8.5.2019

Endominesin AB:n liiketoimintakatsaus Q1 2019 – Fridayn kaivos toiminnan keskipisteenä

Q1 2019 Tilinpäätöstiedote (PDF)Lehdistötiedote (PDF)
Endomines AB, Pörssitiedote 8.5.2019 klo 07:45 CEST

Q1 2019 (vs Q1 2018)  

Operatiivinen toiminta

  • Operatiivinen toiminta keskittyi Yhdysvaltain Idahossa sijaitsevan Fridayn kaivoksen rikastamon kehittämiseen ja rakentamiseen.
  • Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä ei tuotettu lainkaan kultarikastetta.
  • LTIFR 12 (8)

Taloudelliset tunnusluvut

  • Liikevaihto oli 2,1 MSEK (29,4)
  • Käyttökate oli -11,5 MSEK (-8,5)
  • Rahavirrat olivat yhteensä -11,2 MSEK (87,1)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,37 SEK (0,06)

OLENNAISET TAPAHTUMAT Q4:N JÄLKEEN

  • Yhtiön hallitus tiedotti 3.5.2019, että yhtiön toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde jättää tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana. Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi yhtiön hallitus nimitti talousjohtaja Marcus Ahlströmin 3.5.2019 alkaen.
  • Yhtiö tiedotti 26.4.2019, että Fridayn rikastamon toiminnan odotetaan käynnistyvän vuoden 2019 toisen neljänneksen aikana. Talven aikana vaurioitunut tuotantolaitoksen jätealue joudutaan korjaamaan ennen tuotannon käynnistämistä.

Tuotantotavoitteet vuodelle 2019:
Endomines pitää ennallaan kuluvan vuoden tuotantoennusteensa, 5000–8000 unssia kultaa. Tuotannon lopullinen määrä riippuu ajanjaksolla louhitun malmin määrästä ja kultapitoisuudesta. Idahon Fridayn kaivoksen vuosittaisen kullan tuotantomäärän odotetaan olevan arviolta 9000 unssia, ja tuotannon cash costin arvioidaan olevan tuotantoalueesta riippuen noin 650–900 Yhdysvaltain dollaria unssilta kaivoksen elinkaaren aikana.

Muutokset taloudellisen raportoinnin käytännöissä
Endomines on muuttanut taloudellisen raportoinnin käytäntöjään 2019 alkaen. Ruotsin arvopaperimarkkinalain mukaisesti Endomines noudattaa puolivuosittaista raportointia 2019 alkaen, ja tulee julkaisemaan vuoden ensimmäisen ja kolmannen neljänneksen raportit liiketoimintakatsauksina, joissa esitetään avaintiedot yrityksen taloudellisen tilan ja toiminnan kehityksestä. Julkaistavat liiketoimintakatsaukset eivät ole IAS 34 standardin mukaisia osavuosikatsauksia.

Tämän liiketoimintakatsauksen sisältö poikkeaa joissain määrin Nasdaq Tukholman antamasta liiketoimintakatsauksia käsittävästä viitteellisestä ohjesäännöstä. Tämän katsauksen sisältö heijastaa meneillään olevaa Pampalon kaivoksen toiminnan keskeytystä sekä meneillään olevia Friday-kaivoksen rakennustöitä. Tätä liiketoimintakatsausta on mukautettu antamaan lukijalleen hyvän näkemyksen yrityksen nykyisistä operaatioista.

Konsernin tunnusluvut Tammi-maaliskuu
MSEK ellei toisin ilmoitettu 2019 2018 +/-
Liikevaihto 2,1 29,4 -27,3
Kokonaiskulut -12,6 -37,9 25,3
Poistot ja arvonalentumiset -1,8 -11,3 9,5
Käyttökate -11,5 -8,5 -3,0
-Liiketappio/+liikevoitto -13,3 -19,9 6,6
Katsauskauden tulos -13,0 1,9 -14,9
Osakekohtainen tulos (SEK) -0,37 0,06 -0,43
Liiketoiminnan rahavirta -23,0 -12,9 -10,1
Investoinnit -23,7 -60,6 36,9
Rahoitus 35,5 160,6 -125,1
Rahavarat kauden lopussa 7,8 103,6 -95,8
Henkilöstöä kauden lopussa 28 43 -15
LTIFR 12 8 4

LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden 12 kuukaudelta (rullaava) LTIFR on laskettu koko yhtiölle aliurakoitsijat mukaan lukien.
  

Väliaikainen Toimitusjohtaja Marcus Ahlström:

Taloudellinen katsaus
”Endominesin vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tuloksessa näkyivät Pampalon kaivoksen tuotannon keskeyttäminen lokakuussa 2018 sekä Fridayn kaivosalueen käynnissä olevat rakennustyöt. Koska ensimmäisellä neljänneksellä ei tuotettu lainkaan kultarikastetta, 2,1 miljoonan Ruotsin kruunun (29,4) liikevaihto syntyi Pampalossa vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä tuotettujen rikasteiden myynnistä. Käyttökate oli -11,5 miljoonaa Ruotsin kruunua (-8,5).

Endomines keräsi 3,7 miljoonaa euroa seniorvakuudellisen joukkovelkakirjalainan ja osakkeisiin oikeuttavien warranttien myynnillä maaliskuussa 2019. Joukkovelkakirjalainojen laina-aika on kolme vuotta ja niillä on kiinteä 12,0 prosentin vuosittainen korko. Yhtiöllä on oikeus lunastaa joukkovelkakirjalainat ennenaikaisesti 103 prosentin hintaan yhden vuoden, ja 101 prosentin hintaan kahden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Jokaista 50 000 euron joukkovelkakirjalainamerkintää kohden Yhtiö suuntasi joukkovelkakirjalainan merkitsijöille 55 555 kappaletta, yhteensä 3 888 877 kappaletta, uusiin osakkeisiin oikeuttavaa warranttia (sv. teckingsoptioner) 0,9 euron warranttikohtaiseen hintaan 31.3.2019 ja 31.3.2022 välisenä aikana”.

Lisätietoja
Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

 
Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 8.5.2019 kello 07:45 CEST.


Endomines
 
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).