31.1.2022

Muutos Endominesin osakkeiden ja äänten lukumäärään

(5-2022) FIN - Number of shares (2022-01-31)

Muutos Endominesin osakkeiden ja äänten lukumäärään

Endomines AB (publ), pörssitiedote 31.1.2022 kello 14:00 CET

 

Endomines AB:n (publ) ("Endomines") osakkeiden ja äänten kokonaismäärä 31 tammikuuta 2022 on 229 203 036.


Yhtiön osakkeiden ja äänten lukumäärä on kasvanut tammikuun aikana 3 409 090 osakkeella ja äänellä, LDA Capitalin muuntaessa Endominesin rahoitusjärjestelyn mukaisesti osan lainastaan yhtiön osakkeiksi. Yllä mainitun konversion jälkeen Endominesin osakepääoma kohoaa 458 406 072 kruunuun.


Lisätietoja:

Seppo Tuovinen, väliaikainen toimitusjohtaja, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143


Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tämä tiedote on annettu julkaistavaksi 31.1.2022 kello 14:00 CET.Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).