2.7.2021

Endomines julkistaa sulautumisesitteen kotipaikan siirrosta Ruotsista Suomeen sekä Endomines AB (publ) sulautumisesta Endomines Finland Oyj:hin

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB, Pörssitiedote 2.7.2021 kello 15:15 CEST

Aikaisemmin 3.6.2021 julkistetun mukaisesti Endominesin hallitus on päättänyt yhtiön kotipaikan siirrosta Ruotsista Suomeen vastavirtasulautumisen muodossa. Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt sulautumiseen liittyvän esiteen, jonka mukaisesti Endomines AB (publ) (”Endomines”) sulautuu Endomines Finland Oyj:hin (”Endomines Finland”) ja jatkaa listattuna yhtiönä Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa.

Endomines will hold an Extraordinary General Meeting on 19 July 2021 to resolve upon the approval of the merger plan. The merger plan is available on Endomines’ website www.endomines.com.

Endomines pitää ylimääräisen yhtiökokouksen 19.7.2021 sulautumissuunnitelman hyväksymisestä. Sulautumissuunnitelma on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.endomines.com.

Esite on tästä päivästä alkaen saatavilla Endominesin verkkosivuilla osoitteessa www.endomines.com. Esite on lisäksi saatavilla yhtiön osoitteessa Ahventie 4 A, 02170, Espoo, Suomi. Esite on laadittu vain ruotsiksi.

Yhteystiedot

Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 2.7.2021 kello 15:15 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa sekä Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Tärkeitä tietoja
Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia. Kaikki päätökset koskien osakeyhtiölain mukaista sulautumista tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Endominesin yhtiökokouskutsuun, sulautumiseen liittyvään sulautumisesitteeseen ja sulautumisesitteen täydennykseen sekä itsenäiseen analyysiin näihin sisältyvistä tiedoista. Kokonaiskuvan muodostamiseksi tulisi tutustua Endomines konsernin laatimaan sulautumisesitteeseen.