustuu oletettuun kullanhintaan US$1,300/oz, louhinta, prosessointi ja G&A kuluihin US$15.20 per prosessoitu tonni. Metallurgiset saannot kullalle on oletettu 90%.
 
(5) Endomines varoittaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot vaikuttavat olevan linjassa NI 43-101 kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien kanssa, pätevyyden omaava henkilö ei ole tehnyt tarpeeksi töitä luokitellakseen historialliset arviot kuten nykyiset mineraalivarannot ja Endomines ei käsittele historiallisia arvioita nykyisinä tai luotettavina.
 
Troy ounce = 31,103

Tässä tiedotteessa julkaistua Suomen projektien mineraalivarantoarvioiden päivitystä on johtanut Eurogeologi, FM Jani Rautio, jolla on Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals (FAMMP) standardien mukainen ”Qualified Person” status. Jani Rautio on Endominesin työntekijä.

Fridayn Underground ja Buffaco Gulch projektien mineraalivarantoarvioista vastaa Endominesin työntekijä, pätevä henkilö (”Qualified Person”), Zachary Black. Friday Underground ja Orogrande Open Pit projektin tekniset raportit valmistuivat 12.12.2017.

Lisätietoja
Greg Smith, CEO, +44 7717 880 923, greg.smith@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 3.3.2020 kello 08:30 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).