4.1.2022

Endomines päättää vaihtovelkakirjalainan suuntaamisesta LDA Capital Limitedille

(01-2022) FIN - Directed convertibles issue to LDA

Endomines päättää vaihtovelkakirjalainan suuntaamisesta LDA Capital Limitedille

Endomines AB (publ), Pörssitiedote 4.1.2022 kello 9.50 CET

 

Endomines AB:n (publ) ("Endomines" tai "Yhtiö") hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 10.6.2021 antaman valtuutuksen perusteella päättänyt LDA Capital Limitedille ("LDA") suunnatusta vaihtovelkakirjalainasta ("Suunnattu anti"), jonka nimellisarvo on 2 000 000 euroa (vastaten 20 453 800 kruunua[1]), ja jonka kokonaistuotto on 2 000 000 euroa.

 

Suunnattu anti toteutetaan osana Endominesin ja LDA:n solmimaa rahoituspakettia, josta tiedotettiin lehdistötiedotteessa 8.5.2021. Rahoituspaketti sisältää muun muassa vaihtovelkakirjalainasopimuksen ("Sopimus"). Sopimuksen mukaisesti Yhtiö laskee liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja LDA:lle, joiden kokonaisnimellismäärä kruunuissa vastaa 6 miljoonaa euroa. Vaihtovelkakirjalainat lasketaan liikkeelle SEK määräisinä kolmessa erässä, joista kukin vastaa 2 miljoonaa euroa. Endomines on sitoutunut laskemaan liikkeelle ja LDA on sitoutunut merkitsemään ja maksamaan kaksi ensimmäistä lainaa, joiden määrä Ruotsin kruunuissa vastaa yhteensä 4 miljoonaa euroa, kahdentoista kuukauden kuluttua rahoituspaketin päivämäärästä. Kolmannen erän hyödyntäminen on Yhtiölle vapaaehtoista. Yhtiön hallitus on todennut nyt olevan sopiva aika laskea liikkeelle vaihtovelkakirjalainoja muun muassa sen vuoksi, että Yhtiöllä on tarve rahoittaa toiminnan ylösajamista Friday kaivoksessa USA:ssa ja Pampalon kaivoksessa Suomessa. Hallitus on arvioinut monia ​​rahoitusvaihtoehtoja ja katsoo, että Sopimuksen mukainen markkinaehtoinen Suunnattu anti LDA:lle on tällä hetkellä paras vaihtoehto Yhtiölle ja sen osakkeenomistajille muihin mahdollisiin rahoitusvaihtoehtoihin verrattuna. Ottaen huomioon annin määrän suhteellisen rajallisen koon ja sen, että yhtiö saa nopean pääsyn pääomaan, merkintöjen määrät aikaisemmissa merkintäoikeusanneissa ja kuultuaan yhtiön merkittäviä osakkeenomistajia, hallitus ei katso merkintäoikeusannin olevan sopiva vaihtoehto.

 

Jokaisen vaihtovelkakirjan nimellisarvo on 10 000 euroa (vastaa 102 269 kruunua1) ja ne lasketaan liikkeeseen merkintähinnalla, joka on 100 prosenttia nimellisarvosta. Sopimuksen mukaisesti vaihtohinta vastaa 85 prosenttia Yhtiön osakkeen päivittäisestä kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä vaihtovaatimuksen päivää edeltävän 15 kaupankäyntipäivän aikana, mikä hallituksen arvion mukaan on markkina-arvon mukainen tavanomaisella hinnanalennuksella. Niin kauan kuin Yhtiö on Ruotsin lain alainen, vaihtohinta ei saa olla alempi kuin osakkeen nimellisarvo. Vaihtovelkakirjoille ei kerry korkoa ja lainan eräpäivä on 18 kuukautta rekisteröintipäivästä Ruotsin yhtiörekisteritoimistoon. Vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa uusiksi Yhtiön osakkeiksi alkaen päivästä, jolloin rekisteröinti Ruotsin yhtiörekisteritoimistoon tapahtuu aina eräpäivään, asti eräpäivä mukaan lukien. Jos vaihtovelkakirjoja ei ole vaihdettu ennen eräpäivää, Yhtiöllä on oikeus joko (i) lunastaa käteisellä vaihtovelkakirjalainan jäljellä oleva määrä eräpäivänä hintaan, joka vastaa 115 prosenttia jäljellä olevasta määrästä tai (ii) vaihtaa kaikki liikkeessä olevat vaihtovelkakirjat eräpäivänä.

 

Suunnatun annin kokonaistuotto on 2 000 000 euroa. Sopimuksen mukaisesti Endomines maksaa ​​LDA:lle sen sitoumuksesta palkkion, joka on yhteensä 180 000 euroa. Palkkio maksetaan kahdessa 90 000 euron erässä kahden ensimmäisen vaihtovelkakirjalainan yhteydessä. Näin ollen Suunnatun annin nettotuotto on 1 910 000 euroa.

 

Suunnatun annin rekisteröinnin arvioidaan tapahtuvan Ruotsin yhtiörekisteröintitoimistoon arviolta 12 tammikuuta 2022. Suunnatun annin rekisteröinnin seurauksena ja mikäli laina vaihdetaan kokonaan ja olettaen, että vaihtohinta asetetaan alhaisimpaan mahdolliseen vaihtohintaan (osakkeen nimellisarvoon 2 kruunua), osakepääoma nousee 20 453 800 kruunulla, 472 041 692 kruunuun, ja osakkeiden ja äänten määrä kasvaa 10 226 900, 236 020 846 osakkeeseen ja ääneen. Tämä vastaa noin 4,5 prosentin laimennusvaikutusta osakepääomasta ja äänimäärästä oletuksella, että koko laina vaihdetaan osakkeiksi.

 

 

 

Lisätietoja

Seppo Tuovinen, väliaikainen toimitusjohtaja, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143

 

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 4.1.2022 kello 9:50 CET.

 

 

Endomines

 

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

 

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

 

[1] Perustuu Ruotsin keskuspankin (ruotsiksi Sveriges Riksbank) viralliseen EUR/SEK-kurssiin 10,2269 30 joulukuuta 2021.