26.2.2021

Muutos Endominesin osakkeiden ja äänten lukumäärässä

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB, Pörssitiedote 26.2.2021 klo. 11:00 CET

Endomines AB:n (publ) (“Endomines” tai “yritys”) osakkeiden ja äänten lukumäärä 26.2.2021 on 221 120 035.

Aikaisemmin tiedotettujen merkintäoikeus- sekä takausannin seurauksena, yrityksen osakkeiden ja äänten lukumäärä on kasvanut 89 814 860 osakkeella ja äänellä helmikuun aikana. Merkintäoikeusannin yhteydessä on toteutettu myös osakepääoman alennus, yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Edellä mainittujen toimenpiteiden seurauksena yrityksen osakepääoma on 442 240 070 SEK.

Lisätietoja:

Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 6814, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 26.2.2021 kello 11:00 CET.

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).