2.5.2022

Endomines raportoi rohkaisevia korkean pitoisuuden kairauslävistyksiä Pampalon kultakaivokselta ja aloittaa maanalaisen kairauksen kohteena Pampalon syväjatkeet

Pörssitiedote (PDF)

Endomines AB, pörssitiedote 2.5.2022 klo 15:00 CEST

 

Endomines raportoi kairaustuloksia kaivoksen lähialueen maanalaisesta malminetsintäkairauksesta, joka toteutettiin vuoden 2021 lopussa Pampalon kultakaivoksella Suomessa. Yhtiö myös raportoi, että maanalainen kairaus, joka kohdistuu Pampalon esiintymän syväjatkeisiin, on alkanut.

 

Kairausohjelma koostui kuudesta (6) horisontaalisesta kairareiästä käsittäen yhteensä 1 609 m. Kairareiät kairattiin Pampalon päämineralisaation pohjois- ja itäpuolella, noin 700 m maanpinnan alapuolella, olevien malminetsintäkohteiden tutkimiseksi.  Kairausohjelman tarkoitus oli löytää uusia louhittavia kultamineralisaatioita olemassa olevan kaivosinfrastruktuurin läheisyydestä.

 

Merkittävimmät tulokset:

 

  • T-1616 lävistys 6.0 metriä pitoisuudella 4.1 g/t kultaa, ml. 1.0 metriä pitoisuudella 21.6 g/t kultaa ja 2.7 metriä pitoisuudella 7.1 g/t kultaa, sisältäen 0.7 metriä pitoisuudella 17.3 g/t kultaa
  • T-1617 lävistys 6.0 metriä pitoisuudella 1.3 g/t kultaa, sisältäen 0.4 metriä pitoisuudella 5.5 g/t kultaa ja 2.8 metriä pitoisuudella 2.1 g/t kultaa
  • T-1621 lävistys 5.8 metriä pitoisuudella 2.6 g/t kultaa, sisältäen 0.9 metriä pitoisuudella 7.2 g/t kultaa

 

Kokonaisuudessaan tässä raportoidut tulokset selvästi todistavat, että kaivoksen lähialue on hyvin prospektiivinen kultamineralisaatioiden suhteen ja uusien löydösten todennäköisyys on hyvin korkea. Endomines aikoo jatkaa kaivoksen lähialueen malminetsintätyötä Pampalon kaivosalueen koko potentiaalin arvioimiseksi.

 

Merkittävimmät uudet kairalävistykset täydennyskairauksesta on esitetty kuvassa (alla) ja alueen kaikki kairatulokset taulukossa 1.

 

   

Maanalaisella malminetsintäkairausohjelmalla oli kaksi pääkohdetta; D-vyöhyke (D-zone) pohjoisessa ja Pampalo East -esiintymän syväjatkeet idässä. D-vyöhyke on huonosti tutkittu alue, joka sijaitsee välittömästi Pampalon päämalmivyöhykkeen pohjoispuolella. Aluetta kontrolloi laaja poimurakenne, jossa pohjois-etelä -suuntaiset litologiset yksiköt (Pampalo) kääntyvät kohti länttä, tarjoten suosiollisia rakenteita kultamineralisaatioille. Pampalo Eastin alue sijaitsee välittömästi Pampalon päämalmivyöhykkeen itäpuolella ja se koostuu useasta alhaisen pitoisuuden malmiosta, joita on aikaisemmin louhittu Pampalon avolouhoksessa.

 

Yksi rohkaisevimmista lävistyksistä saatiin kairareiästä T-1617. Lävistys 6.0 m pitoisuudella 1.3 g/t kultaa, sisältäen 0.4 m pitoisuudella 5.5 g/t kultaa sijaitsee noin 70 metriä pohjoiseen tämänhetkiseltä louhinta-alueelta, niin kutsutussa D-vyöhykkeessä (D-zone), jonka tiedetään sisältävän kultamineralisaatioita lähellä pintaa. Enemmän malminetsintäreikiä vaaditaan mineralisoituneen linssin koon ja pitoisuuksien määrittämiseksi.

 

Ohjelman parhaimmat lävistykset saatiin, kun kairattiin päämalmivyöhykkeen potentiaalisten jatkeiden läpi. Kairareiän T-1616 lävistyksessä saatiin 6.0 m pitoisuudella 4.1 g/t kultaa, sisältäen 1.0 m pitoisuudella 21.6 g/t kultaa sekä 2.7 m pitoisuudella 7.1 g/t kultaa, sisältäen 0.7 m pitoisuudella 17.3 g/t kultaa N-linssistä. Kairareikä T-1621 lävistyksessä saatiin 5.8 m pitoisuudella 2.6 g/t kultaa, sisältäen 1.0 m 21.6 g/t kultaa S-linssistä. S-linssi louhittiin vuonna 2017, mutta.  Johtuen malmin kapeudesta tällä alueella jäi malmi syvyystasojen 755 ja 655 välillä louhimatta. Yhtiö tulee nyt arvioimaan alueen louhintaa uudelleen ja suunnittelee lisäkairauksia siihen.

 

Geologinen tieto näistä uusista rei’istä hyödynnetään alueen 3D-rakennemallinnuksessa ja uusien malminetsintäkohteiden määrittelyssä edelleen testattavaksi kairauksella.

 

Uusi kairausohjelma, jonka kohteena on Pampalon esiintymän syväjatkeet, käynnistyi 6. huhtikuuta 2022. Ohjelma sisältää 4 000 metriä kairausta ja se kattaa seuraavat 60 vertikaalimetriä kaivoksessa alaspäin. Ohjelman tarkoitus on kasvattaa reservejä louhintaa varten. Ohjelman on arvioitu valmistuvan kesäkuussa 2022.

 

Taulukko 1 –Vuoden 2021 timanttikairaustulokset Pampalon maanalaisesta kaivoksesta Karjalan kultalinjalla Suomessa.

ID

Pohjois-suunta

Itä-suunta

Korkeus

Atsi-muutti
(°)

Kalte-vuus
(°)

Pituus
(m)

Mistä
(m)

Mihin
(m)

Reiän pituus
(m)

Au
(g/t)

Alue

T-1616

5995.7

10090.4

-682.9

92.3

-9.3

184.6

102.0

105.0

3.0

0.6

N-linssi

 

 

 

 

 

 

 

108.9

109.8

0.9

1.4

N-linssi

 

 

 

 

 

 

 

116.0

122.0

6.0

4.1

N-linssi

 

 

 

 

 

Mukaan lukien

118.0

119.0

1.0

21.6

N-linssi

 

 

 

 

 

 

 

126.0

127.2

1.2

0.7

N-linssi

 

 

 

 

 

 

 

129.0

131.7

2.7

7.1

N-linssi

 

 

 

 

 

Mukaan lukien

131.0

131.7

0.7

17.3

N-linssi

 

 

 

 

 

 

 

178.3

181.6

3.3

2.7

East

T-1617

6002.9

10090.4

-682.5

53.2

-5.0

246.9

83.0

84.0

1.0

0.8

D-zone

 

 

 

 

 

 

 

86.0

87.0

1.0

0.5

D-zone

 

 

 

 

 

 

 

88.6

94.6

6.0

1.3

D-zone

 

 

 

 

 

Mukaan lukien

94.2

94.6

0.4

5.5

D-zone

 

 

 

 

 

 

 

100.0

101.0

1.0

0.6

North

 

 

 

 

 

 

 

103.0

104.0

1.0

1.0

North

 

 

 

 

 

 

 

164.0

165.0

1.0

0.7

North

 

 

 

 

 

 

 

178.0

179.0

1.0

3.8

North

 

 

 

 

 

 

 

181.3

182.4

1.1

0.5

North

 

 

 

 

 

 

 

186.2

187.0

0.8

1.1

North

 

 

 

 

 

 

 

190.0

190.7

0.7

0.7

North

 

 

 

 

 

 

 

198.0

199.0

1.0

0.5

North

 

 

 

 

 

 

 

208.0

209.0

1.0

0.7

North

 

 

 

 

 

 

 

244.1

246.9

2.8

2.1

East

T-1618

6006.0

10088.6

-682.6

12.3

9.4

298.5

97.0

98.1

1.1

0.5

North

 

 

 

 

 

 

 

103.6

104.4

0.8

0.8

North

 

 

 

 

 

 

 

154.0

155.0

1.0

0.5

North

T-1619

5997.4

10084.8

-683.0

291.5

10.0

223.5

168.0

169.0

1.0

0.6

West

T-1620

5836.6

10101.3

-744.6

86.9

-8.3

342.7

31.2

35.0

3.8

0.7

S-linssi

 

 

 

 

 

 

 

40.0

41.0

1.0

0.9

S-linssi

 

 

 

 

 

 

 

63.5

64.9

1.4

0.7

M3

 

 

 

 

 

 

 

67.0

68.6

1.6

1.3

M3

 

 

 

 

 

 

 

71.9

73.6

1.8

1.4

M3

 

 

 

 

 

 

 

104.0

105.0

1.0

0.5

M3

 

 

 

 

 

 

 

119.0

120.0

1.0

0.5

M3

 

 

 

 

 

 

 

124.0

125.0

1.0

0.5

M3

 

 

 

 

 

 

 

178.5

179.3

0.9

0.6

East

T-1621

5838.9

10101.0

-744.5

68.4

-1.2

315.0

32.6

38.4

5.8

2.6

S-linssi

 

 

 

 

 

Mukaan lukien

36.5

37.4

0.9

7.2

S-linssi

 

 

 

 

 

 

 

49.8

51.1

1.3

0.6

M3

 

 

 

 

 

 

 

72.3

77.7

5.4

0.5

M3

 

 

 

 

 

 

 

158.0

159.0

1.0

0.5

East

 

 

 

 

 

 

 

165.0

166.0

1.0

0.7

East

 

 

 

 

 

 

 

242.0

243.0

1.0

0.5

East

Huomautus: Koordinaatit ovat paikallisen kaivoskoordinaatiston koordinaatteja. Vain yli 0,5 g/t pitoisuudet on raportoitu.

 

Tausta

 

Pampalon kultakaivos sijaitsee 45 kilometriä koilliseen Ilomantsin kaupungista, Itä-Suomessa, Pampalon kaivos on ollut tuotannossa Outokumpu Mining Oy:n operoimana vuosina 1996–1999 ja Endomines Oy:n operoimana vuosina 2011–2018. Kaivos on tuottanut 180 000 unssia (5 600 kg) kultaa keskipitoisuudella 3,6 g/t Au.

 

Pampalo on orogeeninen kultaesiintymä arkeeisella Ilomantsin vihreäkivivyöhykkeellä. Esiintymää luonnehtii sarja sub-vertikaalisia, litistyneitä ja yhdensuuntaisia piippuja, jotka kaatuvat koilliseen ja ovat yhdensuuntaisia paikallisen liuskeisuuden ja poimuakselin kanssa. Tämä viittaa mineralisaation voimakkaaseen rakenteelliseen kontrolliin. Mineralisaatio esiintyy intermediäärisessä pyroklastisessa kivilajiyksikössä, joka on metamorfoitunut vihreäkivi- tai alemman amfiboliitti-fasieksen olosuhteissa.

 

Kairaustekniikka

 

Maanalaisen kairauksen toteutti Comadev Oy, käyttäen NQ2-putkia, jotka tuottavat kairasydäntä, jonka halkaisija on 50,5 mm. Kairareikien sijainnit, alkusuunta ja -kaateet on mitattu kaivosmittauslaitteistolla. Kairareikien sivusuunta- ja kaademuutokset on mitattu Reflex Gyro -reikämittauslaitteella. Kaikki kairasydän on suunnattu Reflex ACT laitteella.

 

Analyysi ja QA/QC protokollat

 

Kairasydämmet on raportoitu Endominesin oman henkilökunnan toimesta. Kairasydännäytteiden valmistelu- ja analysointityöt on suoritettu Endominesin laboratoriossa Pampalossa tai CRS Minlab Oy:llä Kempeleessä. Näytteiden analysointiin käytettiin MPC:n PAL1000 PULVERISE AND LEACH -menetelmää sekä AAS-mittalaitetta. Näytteenä käytettiin 500 g murskattua kairasydäntä.

 

Normaaleja QA/QC (laadunvarmistus ja laadunvalvonta) menetelmiä on käytetty kaikkien näytteiden kohdalla, sisältäen standardien, ”blankojen” ja duplikaattinäytteiden toimittamisen osana näytteenottoohjelmaa. Näytteiden valmistelutyö, turvallisuus ja kemialliset analyysit vastaavat tai ylittävät tämänhetkiset teollisuusstandardit ja JORC-koodin vaatimukset.

 

Pätevä henkilö

 

Tämän tiedotteet tekniset tiedot on valmistellut ja hyväksynyt FM Jani Rautio, Eurogeologi, jolla on Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals (FAMMP) standardien mukainen ”Qualified Person” status, Jani Rautio on Endominesin työntekijä.

 

Lisätietoja:

 

Kari Vyhtinen, toimitusjohtaja, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

Jani Rautio, päägeologi, jani.rautio@endomines.com, +358 50 593 0812

 

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 2.5.2022 kello 15:00 CEST.

 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö louhii kultamalmia ja tuottaa kultarikastetta Pampalon kaivoksella Itä-Suomessa sekä harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla. Lisäksi yhtiö on kehittämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Montanassa. Endomines pyrkii parantamaan kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).