10.6.2019

Endominesin Idahon hankkeiden cash cost kaivosten elinkaarten ajalta arvioidaan olevan välillä USD 550–800/oz. Merkittävät osakkeenomistajat neuvottelevat muutoksista yhtiön vaihtovelkakirjalainaan.

Lehdistötiedote (PDF)
Endomines AB, pörssitiedote 10.6.2019 klo. 08:30 CEST

Endomines tiedottaa esittävänsä tänään pidettävässä vuosittaisessa yhtiökokouksessaan, että kaikkien sen Idahon hankkeiden cash cost kaivosten koko elinkaarten ajalta arvioidaan olevan välillä USD 550 – 800/oz. Friday-kaivoksen cash cost arvio pysyy kuten aiemmin on ilmoitettu USD 650-900/oz välillä.

Endomines myös tiedottaa sen merkittävien, yli 20% omistusosuudesta vastaavien, osakkeenomistajien tiedottaneen Endominesin hallitukselle neuvottelevansa mahdollisista muutoksista Endominesin TVL Goldilta saadun vaihtovelkakirjalainan ehtoihin. Muutosten tavoitteena on, että 50% vaihtovelkakirjasta konvertoitaisiin osakkeiksi jo vuoden 2019 aikana, ja jäljelle jäävä 50% osuus viimeistään 1.4.2022, mikä tarkoittaisi vuoden pidennystä vaihtovelkakirjalainan olemassa oleviin takaisinmaksuehtoihin.

Osakkeenomistajat ovat ilmaisseet aikomuksensa vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista vuoden 2019 aikana, mahdollisesti tuodakseen voimaan edellä mainitut muutokset.

Lisätietoja: 

Ingmar Haga, Hallituksen puheenjohtaja, +358 40 700 35 18 ingmar.haga@endomines.com
Marcus Ahlström, Väliaikainen toimitusjohtaja, +358 50 544 68 14 marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 10.6.2019 kello 08:30 CEST.
   

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).