28.4.2021

Pampalon kaivoksen syventäminen ja vinotunnelin ajo alkoivat suunnitellusti ja etenivät hyvin huhtikuussa

Pörssitiedote (PDF)
Endomines AB, Pörssitiedote 28.04.2021 klo 12:00 CEST

Endomines tiedottaa Pampalon kaivoksen uudelleenkäynnistämisen etenevän hyvin. Kaikki uudelleenkäynnistämisen työvaiheet etenevät suunnitellusti aikataulussa.

Olemassa olevan vinotunnelin kunnostus, sisältäen tiestön ja pumppauskaluston kunnostukset sekä päivityksiä nykyiseen maanalaiseen sähköverkkoon, saatiin suunnitellusti valmiiksi huhtikuun puolivälissä. Maanalainen kaivosinfrastruktuuri osoittautui hyväkuntoiseksi kahden vuoden ylläpitotilan (care&maintenance) jälkeen, mikä mahdollisti syventämisprojektin aloittamisen suunnitellun aikataulun ja budjetin mukaisesti.

Peränajo nykyisen vinotunnelin syventämiseksi alkoi välittömästi kunnostusohjelman päätyttyä. Syvennys on edennyt jo noin 40 metriä huhtikuun aikana ja toukokuusta alkaen vinotunnelin etenemä tulee nousemaan suunniteltuun 80–100 metriin per kuukausi.

Toukokuussa tullaan aloittamaan myös maanalainen timanttikairausohjelma osana syvennysprojektia. Kairaukset tulevat pääosin keskittymään nykyisten malmilinssien ja niiden rajojen tarkentamiseen malmin paremman hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Tämän lisäksi toukokuussa tullaan suorittamaan pienempi kairausohjelma nykyisen vinotunnelin läheisyydessä olevien lupaavimpien malminetsintäkohteiden tutkimiseksi.

Projektin operatiivista johtoa tullaan vahvistamaan uusin rekrytoinnein. Touko-kesäkuun aikana tullaan palkkaamaan kaivossuunnittelija sekä -mittaaja. Rikastamon henkilöstön rekrytoinnit tullaan aloittamaan myöhemmin syksyllä.

Lisätietoja:
Seppo Tuovinen, Toimitusjohtaja Endomines Oy, +358 50 576 0143, seppo.tuovinen@endomines.com

Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 6814, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 28.04.2021 kello 12:00 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).