27.8.2020

Endomines AB:n puolivuotiskatsaus H1 2020 – Ensimmäiset kultarikastetoimitukset Fridayn kaivokselta

Endomines AB Q2 2020 (PDF)Pörssitiedote (PDF)

Endomines AB, Pörssitiedote 27.08.2020 klo 08:30 CET

H1 2020 (vs. H1 2019)

Operatiivinen toiminta

  • Endomines tiedotti Fridayn ensimmäisestä kultarikastetoimituksesta.
  • Endomines tiedotti sopimuksesta US Grant kaivoksen ja rikastamon sekä Kearsarge-projektin ostamisesta Transatlantic Miningilta.
  • Ei raportoituja työtapaturmia viimeisen 12 kk aikana; LTIFR 0 (11)

Taloudelliset tunnusluvut

  • Liikevaihto 10,5 MSEK (3,5)
  • Käyttökate -45,3 MSEK (-20,8)
  • Kassavirta yhteensä -12,3 MSEK (-13,2)
  • Osakekohtainen tulos -0,61 SEK (-0,57)

Tulevaisuuden näkymät:
COVID-19-pandemia vaikuttaa yhä tuotannon ylösajoon, pääasiassa aiheuttaen häiriöitä toimitusketjuissa ja vaikeuttamalla Orogranden tuotantolaitoksen rekrytointeja.
Toimintaympäristön epävarmuudesta johtuen tuotantoennusteen määrittäminen on yhä haastavaa, etenkin Fridayn kaivoksen ja rikastamon ylösajovaiheen edelleen ollessa käynnissä.

Konsernin tunnusluvut tammi-kesä
MSEK ellei toisin mainita 2020 2019 +/-
Liikevaihto 10,5 3,5 7,0
Liiketoiminnan kulut -55,8 -24,3 -31,5
Käyttökate -45,3 -20,8 -24,5
Poistot ja arvonalentumiset -11,7 -1,5 -10,2
Liikevoitto (+)/ Liiketappio (-) -56,9 -22,3 -34,6
Katsauskauden nettotulos -68,0 -30,1 -37,9
Osakekohtainen tulos (SEK) -0,61 -0,57 -0,04
Liiketoiminnan rahavirta -59,5 -29,8 -29,7
Investointien rahavirta -18,6 -36,8 18,2
Rahoituksen rahavirta 65,9 53,4 12,5
Rahavarat kauden lopussa 3,4 5,7 -2,3
Henkilöstöä kauden lopussa 48 36 12
LTIFR 0 11 -11

LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden 12 kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle aliurakoitsijat mukaan lukien.

 
Toimitusjohtaja Greg Smith:
“Vuoden toisen neljänneksen aikana Endomines vahvisti rahoitusasemaansa laskemalla liikkeelle kaksi velkakirjalainaa sekä toteutti suunnatun osakeannin, pääosin vauhdittaakseen Fridayn kaivoksen käynnissä olevaa ylösajoa. Toisen neljänneksen aikana toimitimme ensimmäisen kultarikaste-erän, mikä on merkittävä saavutus Friday-projektillemme.

Olemme kuitenkin kohdanneet joitakin teknisiä haasteita rikastamollamme, mikä on laskenut rikastetun malmin määrää, emmekä näin yltäneet täyteen suunniteltuun tuotantokapasiteettiin Fridayn rikastamolla toisen neljänneksen loppuun mennessä. Lisäksi COVID-19-pandemia aiheutti edelleen haasteita henkilöstön, sekä tiettyjen varaosien ja komponenttien saatavuudessa, mikä hankaloitti toimintaa Idahossa. Työskentelemme määrätietoisesti ratkaistaksemme kohtaamamme haasteet, ja olemme toiveikkaita, että saavutamme Fridayn rikastamolla täyden suunnitellun kapasiteetin tämän vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Olemme tällä hetkellä saattamassa päätökseen Transatlantic-yrityskauppaa. Transatlanticin kultaprojektit ovat erinomainen lisä meidän Yhdysvalloissa sijaitsevien korkean kultapitoisuuden projekteja käsittävään portfolioomme. Näiden projektien hankkiminen kiihdyttää kasvuamme, sekä tarjoaa Endominesille erinomaisen mahdollisuuden saavuttaa 100 000 kultaunssin vuosittainen tuotanto. Oletamme luvitusaikataulun perusteella, että pystymme aloittamaan alustavan tuotannon Transatlanticin projekteissa seuraavan kahdentoista kuukauden aikana.

Arvioimme tällä hetkellä mahdollisuuksiamme jatkaa tuotantoa Karjalan kultalinjalla, Suomessa. Tämänhetkinen kullan korkea hintataso huomioiden, investointi Pampalon syväjatkeeseen ja tuotannon uudelleenkäynnistäminen vaikuttaa mielenkiintoiselta mahdollisuudelta.”

 
Lisätietoja

Greg Smith, toimitusjohtaja, +44 7717 8809 23, greg.smith@endomines.com
Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Yllä mainitut yhteyshenkilöt ovat antaneet nämä tiedot julkaistavaksi 27.8.2020 klo 08:30 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).