3.10.2018

Endominesin kullan tuotanto kuluvana vuonna ylittänyt 300 kg Tuotantoennustetta vuodelle 2018 nostetaan 312-320kg:aan kultaa

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB, pörssitiedote 3.10.2018 klo 11:00 CEST 

Endomines raportoi kolmannen vuosineljänneksen tuotantotulokset. Kullan tuotanto Pampalossa kolmannella neljänneksellä oli 81,6 kg.

Tuotannon avainluvut heinä-syyskuu tammi-syyskuu
2018 2017 +/- 2018 2017 +/-
Rikastettu malmi (t) 26 876 37 422 -10 546 108 987 125 847 -16 860
Syötteen kultapitoisuus (g/t) 3,9 3,0 0,9 3,4 2,8 0,6
Kullan saanti rikastamossa (%) 84,2 83,8 0,4 83,2 83,5 -0,3
Käyttöaste (%) 40,6 34,2 6,4 39,2 39,6 -0,4
Kullan tuotanto (kg) 81,6 94,1 -12,5 303,5 299,4 4,1
Kullan tuotanto (oz)  2 624 3 025 -401 9 758 9 626 132
LTIFR (rullaava 12 kk)  9 8  1 9 8  1

Raportoidun neljänneksen tuotantotiedot perustuvat yhtiön omiin analyyseihin, joita ei ole vahvistettuja ulkopuliselta taholta. Raportoidut luvut ovat yksittäin pyöristettyjä.
LTIFR = Poissaolopäivään johtaneet raportoidut tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden; rullaava 12 kk. LTIFR on laskettu Endomines Oy:n kaikille työntekijöille mukaanlukien ulkopuoliset urakoitsijat.

Tammi-syyskuussa 2018 Endomines tuotti 303,5 kg kultaa, mikä ylittää edellisen vuoden tuotannon vastaavana ajanjaksona (Q1-Q3 2017: 299,4 kg) sekä yhtiön antaman tuotantoennusteen 270-300 kg.

Kolmannen neljänneksen kullan tuotanto oli 81,6 kg (Q3 2017: 94,1 kg) ja siihen vaikutti Endominesin aiemmin ilmoittama päätös tuotannon väliaikaisesta keskeytyksestä Pampalon kaivoksella syyskuun loppuun mennessä. Tästä päätöksestä johtuen louhitun malmin määrä oli huomattavasti pienempi kuin vuotta aiemmin, mutta vähäistä malmin määrää kompensoi osin syötteen korkeampi kultapitoisuus, joka oli keskimäärin 3,9 g/t (Q3 2017: 3,0 g/t). Malmin louhinta Pampalossa päättyi 14.9.2018.

Syyskuun lopussa Endominesilla oli vielä noin 6 000 tonnin malmivarasto, joka rikastetaan lokakuun aikana. Tästä johtuen vuoden kokonaistuotannon arvioidaan nousevan 312-320 kg:aan.

Päivitetty tuotantoennuste vuodelle 2018:
Uusi ennuste: Endomines ennakoi tuottavansa 312-320 kg kultaa Pampalon kaivoksessa tammi-lokakuussa 2018.

Aiempi ennuste: Endomines ennakoi tuottavansa 270–300 kg kultaa Pampalon kaivoksessa tammi-syyskuussa 2018.

“Kullan tuotantomme sekä kolmannella neljännäksellä että tammi-syyskuussa on ylittänyt odotuksemme. Tämä on merkittävää etenkin, koska henkilöstömme on joutunut tekemään työtä viime kuukaudet tietäen, että tuotanto Pampalossa keskeytyy kuluvana syksynä. Lisäksi kiviolosuhteet kaivoksessa ovat suurimman osan vuotta olleet hyvin haastavat, minkä vuoksi malmin turvallinen ja tehokas louhinta on vaatinut erityistä huolellisuutta kaikilta tuotantoon osallistuneilta. Haluankin vilpittömästi kiittää koko Pampalon henkilöstöä heidän sitoutumisestaan ja menestyksellisestä työstään vallitsevissa olosuhteissa”, Endominesin toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde sanoo.

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 3.10.2018 kello 11:00 CEST.

Endomines 
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).