4.7.2018

Endomines tuotti lähes 130kg kultaa vuoden toisella neljänneksellä

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB, pörssitiedote 4.7.2018 klo 08:30 CEST

Endomines raportoi toisen vuosineljänneksen tuotantotulokset. Kullan tuotanto Pampalossa toisella neljänneksellä oli 129,6kg.

Tuotanto huhti-kesäkuu tammi-kesäkuu
2018 2017 +/- 2018 2017 +/-
Rikastettu malmi (t) 44 453 47 621 -3 168 82 021 88 425 -6 404
Syötteen kultapitoisuus (g/t) 3,6 2,7 0,9 3,3 2,8 0,5
Kullan saanti rikastamossa (%) 82,8 83,1 -0,3 82,8 83,4 -0,6
Käyttöaste (%) 41,6 43,5 -1,9 38,5 42,3 -3,8
Kullan tuotanto (kg) 129,6 107,4 22,2 221,8 205,3 16,5
Kullan tuotanto (oz) 4 168 3 453 715 7 131 6 601 530
LTIFR (rullaava 12 kk)  9  7  2 9 7  2

Raportoidun neljänneksen tuotantotiedot perustuvat yhtiön omiin analyyseihin, joita ei ole vahvistettuja ulkopuliselta taholta. Raportoidut luvut ovat yksittäin pyöristettyjä.
LTIFR = Poissaolopäivään johtaneet raportoidut tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden; rullaava 12 kk. LTIFR on laskettu kaikille työntekijöille mukaanlukien ulkopuoliset urakoitsijat.

Syötteen kultapitoisuus oli toisella neljänneksellä keskimäärin 3,6 g/t, mikä on 0,9 g/t enemmäin kuin vertailukaudella 2017 ja näin ollen vaikutti merkittävästi vertailukautta parempaan kullan tuotantoon. Toisen neljänneksen tuotanto oli 129,6 kg (Q2 2017: 107,4 kg). Parantunut syötteen kultapitoisuus johtuu lähinnä korkemmasta in-situ kultapitoisuudesta. Endominesin malmintuotanto ja rikastetut tonnit Q2 2018 olivat vertailukautta alhaisemmat johtuen haastavista kiviolosuhteista Pampalon kaivoksen joissakin osissa.

Vuoden 2018 tuotantotavoite muuttumaton:
Endominesin arvioitu tuotanto ajanjaksolle tammikuu-syyskuu on 250–300 kg kultaa.

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 4.7.2018 kello 08:30 CEST.

Endomines 
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).