17.5.2018

Endomines osavuosikatsaus tammi- maaliskuu 2018

Osavuosikatsaus Q1 2018 (PDF)Lehdistötiedote (PDF)
Rahoitus ja TVL Goldin hankinta saatettu menestyksekkäästi päätökseen – Idahon hanke etenee

Endomines AB, pörssitiedote 17.5.2018 klo 07:30 ruotsin aikaa

Q1 2018 (vs. Q1 2017)
Operatiivinen toiminta

 • Kullan tuotanto oli 92,1 kg (97,9)
 • Syötemalmin määrä oli 37 568 tonnia (40 804) kultapitoisuudella 3,0 g/t (2,9)
 • Cash Cost oli 1 276 USD/oz (1 205)

Taloudelliset tunnusluvut

 • Liikevaihto oli 27,4 MSEK (28,5)
 • Käyttökate oli -8,5 MSEK (-1,3)
 • Rahavirrat olivat yhteensä 87,1 MSEK (-11,6)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,06 SEK (-0,80)

Strategiset kohokohdat

 • Endominesin osakeanti toteutettiin menestyksekkäästi; tuotot ennen kuluja olivat 189 MSEK.
 • Endomines toteutti pankkilainojen uudelleenjärjestelyn. 7,6 miljoonan euron velkaa lyhennettiin 2 miljoonalla eurolla (20 miljoonaa kruunua), lainanantaja ja takaaja myönsivät 2 miljoonan euron akordin ja Joensuun Kauppa ja Kone lunasti pankilta jäljelle jääneen, n. 3,6 miljoonan euron saatavan, jonka se konvertoi Endominesin osakkeiksi.
 • TVL Goldin ja sen viiden Idahossa sijaitsevan kultaesiintymän hankinta saatettiin päätökseen 27.2.2018 ja toimintayksikön nimi muutettiin Endomines Idaho LLC:ksi.

Olennaiset tapahtumat Q1:n jälkeen

 • Endomines julkisti mittavan malminetsintähankkeen Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Hanke on tarkoitus toteuttaa usean vuoden kuluessa. Vuodelle 2018 suunnitelluille malminetsintätoimille on budjetoitu noin 2 miljoonaa euroa ja ne suoritetaan valtaosin seuraavien 6 kuukauden aikana.
 • Endomines aloitti koko Ilomantsissa sijaitsevan Pampalon kaivoksen henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut työvoiman vähentämisestä. Neuvottelut koskevat noin 40 työntekijää, ja ne voivat alustavien arvioiden mukaan johtaa enintään 32 työntekijän lomautukseen yli 90 päiväksi ja/tai irtisanomiseen tuotannollisista ja taloudellisista syistä

Tuotannon näkymät 2018:
Endomines ennakoi tuottavansa 250–300 kg kultaa Pampalon kaivoksessa tammi-syyskuussa 2018. Tuotannon jatkuminen loka-joulukuussa edellyttää investointia vinotunneliin Pampalon kaivoksen syväjatkeessa. Yhtiö ennakoi tekevänsä päätöksen mahdollisesta investoinnista vuoden 2018 toisen neljänneksen aikana.

Konsernin tunnusluvut 
   Tammi-maaliskuu
MSEK ellei toisin ilmoitettu  2018  2017  +/- 
Tuotot  29,4  33,5  -4,1 
Kustannukset  -37,9  -34,8  -3,1 
Käyttökate  -8,5  -1,3  -7,2 
Poistot ja arvonalentumiset  -11,3  -9,6  -1,7 
-Liiketappio/+liikevoitto  -19,9  -10,9  -9,0 
Tilikauden tulos  1,9  -12,2  14,1 
Osakekohtainen tulos (SEK)  0,06  -0,80  0,86 
        
Liiketoiminnan rahavirta  -12,9  -3,0  -9,9 
Investoinnit  -60,6  -7,8  -52,8 
Rahoitus  160,6  -0,7  161,3 
Rahavirrat yhteensä  87,1  -11,5  98,6 
Rahavarat vuoden lopussa  103,6  17,9  85,7 
Henkilöstöä vuoden lopussa  43  43 

Toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde:
”Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä toteutimme useita strategisesti tärkeitä liiketoimia, jotka luovat perustan tulevalle kasvulle ja kehitykselle: saatoimme menestyksekkäästi päätökseen 189 miljoonan kruunun merkintäoikeusannin, järjestelimme kaiken pankkilainan pois taseestamme ja saimme Joensuun Kauppa ja Koneesta merkittävän sijoittajan yhtiöön. Lisäksi laajensimme kansainvälistä toimintaamme hankkimalla TVL Goldin ja sen viisi kultaesiintymää Idahossa Yhdysvalloissa.

Pampalon kaivoksella toiminta jatkui suunnitelmien mukaisesti, ja ensimmäisellä neljänneksellä kullantuotanto oli 92,1 kg. Tuotantoon vaikutti odotetusti kaivoksen haastavat kiviolosuhteet neljänneksen ensimmäisinä viikkoina. Helmikuun puolivälistä eteenpäin maanalaiset olosuhteet helpottuivat jälleen, ja sekä tuotanto että kultapitoisuus ovat parantuneet ja jopa ylittäneet budjetoidun tason. Kaiken kaikkiaan olemme hyvää vauhtia saavuttamassa tuotantotavoitteemme 250–300 kiloa kultaa tammi-syyskuussa 2018.

Haastavat kaivosolosuhteet näkyivät myös taloudellisessa tuloksessamme: liikevaihto oli 27,4 miljoonaa kruunua ja käyttökate -8,5 miljoonaa kruunua. Viimeaikaisten rahoitusjärjestelyiden johdosta taloudellinen asemamme on kuitenkin edelleen vakaa ja mahdollistaa suunnitelmien mukaisen etenemisen niin Yhdysvalloissa kuin Suomessa.

Huhtikuussa jouduimme tekemään valitettavan ratkaisun käynnistää koko Pampalon kaivosta koskevat yhteistoimintaneuvottelut työvoiman vähentämisestä. Tuotannon jatkuminen Pampalossa syyskuun jälkeen edellyttää mittavaa investointia kaivoksen syväjatkeeseen, mutta kullan nykyinen hintataso ei näytä puoltavan investointipäätöksen tekemistä. Tämän vuoksi harkitsemme lykkäävämme investointia ja keskeyttävämme kullantuotannon Pampalon kaivoksella väliaikaisesti. Asiasta päätetään käynnissä olevien yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen vuoden toisella neljänneksellä.

Jatkossa odotamme edistävämme Idahon hankkeiden kehittämistä – tavoitteena on aloittaa toiminta ensimmäisellä viidestä kaivoksesta vuoden kuluttua hankinnasta. Kuluvan vuoden aikana suunnittelemme myös noin 2 miljoonan euron investointia malminetsintään Karjalan kultalinjalla. Investoinnin tavoitteena on mahdollistaa pitkäaikainen kannattava kullantuotanto alueella.”

Täydellinen osavuosikatsaus
Täydellinen osavuosikatsaus on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja löytyy myös yhtiön kotisivulta, www.endomines.com

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, jonka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 17.5.2018 kello 07:30 ruotsin aikaa.

Endomines 
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).