16.8.2021

Endomines tiedottaa – kullantuotanto alkaa Fridayn kaivoksella, Idahossa, USA:ssa

Lehdistötiedote (PDF)
Endomines AB, Pörssitiedote 16.8.2021 at 08:30 CEST

Endomines AB (“yhtiö” tai “Endomines”) tiedottaa, että malminlouhinta yhtiön Fridayn kaivoksella ovat uudelleen alkaneet. Myös Orogranden rikastamon kuivatestaukset on saatettu loppuun, ja märkätestaukset tullaan suorittamaan loppuun ja tuotanto aloittamaan elokuun 2021 lopulla. Kaivoksen ja rikastamon henkilöstömäärää on nostettu yli 50 työntekijään täyden tuotantokapasiteetin saavuttamiseksi vuoden 2021 kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana.

Vuoden toisen neljänneksen aikana Endomines on keskittynyt Fridayn kaivoksen uudelleenkäynnistämiseen hankkien uutta kaivoskalustoa. Hankittuun kalustoon lukeutuvat mm. kaksi maanalla käytettävää kuormaajaa, jumbo ja pitkäreikäpora sekä kolmas kuorma-auto.

Myös kaivoksen maanalaista varustelutasoa on paranneltu peränajon mahdollistamiseksi myös syvempiin malmialueisiin ja useammalle työskentelyalueelle. Parannuksia on tehty mm. ilmastointiin, vedenpoistoon, sähköverkkoon sekä paineilmalaitteistoon, jotta kaivos pystyy saavuttamaan rikastamon kapasiteetin mukaista malmituotantoa.

Seuraavan kolmen kuukauden malmimäärä on jo valmiiksi räjäytettynä louhoksissa, ja tällä hetkellä malmia kuljetetaan pintaan ja siitä edelleen Orogranden rikastamon malmivarastoon. Rikastamon malmivarastossa on nyt noin 1 500 tonnia malmia odottamassa rikastamon märkätestausten alkamista. Esiintymän eteläpäässä tiedetään olevan korkeita kultapitoisuuksia. Tähän malmiin päästään käsiksi, kun eteläpäähän 4500-tasolla oleviin louhoksiin on ajettu perät. Nämä perät tullaan tekemään, kun Orogranden rikastamo on saatu täysin ylös ajettua.

Heinäkuussa 2021 kaivoksella aloitettiin 2 340 porametriä käsittävä timanttikairausohjelma, joka tulee antamaan lisävarmuutta kaivoksen ylemmistä louhoksista, joiden on määrä tuottaa malmia rikastamolle vuosina 2022 ja 2023.

Orogranden rikastamolla on myös investoitu yli miljoona dollaria nykyisten pullonkaulojen ratkaisemiseen, ja tämä tulee nostamaan rikastamon kuukausittaisen tuotantokapasiteetin 5 000 syötetonniin. Rikastamon päivitys sisälsi mm. parannuksia nykyisiin jätteiden ja rikasteen vedenpoistojärjestelmiin, laboratorioon, sekä kaluston hallintajärjestelmiin, mikä mahdollistaa koko rikastusprosessin paremman hallinnan.

Toimenpiteet US Grantin ja Kearsargen projektien eteenpäinviemiseksi
Endominesin keskipitkän aikavälin strategiaan kuuluu USA:n Montanassa sijaitsevien US Grantin ja Kearsargen kultaprojektien kehittäminen seuraavan muutaman vuoden aikana. Näiden korkeaa kultapitoisuutta sisältävien esiintymien suunnittelu- ja taustatutkimustyöt ovat nyt alkaneet. Työt kattavat myös ympäristöön, malminetsintään, rikastukseen ja projektien kehitykseen liittyviä toimenpiteitä projektien taloudellisen potentiaalin arvioimiseksi.

Vuoden kolmannella neljänneksellä tullaan valmistelemaan päivitetty mineraalivarantoarvio. Tämän jälkeen tullaan tekemään konseptuaalista malmimallinnusta sekä suorittamaan ensimmäiset pintakairaukset historiallisten varantotietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Kairausohjelma tulee myös antamaan tietoa uusiin rikastustutkimuksiin. Ympäristölliset toimenpiteet tulevat keskittymään ympäristön lähtötason tutkimuksiin luvitusprosesseja, malminetsintälupia ja projektien seurantaa ajatellen.

US Grant- ja Kearsarge-kultaprojektit ovat kulmakiviä Endomines-konsernin pyrkimyksissä kasvattaa merkittävästi kullantuotantoaan.

Lisätietoja:
Vern Langdale, Operatiivinen johtaja, +358 44 422 9657, vern.langdale@endomines.com
Marcus Ahlström, Väliaikainen toimitusjohtaja ja Talousjohtaja, +358 50 544 6814, marcus.ahlstrom@endomines.com

 

Tämä tiedote on annettu yllä olevien yhteyshenkilöiden toimesta julkaistavaksi 16.8.2021 kello 08:30 CEST.
 

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).