22.6.2022

Endomines on sopinut suomalaisten sijoittajien kanssa rahoitusjärjestelystä strategisten toimenpiteiden aloittamiseksi Karjalan Kultalinjalla sekä Pampalon kaivoksen syventämiseksi

Pörssitiedote (PDF)

Endomines AB (publ), pörssitiedote, 22.6.2022 kello 18:00 CET

 

Endomines AB:n tytäryhtiö Endomines Finland Oyj (”Endomines Finland”) on sopinut suomalaisen sijoittajaryhmän kanssa rahoitusjärjestelystä sisältäen yhteensä 3,3–3,6 miljoonan euron uuden lainarahoituksen. Lisäksi Endomines on alustavasti sopinut 2021 järjestettyjen lainojen 2022 maksettavaksi erääntyvien korkojen sekä 1,6 miljoonan euron siltalainan sekä muiden korkojen ja rahoituskulujen korkojen konvertoinnista uudeksi lainaksi. Uudeksi lainaksi konvertoitava määrä on yhteensä 3,8 miljoonaa euroa korkeimmillaan.

Rahoitusjärjestelyllä on 24 kuukauden maturiteetti ja 10 prosentin vuosikorko sekä 5 prosentin järjestelypalkkio uudelle rahoitukselle. Rahoitussopimuksen mukaisesti Endomines Finland on sitoutunut siihen, että lainanantajilla on pääsääntöisesti oikeus muuntaa laina osittain tai kokonaan Endominesin osakkeiksi 12 kuukautta lainan noston jälkeen 0,20 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Rahoitussopimuksen mukaisesti lainoille tullaan antamaan toissijainen vakuus omaisuuseristä, jotka ovat 2021 järjestettyjen rahoitusten ensisijaisena vakuutena.

Yhtiön toimitusjohtaja, Kari Vyhtinen: ” Olemme hyvin tyytyväisiä tekemästämme rahoitussopimuksesta. Tällä rahoituksella toteutamme strategiaamme ja aloitamme toimenpiteitä Karjalan kultalinjalla. Lisäksi syvennämme Pampalon kaivosta 60 m nykyisen toimintatason alapuolelle.”

 

Lisätietoja

Mikko Sopanen, talousjohtaja, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

 

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 22.6.2022 kello 18:00 CET.

 

 

Endomines

 

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

 

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).