10.12.2019

Endomines AB:n (publ) ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 10.12.2019

Lehdistötiedote (PDF)
Endomines AB, Pörssitiedote 10.12.2019 klo 15:20 CET

Endomines AB:n (publ) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotusten mukaisesti muuttaa vaihtovelkakirjalainan ehtoja ja valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden, warranttien ja vaihtovelkakirjalainojen antamisesta.

Vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttaminen
Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa Endominesin ja TVL Gold 1, LLC:n välisen vaihtovelkakirjalainan ehtoja. Tiivistetysti ehtojen muuttamisesta seuraa, että kaikki Endominesin vuonna 2018 liikkeeseenlaskemat vakuudelliset vaihtovelkakirjalainat konvertoidaan Endominesin osakkeisiin neljän kuukauden sisällä (eli konvertointi ei ole vapaaehtoista, vaan pakollista) olennaisilta osiltaan uusien ehtojen mukaisesti:

  • 10,0 prosentin vuotuinen korko (aikaisemmin 6,0 prosenttia) ja kertynyt korko maksetaan käteisenä,
  • vaihtovelkakirjalainan haltijan täytyy konvertoida 50 prosenttia lainamäärästä Endominesin uusiin osakkeisiin 5,85 Ruotsin kruunun konvertointikurssilla per Endominesin uusi osake kolmen pankkipäivän kuluttua siitä, kun vaihtovelkakirjalainan uudet ehdot on rekisteröity Ruotsin Yhtiövirastoon (Bolagsverket) ja jäljelle jäävä 50 prosenttia lainamäärästä Endominesin uusiin osakkeisiin 6,00 Ruotsin kruunun konvertointikurssilla per Endominesin uusi osake viimeistään 31.3.2020.

Uusien ehtojen mukaisen konvertoinnin jälkeen Endominesin osakkeiden lukumäärä nousee enintään 33 490 597 osakkeella ja osakepääoma nousee enintään 100 591 574 Ruotsin kruunulla (vuoden 2019 ensimmäisellä puolikkaalla Endominesin osakkeenomistajille tehtyä merkintäoikeusantia seuranneen uudelleenlaskennan jälkeen).

Uudet ehdot ovat kokonaisuudessaan saatavilla Endominesin verkkosivuilla.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden, warranttien ja vaihtovelkakirjalainojen antamisesta
Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden, warranttien ja/tai vaihtovelkakirjalainojen antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutuksen nojalla tehtävä anti saa johtaa enintään kahdenkymmenen (20) prosentin korotukseen Endominesin osakemäärässä (sen jälkeen, kun vuonna 2018 liikkeeseenlasketut vakuudelliset vaihtovelkakirjalainat on konvertoitu enintään 33 490 597 osakkeeksi).

Lisätietoja
Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 10.12.2019 kello 15:20 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).