5.6.2018

Endomines on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut Pampalon kaivoksella

Pörssitiedote (PDF)

Endomines AB, pörssitiedote 5.6.2018 klo 11:15 ruotsin aikaa


Endomines Oy on saanut päätökseen 18.4.2018 aloitetut, koko Pampalon kaivoksen henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut työvoiman käytön vähentämisestä.

Kuten yhteistoimintaneuvotteluja aloitettaessa tiedotettiin, tuotannon jatkaminen Pampalon kaivoksella syyskuun 2018 jälkeen vaatisi merkittävän investoinnin kaivoksen syventämiseen. Yhtiön arvioiden mukaan investointi ei kullan nykyisellä markkinahinnalla olisi kannattava.

Neuvottelujen tuloksena Endomines on nyt päättänyt lykätä investointia, minkä seurauksena tuotanto Pampalossa keskeytetään tilapäisesti. Koska työvoiman tarve kaivoksella vähenee merkittävästi, yhtiö arvioi lomauttavansa 26 työntekijää yli 90 päiväksi ja irtisanovansa 4 henkilöä. Lomautukset ja irtisanomiset tehdään vaiheittain, mutta kuitenkin niin, että suurin osa henkilöstövähennyksistä toteutuu syyskuun jälkeen. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat yhteensä noin 40 henkilöä ja alustavan arvion mukaan niiden ennakoitiin voivan johtaa enintään 32 työntekijän lomauttamiseen yli 90 päiväksi ja/tai irtisanomiseen tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla.

Suurin osa Pampaloon jäävästä henkilöstöstä keskittyy jatkossa Karjalan kultalinjalla parhaillaan toteutettavaan laajaan malminetsintäprojektiin, jonka tavoitteena on luoda edellytykset kannattavaan kullantuotantoon Ilomantsissa pidemmällä aikavälillä.

"Olemme nyt saaneet päätökseen yhteistoiminaneuvottelut ja niiden seurauksena tehneet vaikean päätöksen Pampalon kaivoksen tuotannon tilapäisestä keskeyttämisestä syyskuun jälkeen. Vaikka valitettavasti joudummekin vähentämään työvoiman käyttöä kaivoksella merkittävästi, olen tyytyväinen voidessani todeta yhteistoimintaneuvotteluiden sujuneen rakentavassa hengessä.

Toivon markkinatilanteen sallivan Pampalon kaivoksen syventämisen myöhemmin. Lisäksi haluan korostaa, että panostamme nyt voimakkaasti malminetsintään Karjalan kultalinjalla ja uskon meillä olevan hyvät edellytykset löytää uusia esiintymiä, jotka osaltaan mahdollistavat kannattavan kaivostoiminnan alueella”, Endominesin toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde sanoo.

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, jonka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 5.6.2018 kello 11:15 ruotsin aikaa.

Endomines 
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).