5.5.2021

Endominesin hallitukseen ehdolla olevat jäsenet

pörssitiedote (pdf)
Endomines AB, pörssitiedote 5.5.2021 at 11:00 CEST

Endomines AB:n nimitysvaliokunta on tehnyt ehdotuksensa hallituksen nimittämiseksi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyisistä jäsenistä ehdotetaan uudelleen valittaviksi Ingmar Haga ja Jeremy Read. Uusina jäseninä hallitukseen ehdotetaan valittaviksi Eeva Ruokonen, Markus Ekberg ja Jukka-Pekka Joensuu. Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että Ingmar Haga valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Rauno Pitkänen ja Thomas Hoyer ovat ilmoittaneet nimitysvaliokunnalle, että he eivät ole enää käytettävissä uudelleen valintaan Endominesin hallitukseen.

Hallitukseen ehdolla olevat jäsenet:

Eeva Ruokonen, on kokenut metalli- ja mineraaliteollisuuden johtaja, jolla on vahva tekninen ja johdollinen osaaminen kokonaisvaltaisesta yrityksen arvoketjusta. Hänen ammatillinen taustansa on rakentunut 30 vuoden aikana kestävän kaivos- ja metalliliiketoiminnan aloilla, ja hän on toiminut mm. johtajana Boliden AB:ssa, sekä Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n CSO:n tehtävässä. Hänellä on maisterin tutkinto kaivostekniikasta, lisensiaatin tutkinto rikastustekniikasta sekä MBA-tutkinto liiketoiminnan kehittämisestä (Business excellence). Tällä hetkellä hän toimii Suomen Malminjalostus Oy:n hallituksessa (2018-), Nordic Talc Oy:n neuvonantajana (2020-) sekä viimeistelee tohtorintutkintoaan kestävästä kaivostoiminnasta Aalto-Yliopistossa.

Markus Ekbergillä on yli 35 vuoden kansainvälinen kokemus maanalaisten kaivosten suunnittelusta, rakentamisesta ja johtamisesta. Tällä hetkellä hän työskentelee FinnCobalt Oy:n toimitusjohtajana, hallituksen puheenjohtajana sekä osakkaana.  FinnCobalt Oy on juniorikaivosyhtiö, jonka tavoitteena on avata uusi kobolttiin, nikkeliin ja kupariin keskittyvä akkumetallikaivos Itä-Suomeen. Ennen nykyistä tehtäväänsä, Markus toimi Endomines AB:n toimitusjohtaja vuosina 2009–2017, jolloin Pampalon kaivos käynnistettiin ja vietiin tuotantoon suunnittelussa aikataulussa ja budjetissa. Aikaisemmin Markus on toiminut johtotehtävissä useissa kaivosyhtiöissä sekä -yhdistyksissä. Hän on Lontoon pörssiin AIM-listalla listatun norjalaisen Kodal Minerals AS -kaivosyhtiön perustaja.

Jukka-Pekka Joensuu:lla on laaja oikeudellinen kokemus kansainvälisistä investoinneista sekä käänneyhtiöistä. Hänellä on vaikuttava ura tele- ja teknologia-aloilta ja hän on toiminut johtavana neuvonantajana hallituksille sekä institutionaalisille sijoittajille.  Jukka-Pekka on toiminut kansainvälisen turnaround-yhdistyksen johtokunnan jäsenenä sekä PriceWaterhouseCoopers Oy:n operatiivisena johtajana. Tällä hetkellä hän työskentelee osakkaana kansainvälisessä asianajotoimistossa Evershedsissä.

Lisätietoja hallituksen ehdotettujen uusien jäsenten sekä nykyisten jäsenten taustoista osoitteessa www.endomines.com.

Lisätietoja

Ingmar Haga, Hallituksen puheenjohtaja, +358 40 700 3518, ingmar.haga@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 5.5.2021 kello 11:00 CEST.

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).