26.9.2022

Endominesin hallitus on päättänyt osakkeiden yhdistelyn täsmäytyspäivästä

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB (publ), pörssitiedote 26.9.2022 klo. 14:00 CEST

 

Endomines AB:n (publ) ("Endomines") ylimääräinen yhtiökokous on tänään 26.9.2022 päättänyt osakkeiden yhdistelystä (reverse split) siten, että yhtiön neljästäkymmenestä (40) olemassa olevasta osakkeesta muodostetaan yksi (1) uusi osake. (Sw: Sammanläggning 1:40). Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään osakkeiden yhdistelyn täsmäytyspäivästä.

 

Endominesin hallitus on päättänyt, että osakkeiden yhdistelyn täsmäytyspäivä tulee olemaan 3.10.2022, ja näin ollen viimeinen kaupankäyntipäivä osakkeella ennen osakkeiden yhdistelyä tulee olemaan 29.9.2022, ja ensimmäinen kaupankäyntipäivä osakkeella osakkeiden yhdistelyn jälkeen tulee olemaan 30.9.2022. Tämän seurauksena osakkeen hinta 30.9.2022 lähtien tulee kuvastamaan osakkeiden yhdistelyä. Osakkeiden yhdistelyn seurauksena Endominesin osakkeilla tulee olemaan 30.9.2022 lähtien uusi ISIN-koodi SE00186900590.

 

Osakkeiden yhdistelyn jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä vähenee 267 198 378 osakkeesta 6 679 959 osakkeeseen. Osakkeiden nimellisarvo nousee ehdotetun osakkeiden yhdistelyn seurauksena 2 kruunusta (SEK) 80 kruunuun (SEK).

 

Kaupankäynti Nasdaq Helsingissä Euroclear Finlandiin rekisteröityjen suomalaisten osakkeenomistajien nykyisillä osakkeilla (ISIN-koodi SE0008294334) päättyy 29.9.2022. Endomines AB (publ) osakkeilla ei käydä kauppaa Helsingissä 30.9.-3.10.2022 välisenä aikana. Kaupankäynti yhtiön uusilla osakkeilla Nasdaq Helsingissä (ISIN-koodi SE0018690059) alkaa 4.10.2022.

 

Lisätietoja:

Mikko Sopanen, talousjohtaja, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa sekä Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).