14.5.2020

Endomines AB:n liiketoimintakatsaus Q1 2020 – Ylösajo kohti kaupallista tuotantoa jatkui Fridayn kaivoksella

Koko raportti (PDF)Lehdistötiedote (PDF)
Endomines AB, Pörssitiedote 14.05.2020 klo 08:30 CET

tammi-maaliskuu 2020 (tammi-maaliskuu 2019)

Operatiivinen toiminta

 • Allekirjoitettiin aiesopimus Transatlantic Miningin kanssa US Grant-kaivoksen ja rikastamon sekä Kearsarge-kultahankkeen hankkimisesta.
 • Allekirjoitettiin rikasteen myyntisopimus H&H Metalsin kanssa Fridayn tuottaman kultarikasteen myynnistä.
 • Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä kultarikastetuotannon ylösajo jatkui onnistuneesti mutta Fridayn kaivoksesta ei myyty kultarikastetta
 • Ei työtapaturmia vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana; LTIFR 0 (12).

Taloudelliset tunnusluvut

 • Liikevaihto 3,0 MSEK (2,1)
 • Käyttökate -27,8 MSEK (-11,5)
 • Rahavirrat yhteensä -14,5 MSEK (-11,2)
 • Osakekohtainen tulos -0,41 SEK (-0,37)

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

 • 1.4.2020 Endomines ilmoitti laskeneensa liikkeelle 3,4 miljoonan euron velkakirjalainan ja warranttien myynnin ensisijaisesti suomalaisille institutionaalisille sijoittajille sekä Endominesin toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle.
 • 2.4.2020 Endomines ilmoitti, että Idahossa Yhdysvalloissa sijaitsevan Friday-kaivoksen Orogrande-rikastamo on onnistuneesti otettu käyttöön.
 • 7.4.2020 Endomines ilmoitti lykkäävänsä yhtiön kotipaikan vaihdon Ruotsista Suomeen.
 • 7.4.2020 Endomines ilmoitti toteuttavansa noin 1,3 miljoonan euron suuruisen suunnatun osakeannin Fridayn kaivoksen ylösajon nopeuttamiseksi.
 • 29.4.2020 Endomines ilmoitti tehneensä Transatlantic Miningin kanssa sopimuksen US Grant-kaivoksen ja rikastamon sekä Kearsarge-kultahankkeen hankkimisesta.
 • 29.4.2020 Endomines ilmoitti laskeneensa liikkeelle 30 MSEK suuruisen lyhytaikaisen velkakirjalainan ja tehneensä toimeksiantosopimuksen Seaport Globalin kanssa pitkäaikaisen rahoituksen järjestämisestä.
 • 12.5.2020 Endomines ilmoitti lähettäneensä ensimmäisen kultarikaste-erän Friday-kaivoksesta.

Tuotantopäivitys ja tavoitteet vuodelle 2020:
Endomines louhi alkuvuonna onnistuneesti ensimmäiset korkean kultapitoisuuden maanalaiset malmilouhokset Fridayn kaivoksella Yhdysvaltain Idahossa. Järjestämällä toimintoja henkilöstön turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi, yhtiö onnistui ylläpitämään kaivoksen sekä rikastamon toiminnassa koronaviruspandemiasta huolimatta. Ensimmäisellä neljänneksellä Endomines keskittyi Friday kaivoksen malmintuotantoon sekä rikastamon toiminnan ylösajoon ja rikastusprosessin tehostamiseen. Rikastamolla Endomines onnistui  käsittelemään 36 tonnia materiaalia vuorokaudessa. Käsitelty malmi oli edelleen esituotantovaiheen läjitettyä malmia, jonka kultapitoisuus on matala, eikä edusta Fridayn kaivokselle tyypillistä korkean pitoisuuden malmia. Endomines jatkoi tuotannon ylösajoa kohti suunniteltua kapasiteettia, joka on 3445 tonnia kuukaudessa. Yhtiön tavoitteena on suunnitellun tuotantokapasiteetin saavuttaminen vuoden toisella neljänneksellä. Tekniset edellytykset tavoitteen saavuttamiseksi ovat hyvät. On kuitenkin huomioitava, että COVID-19 pandemian aiheuttamat haasteet henkilöstön sekä tiettyjen varaosien ja komponenttien saatavuuden suhteen, hankaloittavat toimintaa Idahossa. Mikäli pandemian vaikutukset jatkuvat koko vuosineljänneksen ajan, on mahdollista, että suunniteltu tuotantotaso saavutetaan vasta myöhäisempänä ajankohtana.

Konsernin tunnusluvut tammi-maalis
MSEK ellei toisin mainittu 2020 2019 +/-
Liikevaihto 3,0 2,1 0,9
Liiketoiminnan kulut -30,8 -12,6 -18,2
Käyttökate -27,8 -11,5 -16,3
Poistot ja arvonalentumiset -1,4 -1,8 0,4
Liikevoitto(+)/Liiketappio(-) -29,2 -13,3 -15,9
Katsauskauden nettotulos -44,3 -13,0 -31,3
Osakekohtainen tulos (SEK) -0,41 -0,37 -0,04
Liiketoiminnan rahavirta -30,5 -23,0 -7,5
Investointien rahavirta -5,2 -23,7 18,5
Rahoituksen rahavirta 21,2 35,5 -14,3
Rahavarat kauden lopussa 1,3 7,8 -6,5
Henkilöstöä kauden lopussa 43 28 15
LTIFR 0 12 -12

LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden
12 kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle urakoitsijat mukaan lukien.

Toimitusjohtaja Greg Smith: ”Ensimmäisen neljänneksen alussa Endomines tiedotti tehneensä Transatlantic Miningin kanssa aiesopimuksen US Grantin kaivoksen ja rikastamon sekä Kearsarge -kultahankkeen ostamisesta. Katsauskauden jälkeen Endomines ilmoitti allekirjoittaneensa kauppasopimuksen Transatlantic Miningin kanssa. Näiden Transatlanticilta hankittavien projektien myötä otamme merkittävän askeleen kohti tavoitettamme tuottaa 40 000 unssia kultaa vuodessa ja meille avautuu mahdollisuus 100 000 kultaunssin vuosituotantoon.

Fridayn kaivoshankkeessa tapahtui myös merkittävää edistystä: vuoden lopussa saimme onnistuneesti päätökseen kaivostoiminnan täyden operatiivisen haltuunoton alihankkijoilta. Lisäksi toteutimme onnistuneesti Orogranden rikastamon käyttöönoton ja neljänneksen lopulla lähestyimme kaupallisen tuotannon aloitusta. Lukuisten haasteiden jälkeen tiimimme on tehnyt lujasti töitä käyttöönottoprojektin onnistumiseksi. Fridayn kaupallisen tuotannon käynnistyminen ja ensimmäinen Yhdysvalloista tuleva liikevaihto on merkittävä virstanpylväs yrityksellemme.

Olen myös erittäin tyytyväinen H&H Metalsin kanssa tekemästämme sopimuksesta, joka varmistaa myyntikanavan Fridayn kaivoksen kultarikasteelle. Uskon pitkäaikaiseen rakentavaan yhteistyöhön H&H Metalsin kanssa.

Olemme nyt osoittaneet, että pystymme omin voimin käynnistämään tuotannollisen kaivostoiminnan. Tämä luo merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme, kun jatkamme eteenpäin erittäin lupaavia hankkeitamme kehittäen.”

Lisätietoja

Greg Smith, toimitusjohtaja, +44 7717 8809 23, greg.smith@endomines.com
Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Yllä mainitut yhteyshenkilöt ovat antaneet nämä tiedot julkaistavaksi 14.5.2020 klo 08:30 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).