26.9.2022

Endomines AB:n (publ) ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 26.9.2022

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB (publ), pörssitiedote 26.9.2022 13:00 CEST

 

Endomines AB:n (publ) (“Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous (“Yhtiökokous”) pidettiin 26.9.2022. Väliaikaisen lainsäädännön mukaisesti yhtiökokous toteutettiin ainoastaan postiäänestyksellä.

 

Osakkeiden yhdistely (reverse split) ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti osakkeiden yhdistelystä ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta osakemäärärajojen osalta. Osakkeiden yhdistely toteutetaan siten, että yhtiön neljästäkymmenestä (40) olemassa olevasta osakkeesta muodostetaan yksi (1) uusi osake. (Sw: Sammanläggning 1:40). Siltä osin kuin osakkeenomistajan nykyinen osakeomistus ei oikeuta täysiin Yhtiön uusiin osakkeisiin, ylimääräiset osakkeet siirtyvät yhtiölle. Tämän jälkeen Yhtiölle siirretyt ylimääräiset osakkeet myydään Yhtiön kustannuksella ja ylimääräisten osakkeiden omistajat saavat osuutensa osakkeiden myyntituotoista. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden yhdistelyn täsmäytyspäivästä. Osakkeiden yhdistelyn jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä vähenee 267 198 378 osakkeesta 6 679 959 osakkeeseen. Osakkeiden nimellisarvo nousee ehdotetun osakkeiden yhdistelyn seurauksena 2 kruunusta (SEK) 80 kruunuun (SEK). Päätös muuttaa yhtiöjärjestystä osakemäärärajojen osalta merkitsee sitä, Yhtiön osakkeita tulee olla vähintään 6 000 000 kappaletta ja enintään 24 000 000 kappaletta (aiemmin vähintään 100 000 000 kappaletta ja enintään 400 000 000 kappaletta.).

 

Päättäminen Yhtiön ja Endomines Finlandin välisen sulautumissuunnitelman hyväksymisestä

Yhtiökokous päätti hyväksyä rajat ylittävän vastavirtasulautumisen, Yhtiön sulautuvana yhtiönä ja Endomines Finland Oyj:n (Endomines AB (publ):n täysin omistama tytäryhtiö) (“Endomines Finland”) vastaanottavana yhtiönä, yhtiöiden yhdessä valmisteleman sulautumissuunnitelman mukaisesti. Yhtiöiden hallitukset allekirjoittivat sulautumissuunnitelman 18.8.2022 sekä tämän jälkeen julkistivat ja rekisteröivät sulautumissuunnitelman Ruotsin kaupparekisteriviranomaisille. Sulautumisen seurauksen Endomines Finlandista tulee Endomines -konsernin uusi emoyhtiö. Konsernin kotipaikka tulee siirtymään Espooseen, Suomeen.

Yhtiön osakkeenomistajat saavat sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumisvastikkeena yhden (1) uuden Endomines Finlandin osakkeen jokaista omistamaansa Yhtiön osaketta kohden. Sulautumisvastikkeena maksettavat Endomines Finlandin osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä. Samalla kaupankäynti Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa tulee päättymään. Sulautuminen pannan täytäntöön rekisteröimällä sulautuminen Suomen Patentti- ja rekisrekisterihallituksen ylläpitämän kaupparekisteriin, jolloin myös sulautumisen oikeusvaikutukset astuvat voimaan. Rekisteröinnin oletetaan tapahtuvan arviolta 16.12.2022. Endomines AB:n (publ) toiminta lakkaa rekisteröinnin yhteydessä.

 

Lisätietoja:

Mikko Sopanen, talousjohtaja, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa sekä Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).