31.3.2022

Endomines raportoi merkittävästä kultamalmivarojen kasvusta Pampalossa

Pörssitiedote (PDF)

Endomines AB, pörssitiedote 31 March 2022 at 15:00 CET

 

Endomines tiedottaa merkittävästä kultamalmivarojen kasvusta Pampalon kaivoksella Itä-Suomessa, 31.12.2021 tilanteen mukaisesti. Myös kaivoksen mineraalivarannot sekä muiden esiintymien mineraalivarannot Karjalan kultalinjalla on päivitetty, kuten myös yhtiön kulta- ja hopeavarannot Idahossa ja Montanassa Yhdysvalloissa.

 

Malmivarat ja mineraalivarannot Pampalon kaivoksella ja mineraalivarannot Karjalan kultalinjalla Suomessa

 

Pampalon kaivos käynnistettiin uudelleen vuonna 2021, sen oltua ylläpitotilassa vuodesta 2018 alkaen. Päivitetty malmiarvio Pampalon syväjatkeelle sisältää 161 000 tonnin todetut malmivarat pitoisuudella 3.55 g/t kultaa, sisältäen 18 400 unssia kultaa. Päivitetyt malmivarat edustavat 23 % kasvua tonneissa ja 49 % kasvua unsseissa, kun verrataan 31.12.2020 tilanteeseen.

 

Malmivarojen kasvu johtuu vuonna 2021 toteutetun kairausohjelman tuloksista. Yhteensä 87 kairareikää kairattiin suunnitellulle louhinta-alueelle syvyystasojen 755 ja 815 välille. Kairauksen tuloksena saatiin useita merkittäviä korkeapitoisia lävistyksiä (tiedotteet 21.8.2021 ja 18.11.2021), jotka ovat mukana tämänhetkisessä malmiarviossa. Pääosa esiintymän ja unssien kasvusta tuli aikaisemmin kairaamattomasta malmion jatkeesta esiintymän eteläosasta.

 

Malmivarojen lisäksi on raportoitu myös 122 000 tonnin mahdolliset (”Inferred”) mineraalivarannot, joiden keskimääräinen pitoisuus on 5.24 g/t ja kultasisältö 20 600 unssia edellä mainittujen malmivarojen alapuolella (Pampalo Deep). Nämä mineraalivarannot pysyivät suurin piirtein samansuuruisena kuin 31.12.2020 tilanne, sillä alueelle ei kairattu uusia reikä vuoden 2021 aikana. Esiintymä on edelleen täysin auki syvyyssuunnassa ja yhtiö suunnittelee jatkavansa maanalaisia kairauksia vuonna 2022.

 

Karjalan kultalinjan muihin raportoituihin mineraalivarantoihin ei ole tullut muutoksia. Tavoitteena on päivittää ja vahvistaa mineraalivarantoarviot vuoden 2022 aikana. Päivitys tulee heijastamaan parempaa geologista ymmärrystä varannoista sekä muutoksia nykyisessä markkinatilanteessa.

 

Pampalon kaivoksen ja Karjalan kultalinjan arviot on laadittu JORC 2012 raportointikoodin mukaisesti (Australian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (Joint Ore Reserve Committee - JORC-code)).

 

Minraalivarannot Idahossa Yhdysvalloissa

 

Vuoden 2021 aikana Endomines jatkoi työtään tiedon ja ymmärryksen lisäämiseksi Idahon kultaprojekteista, jotka se hankki helmikuussa 2018. Endomines jatkaa Fridayn maanalaisen kaivoksen kehittämistä ja keskittyy tällä hetkellä maanalaiseen kairausohjelmaan, jonka avulla yhtiö pystyy paremmin määrittelemään malmioiden rajat ja varmistamaan kultapitoisuuden. Kairausohjelman tarkoituksena on myös testata kultamineralisaatioden jatkuvuutta syvemmillä tasoillal. Kairauksen tuloksia käytetään uuden mineraalivarantoarvion tekemisessä vuonna 2022.

 

Mineraalivarannot Deadwoodin, Rescuen ja Kimberlyn malminetsintäprojekteihin on määritelty historiallisiksi, sillä ne ovat tehty ennen nykyaikaisia malmirarvio- ja mineraalivarantostandardeja. Endomines huomauttaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot Kimberlylle, Rescuelle ja Deadwoodille vaikuttavat olevan linjassa NI 43-101 kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien kanssa, pätevä henkilö (”Competent Person”) ei ole luokitellut näitä historiallisia arvioita nykyisten mineraalivaranto-standarien mukaan, eikä Endomines pidä historiallisia arvioita ajankohtaisina tai luotettavina.

Fridayn kaivokselle ja Buffalo Gulch –projektille raportoidut mineraalivarannot Idahossa, Yhdysvalloissa, on luokiteltu Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (“CIM”) –standardien mukaisesti. “CIM Definition Standards - For Mineral Resources and Mineral Reserves”, valmistellut CIM Standing Committee on Reserve Definitions ja ottanut käyttöön CIM Council 10.05.2014.

Muiden Idahon projektien mineraalivarantoihin ei ole tullut muutoksia. Mineraalivarantoarviot pyritään päivittämään ja vahvistamaan vuoden 2022 aikana. Päivitys tulee heijastamaan lisääntynyttä geologista ymmärrystä varannoista sekä muutoksia nykyisessä markkinatilanteessa.

 

Kulta- ja hopeavarannot Montanassa Yhdysvalloissa

 

Lokakuussa 2020 Endomines sai päätökseen US Grantin ja Kearsargen kultaprojektien hankinnan Montanassa, Yhdysvalloissa. US Grant on korkeapitoinen, maanalainen kulta- ja hopeaprojekti, jolla on 165 700 kultaunssin ja 4.47 miljoonan hopeaunssin historialliset varannot 346 000 tonnissa mineralisoitunutta kiveä. US Grantin kaivoksella on louhittu kultaa ja hopeaa eri aikoina vuosien 1867 ja 1984 välillä. Kearsarge on korkeapitoinen, maanalainen kultaprojekti, jonka historialliset varannot ovat yhteensä 380 700 unssia kultaa 4.1 miljoonassa tonnia mineralisoitunutta kiveä.

 

Lisäys, jonka US Grantin ja Kearsargen kultaprojektit tuovat yhtiön historiallisiin varantoihin on 546 400 unssia kultaa ja 4.47 miljoonaa unssia hopeaa sekä lisäksi huomattavan potentiaalin lisävarantojen löytämiselle alueella malminetsinnän kautta. Endomines ei käsittele US Grantin ja Kearsargen historiallisia arvioita mineraalivarantoina tai malmivaroina NI 43-101 määritelmän mukaisesti.

 

Taulukko 1. Malmivarat ja mineraalivarannot Pampalossa ja Karjalan kultalinjalla Suomessa:

Malmivarat – Karjalan Kultalinja (tilanne 31.12.2021)

Esiintymä

Tonnit

Pitoisuus
Au g/t

Oz

kg

Luokittelu

Laatija

 

Pampalo

161 000

3.55

18 376

572

Todetut

Endomines

(1)

Pampalo Reserves total

161 000

3.55

18 376

572

Todetut

Endomines

 

Grand total

161 000

3.55

18 376

572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportoidut mineraalivarannot ovat lisänä malmireserveihin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineraalivarannot – Karjalan Kultalinja (tilanne 31.12.2021)

Esiintymä

Tonnit

Pitoisuus
Au g/t

Oz

kg

Luokittelu

Laatija

 

Pampalon varannot

 

 

 

 

 

 

 

Pampalo East

229 000

1.8

12 897

401

Osoitetut

Endomines

(3)

Pampalo NW

29 000

2.5

2 284

71

Osoitetut

Endomines

(4)

Pampalon Osoitetut Yht.

258 000

1.8

15 181

472

Osoitetut

Endomines

 

Pampalo Deep

122 461

5.24

20 600

642

Mahdollinen

Endomines

(2)

Pampalo D-zone

164 110

1.9

9 912

308

Mahdollinen

Endomines

(2)

Pampalo East

62 000

1.4

2 791

87

Mahdollinen

Endomines

(3)

Pampalonlammit

103 000

1.8

5 961

185

Mahdollinen

Endomines

(4)

Pampalon Mahdolliset Yht.

451 571

2.7

39 264

1 222

Mahdollinen

Endomines

 

Karjalan kultalinjan varannot

Hosko

35 000

4.1

4 557

142

Mitatut

Geoconsulting Parkkinen

(5)

Hosko

675 000

1.2

25 761

801

Osoitetut

Geoconsulting Parkkinen

(5)

Muurinsuo

354 000

1.9

22 080

687

Osoitetut

Endomines

(7)

Kuivisto East

37 000

3.2

3 807

118

Osoitetut

MAPTEK

 

Karjalan Kultalinjan M + T Yht.

1 101 000

1.6

56 204

1 748

Mitatut + Osoitetut

 

Hosko

240 000

0.8

6 019

187

Mahdollinen

Geoconsulting Parkkinen

(5)

Rämepuro

136 000

2.3

9 926

309

Mahdollinen

Geoconsulting Parkkinen

(6)

Muurinsuo

231 000

1.4

10 398

323

Mahdollinen

Endomines

(7)

Kuivisto East

145 000

1.0

4 662

145

Mahdollinen

MAPTEK

(8)

Korvilansuo

256 000

2.0

16 461

512

Mahdollinen

Outotec (Finland) Oy

(9)

Karjalan Kultalinjan mahdolliset Yht.

1 008 000

1.5

47 465

1 476

Mahdollinen

 

 

Karjalan kultalinjan historialliset

 

 

 

 

 

 

 

Kuittila

275 000

2.6

22 988

715

Historic

GSF, historical

(10)

Karjalan Kultalinjan historialliset Yht.

275 000

2.6

22 988

715

Historic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineraalivarannot on arvioitu JORC-koodin mukaan (paitsi Kuittila), kaikki numerot ovat riippumattomasti pyöristetty.

 

(1) Malmivara-arvio perustuu maanalasiin louhos- ja tunnelisuunnitelmiin. Cut-off 1.5 g/t kultaa, top cut 10 g/t kultaa, sivukivilaimennus 15-30% ja malmitappio on peränajossa 0 % ja louhoksissa 5%.

(2) Cut-off 1,5 g/t; topcut 10-20 g/t kultaa

 

 

 

 

 

 

 

(3) Cut-off 0,5 g/t; topcut 7 g/t kultaa

 

 

 

 

 

 

 

(4) Cut-off 0,5 g/t; topcut 10 g/t kultaa

 

 

 

 

 

 

 

(5) Cut off 0,5 g/t; topcut 11g/t (alhaisen pitoisuuden alue) tai 50 g/t gold (korkea pitoinen alue)

 

 

 

(6) Cut-off 0,5 g/t, topcut 40 g/t kultaa

 

 

 

 

 

 

 

(7) Cut-off 0,5 g/t, topcut 10 g/t kultaa

 

 

 

 

 

 

 

(8) Cut-off 0,5 g/t kultaa; 20 g/t kultaa

 

 

 

 

 

 

 

(9) Cut-off 0,5 g/t kultaa; ei top cut:ia

 

 

 

 

 

 

 

(10) Mineraalivarantoarvio on historiallinen eikä sitä ole laadittu JORC-koodin mukaisesti

 

 

 

 

 

Taulukko 2. Kultavarannot Idahossa ja Montanassa, Yhdysvalloissa

 

Mineraalivarannot – Idaho/Montana, Yhdysvallat  (tilanne 31.12.2020)

Esiintymä

Tonnit

Pitoisuus
Au g/t

Oz

kg

Luokiteltu

Laatija

 

Fridayn Varannot

 

 

 

 

 

 

 

Mitatut

245 000

6.88

54 200

1 686

Mitatut

Hard Rock Consulting

(1,2)

Osoitetut

217 000

6.16

43 000

1 337

Osoitetut

Hard Rock Consulting

(1,2)

Mitatut + Osoitetut Yhteensä

462 000

6.54

97 200

3 023

M+O

Hard Rock Consulting

(1,2)

Mahdollinen

296 000

4.91

46 700

1 453

Mahdollinen

Hard Rock Consulting

 

Buffalo Gulch Varannot

 

 

 

 

 

 

 

Mitatut

3 515 000

0.57

64 800

2 016

Mitatut

Hard Rock Consulting

(1,3,4)

Osoitetut

3 230 000

0.48

49 900

1 552

Osoitetut

Hard Rock Consulting

(1,3,4)

Mitatut + Osoitetut Yhteensä

6 745 000

0.53

114 700

3 568

M+O

Hard Rock Consulting

(1,3,4)

Mahdollinen

2 128 000

0.38

25 700

799

Mahdollinen

Hard Rock Consulting

(1,3,4)

Historialliset Varannot

 

 

 

 

 

 

 

Rescue

67 000

21.35

45 980

1 430

Historiallinen

Kimberly Mines, (2004)

(5)

Kimberly

261 000

19.18

160 930

5 005

Historiallinen

Laczay, (2010)

(5)

Deadwood

2 375 000

0.77

58 601

1 823

Historiallinen

BEMA Gold Corporation, (1989)

(5)

US Grant

346 000

14.89

165 700

5 152

Historiallinen

McLeod, (1990)

(5)

Kearsarge

4 100 000

2.98

381 000

12 218

Historiallinen

Transatlantic Mining, (2019)

(5)

Historialliset Yhteensä

7 149 000

3.58

812 211

25 628

 

 

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

   *Lisätiedot:

 

 

 

 

 

 

 

(1) Mitattujen, osoitetuttujen ja mahdollisten mineraalivarantojen luokittelu on tehty CIM -standardin määritelmien mukaan. Mineraalivarannoilla, jotka eivät ole mineraalireservejä, ei ole osoitettua ekonomista kannattavuutta ja ei ole takeita, että mineraalivarannot tullaan muuntamaan mineraalireserveiksi. Mineraalivarantojen tonnit ja metallipitoisuus on pyöristetty heijastamaan arvion tarkkuutta, ja numerot eivät välttämättä täsmää pyöristämisestä johtuen.

(2) Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC, perustuen 1.3.2016 saatavilla olevaan dataan ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot on raportoitu koskien perustapausarviota, joka on tehty 3.4 g/t cutoff -kultapitoisuudella perustuen arvioituihin käyttökustannuksiin, saantoihin ja $1,300/oz kullan hintaan.

(3) Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC, perustuen 10.12.2017 saatavilla olevaan dataan ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot on raportoitu koskien perustapausarviota, joka on tehty 0.14 g/t cutoff -kultapitoisuudella perustuen arvioituihin käyttökustannuksiin, saantoihin ja $1,300/oz kullan hintaan.

(4) Mineraalivarannot, jotka jäävät avolouhosmallin sisään kohtaa kohtuulliset näkymät taloudelliseen louhintaan ja voidaan julistaa mineraalivarannoiksi.  Avolouhoksen optimointi perustuu oletettuun kullanhintaan US$1,300/oz, louhinta, prosessointi ja G&A kuluihin US$15.20 per prosessoitu tonni. Metallurgiset saannot kullalle on oletettu 90%.

(5) Endomines varoittaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot vaikuttavat olevan linjassa NI 43-101 kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien kanssa, pätevyyden omaava henkilö ei ole tehnyt tarpeeksi töitä luokitellakseen historialliset arviot kuten nykyiset mineraalivarannot ja Endomines ei käsittele historiallisia arvioita nykyisinä tai luotettavina.

Troy ounce = 31.1035g

 

 

 

 

Table 3. Hopeavarannot Montanassa, Yhdysvalloissa

 

Hopeavarannot – Montana, Yhdysvallat  (tilanne 31.12.2020)

Esiintymä

Tonnit

Pitoisuus
Ag g/t

Oz

kg

Luokiteltu

Laatinut

 

US Grant

346 000

402

4 470 000

139 033

Historiallinen

McLeod, (1990)

(1)

Historialliset Yhteensä

346 000

402

4 470 000

139 033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Endomines varoittaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot vaikuttavat olevan linjassa NI 43-101 kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien kanssa, pätevyyden omaava henkilö ei ole tehnyt tarpeeksi töitä luokitellakseen historialliset arviot kuten nykyiset mineraalivarannot ja Endomines ei käsittele historiallisia arvioita nykyisinä tai luotettavina.

 

Tässä tiedotteessa julkaistun mineraalivarantoarvioiden päivityksen on tarkistanut ja hyväksynyt Eurogeologi, FM Jani Rautio, jolla on Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals (FAMMP) standardien mukainen ”Qualified Person” status. Jani Rautio on Endominesin työntekijä.

 

Lisätietoja

Kari Vyhtinen, CEO, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

Jani Rautio, Head of Geology, Finland, jani.rautio@endomines.com, +358 50 593 0812

 

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 31.3.2021 kello 15:00 CET.

 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).