16.8.2018

Endomines puolivuosikatsaus 2018

Koko raportti (PDF)Lehdistötiedote (PDF)
Hyvä kullantuotanto siivitti positiivista käyttökatetta vuoden toisella neljänneksellä. Idahon hankkeet etenevät suunnitelman mukaisesti

Endomines AB, pörssitiedote 16.8.2018 klo 07:30 ruotsin aikaa

Q2 2018 (vs. Q2 2017)
Operatiivinen toiminta

 • Kullan tuotanto oli 129,6 kg (107,4)
 • Syötemalmin määrä oli 44 453 tonnia (47 621) kultapitoisuudella 3,6 g/t (2,7)
 • Cash Cost oli 819 USD/oz (1 124)

Taloudelliset tunnusluvut

 • Liikevaihto oli 42,2 MSEK (34,6)
 • Vertailukelpoinen käyttökate (ilman TVL Gold yrityskauppaan liittyneitä kuluja) oli 11,4 MSEK (0,5)
 • Käyttökate oli 8,5 MSEK (0,5)
 • Rahavirrat olivat yhteensä -15,5 MSEK (-5,6)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,15 SEK (-0,64)

H1 2018 (vs. H1 2017)
Operatiivinen toiminta

 • Kullan tuotanto oli 221,8 kg (205,3)
 • Syötemalmin määrä oli 82 021 tonnia (88 425) kultapitoisuudella 3,3 g/t (2,8)
 • Cash Cost oli 1 064 USD/oz (1 162)

Taloudelliset tunnusluvut

 • Liikevaihto oli 69,6 MSEK (63,1)
 • Vertailukelpoinen käyttökate (ilman TVL Gold yrityskauppaan liittyneitä kuluja) oli 7,8 MSEK (-0,8)
 • Käyttökate oli 0,0 MSEK (-0,8)
 • Rahavirrat olivat yhteensä 71,6 MSEK (-17,1)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,10 SEK (-1,44)

Strategiset kohokohdat

 • Endomines sai päätökseen koko Ilomantsin Pampalon kaivoksen henkilökuntaa koskeneet yhteistoimintaneuvottelut 5.6.2018. Neuvottelujen tuloksena 26 työntekijää lomautetaan yli 90 päivän ajaksi ja 4 työntekijän työsuhde irtisanotaan pääasiassa vuoden 2018 kolmannen neljänneksen jälkeen. 
 • Pampalon kaivoksen syventämiseen tarvittavaa investointia päätettiin lykätä, minkä johdosta kullan tuotanto keskeytyy väliaikaisesti Pampalossa vuoden 2018 syyskuun jälkeen.  

OLENNAISET TAPAHTUMAT Q2:EN JÄLKEEN
Ei olennaisia tapahtumia.

Vuoden 2018 tuotantotavoitteen muutokset:
Uusi tavoite: Endomines ennakoi tuottavansa 270–300 kg kultaa Pampalon kaivoksessa tammi-syyskuussa 2018.

Aiempi tavoite: Endomines ennakoi tuottavansa 250–300 kg kultaa Pampalon kaivoksessa tammi-syyskuussa 2018.

Konsernin tunnusluvut  huhti-kesä  tammi-kesä 
MSEK ellei toisin ilmoitettu  2018 2017 +/- 2018 2017 +/-
Tuotot  42,1 33,9 8,2 71,5 67,4 4,1
Kustannukset  -33,6 -33,4 -0,2 -71,5 -68,2 -3,3
Poistot ja arvonalentumiset  -11,7 -9,8 -1,9 -23,1 -19,4 -3,7
Vertailukelpoinen käyttökate 11,4 0,5 10,9 7,8 -0,8 8,6
Käyttökate  8,5 0,5 8,0 0,0 -0,8 0,8
-Liiketappio/+liikevoitto  -3,2 -9,3 6,1 -23,1 -20,2 -2,9
Tilikauden tulos  -5,3 -9,8 4,5 -3,5 -22,0 18,5
Osakekohtainen tulos (SEK)  -0,15 -0,64 0,49 -0,10 -1,44 1,34
              
Liiketoiminnan rahavirta  -3,0 -2,4 -0,6 -16,0 -5,4 -10,6
Investoinnit  -13,1 -2,8 -10,3 -73,7 -10,6 -63,1
Rahoitus  0,7 -0,5 1,3 161,3 -1,1 162,4
Rahavarat vuoden lopussa  90,1 12,4 77,7 90,1 12,4 77,7
Henkilöstöä vuoden lopussa  42 42 0 42 42 0

Toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde: ”Vuoden ensimmäisen neljänneksen rahoitusjärjestelyiden ja yhdysvaltalaisen TVL Goldin hankinnan jälkeen toimintamme normalisoitui toisella neljänneksellä, kun keskityimme tehokkaaseen kullantuotantoon ja malminetsintään Pampalossa sekä Idahosta hankkimiemme kultaesiintymien kehittämiseen.

Toiminta Pampalon kaivoksella eteni hyvin toisella neljänneksellä, vaikka kiviolosuhteet ovat edelleen haastavat. Kullan tuotanto oli 129,6 kg, mikä on lähes 21 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 vertailukaudella. Kesäkuun lopussa vuoden kokonaistuotanto oli 221,8 kg, minkä johdosta tarkistimme tuotantotavoitettamme vuoden 2018 tammi-syyskuulle 250–300 kg:sta 270–300 kg:aan.

Kesäkuussa Endomines sai päätökseen koko Pampalon kaivoksen henkilökuntaa koskeneet yhteistoimintaneuvottelut, joiden seurauksena 26 henkilöä lomautetaan ja 4 henkilön työsuhde irtisanotaan pääasiassa kolmannen neljänneksen jälkeen. Neuvotteluiden jälkeen teimme vaikean päätöksen lykätä Pampalon kaivoksen syventämiseen vaadittavaa investointia, sillä arvioidemme mukaan nykyinen kullan markkinahinta ei tue investoinnin tekemistä. Sen vuoksi kullan tuotanto Pampalossa keskeytetään väliaikaisesti syyskuun 2018 jälkeen.

Parantunut kullan tuotantomäärä näkyi myös tuloksessamme: tuotot olivat 42,1 MSEK Q2:lla ja 71,5 MSEK vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vertailukelpoinen käyttökate ilman yrityskauppaan liittyneitä kuluja oli selvästi positiivinen, 11,4 MSEK Q2:lla ja 7,8 MSEK vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Mittava malminetsintäprojektimme Karjalan kultalinjalla alkoi toukokuussa. Kesäkuussa puolestaan lanseerasimme kaikille avoimen malminetsintäkilpailun, Kultakisa-Kakkosen. Vilkastuneen malminetsintätoiminnan myötä selvitämme pitkällä tähtäimellä kannattavan kullantuotannon mahdollistamista alueella.

Idahossa sijaitsevan Fridayn kaivoksen kehittämishanke eteni suunnitelmien mukaisesti toisella neljänneksellä. Kaikkiaan viidestä Idahon kaivoksesta ensimmäisen on määrä käynnistyä ilmoittamamme tavoiteaikataulun mukaan vuoden sisällä sen hankinnasta, eli ennen helmikuun 2019 loppua. Tavoite on edelleen hyvin realistinen, ja projektitiimi tekee kaikkensa minimoidakseen Pampalon kaivoksen keskeytyksen ja Fridayn kaivoksen tuotannon käynnistymisen välisen ajan.”

Täydellinen osavuosikatsaus
Täydellinen osavuosikatsaus on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja löytyy myös yhtiön kotisivulta, www.endomines.com

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, jonka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 16.8.2018 kello 07:30 ruotsin aikaa.

Endomines 
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).