20.5.2021

Endomines AB:n liiketoimintakatsaus Q1 2021 – Valmistelut käynnissä Fridayn ja Pampalon kaivosten uudelleenkäynnistämiseksi

Endomines AB Q1 2021 (PDF)Lehdistötiedote (PDF)
Endomines AB, Pörssitiedote 20.05.2021 klo 08:30 CEST

tammi-maaliskuu 2021 (tammi-maaliskuu 2020)

Operatiivinen toiminta

 • Endomines palkkasi operatiivisen johtajan johtamaan ja ohjaamaan yhtiön operaatioiden kehitystä. Friday-projektiin palkattiin paikallisjohtaja, joka tulee keskittymään toiminnan uudelleenkäynnistämiseen ja operaatioiden vakauttamiseen.
 • Orogranden rikastamon tekniset haasteet on ratkaistu, ja kesälle ajoittuva uudelleenkäynnistys etenee aikataulussa.
 • Fridayn kaivos on ylläpitotilan (care&maintenance) aikana pidetty onnistuneesti kuivana, mikä mahdollistaa louhinnan aloittamisen toisella neljänneksellä.
 • Valmistelut Pampalon vinotunnelin syventämiseksi ja kaivoksen uudelleenkäynnistämiseksi etenevät.
 • Pampalon kaivosurakoitsija siirtyi kaivokselle ensimmäisen neljänneksen lopussa ja aloitti kaivoksen syventämisen.
 • Ei työtapaturmia vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, LTIFR 0 (0)

Taloudelliset tunnusluvut

 • Liikevaihto oli 0,1 MSEK (3,0)
 • Käyttökate oli -14,5 MSEK (-27,8)
 • Rahavirrat olivat yhteensä 56,4 MSEK (-14,5)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,18 SEK (-0,41)

 Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

 • Endomines tiedotti 5.5.2021 nimitysvaliokunnan ehdotukset uusiksi hallituksen jäseniksi. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Uudelleen valittaviksi Ingmar Haga ja Jeremy Read, sekä Eeva Ruokonen, Markus Ekberg ja Jukka-Pekka Joensuu uusiksi jäseniksi, toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 • Endomines tiedotti 8.5.2021 tehneensä sopimuksen laajasta, yhteissummaltaan 14 miljoonan euron, rahoitusjärjestelystä LDA Capitalin kanssa, jonka yhteydessä yhtiö laskee liikkeeseen 14 miljoonaa warrantia, edellyttää yhtiökokouksen hyväksynnän.

Tuotantopäivitys ja tavoitteet vuodelle 2021:
Endomines arvioi, että louhinta Fridayn kaivoksella alkaa vuoden 2021 toisen neljänneksen lopussa, ja Fridayn rikastamon ylösajo alkaa vuoden 2021 kolmannen neljänneksen alussa. Rikastamon odotetaan saavuttavan täyden tuotantokapasiteetin vuoden 2021 viimeisen neljänneksen aikana. Lyhyen aikavälin tuotantoennuste operaatioille loppuvuodelle on 3000–4000 unssia, ml. Pampalon kaivoksen peränajosta saatu malmi viimeisen neljänneksen loppuun mennessä.

 

Konsernin tunnusluvut tammi – maalis
MSEK ellei toisin ilmoitettu 2021 2020 +/-
Liikevaihto 0,1 3,0 -2,9
Liiketoiminnan kulut -14,6 -30,8 16,2
Käyttökate -14,5 -27,8 13,3
Poistot ja arvonalentumiset -4,1 -1,4 -2,7
+Liikevoitto/-Liiketappio -18,6 -29,2 10,6
Katsauskauden tulos -40,4 -44,3 3,9
Osakekohtainen tulos (SEK) -0,18 -0,41 0,23
Liiketoiminnan rahavirta -63,0 -30,5 -32,5
Investointien rahavirta -1,8 -5,2 3,4
Rahoituksen rahavirta 121,2 21,2 100,0
Rahavarat kauden lopussa 68,0 1,3 66,7
Henkilöstö kauden lopussa 30 43 -13
LTIFR 0 0 0

LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden 12 kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle aliurakoitsijat mukaan lukien. 
12 kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle urakoitsijat mukaan lukien.

 
Interim CEO Rauno Pitkänen
: “Vuonna 2021 Endomines on aloittanut uuden luvun kehityksessään uusia kultaprojekteja etsivästä juniorikaivosyhtiöstä toisen tason kullantuottajaksi hankkimalla US Grant ja Kearsarge -kaivosprojektit, sekä käynnistämällä uudelleen Fridayn kaivoksen Idahossa ja Pampalon kaivoksen Suomessa.

Tämän muutoksen toteuttamiseksi olemme järjestelleet uudelleen johtoryhmäämme työmaakeskeisempään suuntaan varmistaaksemme Idahon operaatioiden saamisen tuotantoon suunnitellusti tänä kesänä. Olemme myös aloittaneet Pampalon kaivoksen syventämisen nykyistä vinotunnelia jatkamalla, ja olemme iloisia voidessamme aloittaa tuotannon jälleen myös Suomessa.

Tätä tarkoitusta varten olemme palkanneet Vern Langdalen operatiiviseksi johtajaksemme johtamaan kehitystä Fridayssa ja Pampalossa. Lisäksi vahvistaaksemme Fridayn operatiivista henkilöstöämme, olemme palkanneet paikallisjohtajan koordinoimaan uudelleenkäynnistystä sekä johtamaan toimintojen vakauttamista, sekä kaivosjohtajan johtamaan kaivoksen peränajoa ja tuotantoa. Päätavoitteenamme tulee olemaan täyden potentiaalin saavuttaminen malmin saannissa sekä laimentumisen minimoiminen korkean pitoisuuden kapeajuonisissa malmilinsseissämme. Yhdessä uudet johtajat tuovat yhtiöömme yli 90 vuotta operatiivista kokemusta vahvistaen Fridayn jo valmiiksi kokenutta paikallisjohtoamme. Meillä on täysi luottamus uusiin kaivostiimeihimme ja odotamme innolla paluutamme tuotantoon lähitulevaisuudessa.”

Lisätietoja

Rauno Pitkänen,  väliaikainen toimitusjohtaja, +358 40 595 4412, rauno.pitkanen@endomines.com
Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Yllä mainitut yhteyshenkilöt ovat antaneet nämä tiedot julkaistavaksi 20.5.2021 klo 08:30 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).