31.7.2019

Muutos Endominesin osakkeiden ja äänten lukumäärässä

Lehdistötiedote (PDF)
Endomines AB, Pörssitiedote 31.7.2019 klo. 12:00 CEST

Endomines AB:n (publ) (“Endomines” tai “yritys”) osakkeiden ja äänten lukumäärä 31.7.2019 on 79 957 043.

Aikaisemmin tiedotetun merkintäoikeusannin seurauksena, yrityksen osakkeiden ja äänten lukumäärä on kasvanut 44 549 555 osakkeella ja äänellä heinäkuun aikana. Merkintäoikeusannin yhteydessä on toteutettu myös rahastoanti sekä osakepääoman alennus, yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Edellä mainittujen toimenpiteiden seurauksena yrityksen osakepääoma on 240 157 105 SEK.

Lisätietoja:

Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 31.7.2019 kello 12:00 CEST.

Endomines  
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).