7.4.2021

Endominesin malmivara- ja mineraalivarantoarvioiden päivitys

Pörssitiedote (PDF)
Endomines AB, pörssitiedote 7.4 2021 klo. 12:15 CEST

Endomines julkistaa vuoden 2021 malmivara- ja mineraalivarantoarviot Pampalon kultakaivokselle sekä varannot muille Karjalan kultalinjan kohteille, 31.12.2020 tilanteen mukaisesti, ja kulta- sekä hopeavarantoarviot kultaprojekteille Idahossa ja Montanassa Yhdysvalloissa.

Malmivarat ja mineraaliavarannot Pampalon kaivoksella ja mineraalivarannot Karjalan kultalinjalla Suomessa

Pampalon kaivos on ollut ylläpitotilassa vuodesta 2018 alkaen. Kaivoksen uudelleen käynnistämistä on suunniteltu vuodelle 2021 ja sen vuoksi osa mineraalivarannoista on muunnettu malmivaroiksi. Syväjatkealueella on 131 000 tonnin todennäköiset malmivarat pitoisuudella 2.93 g/t kultaa sisältäen yhteensä 12 300 unssia kultaa, jonka lisänä 118 125 tonnin mahdolliset mineraalivarannot pitoisuudella 5.36 g/t kultaa sisältäen yhteensä 20 300 unssia kultaa. Yhtiö suunnittelee maanalaista täydennyskairaohjelmaa vuodelle 2021 lisätäkseen syväjatkealueen kairaustiheyttä sekä nostaaksensa sen varantojen luokittelua.

Karjalan kultalinjan muihin raportoituihin mineraalivarantoihin ei ole ollut muutoksia. Tavoitteena on päivittää ja vahvistaa mineraalivarantoarviot vuoden 2021 aikana. Päivitys tulee heijastamaan lisääntynyttä geologista ymmärrystä varannoista sekä muutoksia nykyisessä markkinatilanteessa.

Pampalon kaivoksen ja Karjalan kultalinjan arviot on laadittu JORC 2012 raportointikoodin mukaisesti (Australian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (Joint Ore Reserve Committee - JORC-code)).

Minraalivarannot Idahossa Yhdysvalloissa

Vuoden 2020 aikana Endomines jatkoi työtään tiedon ja ymmärryksen lisäämistä Idahon kultaprojekteista, jotka se hankki helmikuussa 2018. Endomines jatkaa Fridayn maanalaisen kaivoksen kehittämistä ja osan 97 200 kultaunssin mitattujen ja osoitettujen varantojen muuttamista malmireserveiksi. Fridayn mahdolliset varannot ovat 46,700 unssia kultaa 296 000 tonnissa mineralisoitunutta kiveä.

Deadwoodin, Rescuen ja Kimberlyn malminetsintäprojekteja koskevat mineraalivarannot on määritelty historiallisiksi, sillä ne ovat tehty ennen tämän päivän parempaan ymmärrykseen tähtääviä standardeja. Endomines huomauttaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot Kimberlylle, Rescuelle ja Deadwoodille vaikuttavat olevan linjassa NI 43-101 kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien kanssa, pätevyyden omaava henkilö ei ole tehnyt tarpeeksi töitä luokitellakseen historialliset arviot kuten nykyiset mineraalivarannot, ja Endomines ei käsittele historiallisia arvioita nykyisinä tai luotettavina.

Fridayn kaivokselle ja Buffalo Gulch –projektille raportoidut mineraalivarannot Idahossa, Yhdysvalloissa, on luokiteltu Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (“CIM”) –standardien mukaisesti. “CIM Definition Standards - For Mineral Resources and Mineral Reserves”, valmistellut CIM Standing Committee on Reserve Definitions ja ottanut käyttöön CIM Council 10.05.2014.

Muiden Idahon projektien mineraalivarantoihin ei ole tullut muutoksia. Mineraalivarantoarviot pyritään päivittämään ja vahvistamaan vuoden 2021 aikana. Päivitys tulee heijastamaan lisääntynyttä geologista ymmärrystä varannoista sekä muutoksia nykyisessä markkinatilanteessa.

Kulta- ja hopeavarannot Montanassa Yhdysvalloissa

Lokakuussa 2020 Endomines sai päätökseen US Grantin ja Kearsargen kultaprojektien hankinnan Montanassa, Yhdysvalloissa. US Grant on korkeapitoinen, maanalainen kulta- ja hopeaprojekti, jolla on 165 700 kultaunssin ja 4.47 miljoonan hopeaunssin historialliset varannot 346 000 tonnissa mineralisoitunutta kiveä. US Grantin kaivoksella on louhittu kultaa ja hopeaa periodeittain vuosien 1867 ja 1984 välillä. Kearsarge on korkeapitoinen, maanalainen kultaprojekti, jonka historialliset varannot ovat yhteensä 380 700 unssia kultaa 4.1 miljoonassa tonnia mineralisoitunutta kiveä.

.

Lisäys, jonka US Grantin ja Kearsargen kultaprojektit tuovat yhtiön historiallisiin varantoihin on 546 400 unssia kultaa ja 4.47 miljoonaa unssia hopeaa sekä lisäksi huomattavan potentiaalin lisävarantojen löytämiselle alueella malminetsinnän kautta.

Endomines ei käsittele US Grantin ja Kearsargen historiallisia arvioita mineraalivarantoina tai malmivaroina NI 43-101 määritelmän mukaisesti.

Taulukko 1. Malmivarat ja mineraalivarannot Pampalossa ja Karjalan kultalinjalla Suomessa:

Malmivarat – Karjalan Kultalinja (tilanne 31.12.2020)
Esiintymä Tonnit Pitoisuus
Au g/t
Oz kg Luokittelu Laatija
Pampalo 131 000 2.93 12 340 384 Todennäköinen Endomines (1)
Pampalo Reserves total 131 000 2.93 12 340 384 Todennäköinen Endomines  
Grand total 131 000 2.93 12 340 384
           
Raportoidut mineraalivarannot ovat lisänä malmireserveihin. 
             
Mineraalivarannot – Karjalan Kultalinja (tilanne 31.12.2020)
Esiintymä Tonnit Pitoisuus
Au g/t
Oz kg Luokittelu Laatija
Pampalon varannot          
Pampalo East 229 000 1.8 12 897 401 Osoitetut Endomines (3)
Pampalo NW 29 000 2.5 2 284 71 Osoitetut Endomines (4)
Pampalon Osoitetut Yht. 258 000 1.8 15 181 472 Osoitetut Endomines
Pampalo Deep 118 125 5.36 20 341 633 Mahdollinen Endomines (2)
Pampalo D-zone 164 110 1.9 9 912 308 Mahdollinen Endomines (2)
Pampalo East 62 000 1.4 2 791 87 Mahdollinen Endomines (3)
Pampalonlammit 103 000 1.8 5 961 185 Mahdollinen Endomines (4)
Pampalon Mahdolliset Yht. 447 235 2.7 39 005 1 213 Mahdollinen Endomines
Karjalan kultalinjan varannot
Hosko 35 000 4.1 4 557 142 Mitatut Geoconsulting Parkkinen (5)
Hosko 675 000 1.2 25 761 801 Osoitetut Geoconsulting Parkkinen (5)
Muurinsuo 354 000 1.9 22 080 687 Osoitetut Endomines (7)
Kuivisto East 37 000 3.2 3 807 118 Osoitetut MAPTEK
Karjalan Kultalinjan M + T Yht. 1 101 000 1.6 56 204 1 748 Mitatut + Osoitetut
Hosko 240 000 0.8 6 019 187 Mahdollinen Geoconsulting Parkkinen (5)
Rämepuro 136 000 2.3 9 926 309 Mahdollinen Geoconsulting Parkkinen (6)
Muurinsuo 231 000 1.4 10 398 323 Mahdollinen Endomines (7)
Kuivisto East 145 000 1.0 4 662 145 Mahdollinen MAPTEK
Kuittila 275 000 2.6 22 988 715 Mahdollinen GSF, historical  
Korvilansuo 256 000 2.0 16 461 512 Mahdollinen Outotec (Finland) Oy (8)
Karjalan Kultalinjan mahdolliset Yht. 1 283 000 1.7 70 453 2 191 Mahdollinen
Mineraalivarannot on arvioitu JORC-koodin mukaan (paitsi Kuittila), kaikki numerot ovat riippumattomasti pyöristetty.  
           
(1) Malmivara-arvio perustuu maanalasiin louhos- ja tunnelisuunnitelmiin. Cut-off 1.5 g/t kultaa, top cut 10 g/t kultaa, sivukivilaimennus 15-30% ja malmitappio louhoksissa 5%.
(2) Cut-off 1,5 g/t; topcut 10-20 g/t kultaa              
(3) Cut-off 0,5 g/t; topcut 7 g/t kultaa              
(4) Cut-off 0,5 g/t; topcut 10 g/t kultaa            
(5) Cut off 0,5 g/t; topcut 11g/t (alhaisen pitoisuuden alue) tai 50 g/t gold (korkea pitoinen alue)      
(6) Cut-off 0,5 g/t, topcut 40 g/t kultaa              
(7) Cut-off 0,5 g/t, topcut 10 g/t kultaa              
(8) Cut-off 0,5 g/t gold; ei top cut:ia              
Troy ounce = 31.1035g              
 

Taulukko 2. Kultavarannot Idahossa ja Montanassa, Yhdysvalloissa

Mineraalivarannot – Idaho/Montana, Yhdysvallat  (tilanne 31.12.2020)
Esiintymä Tonnit Pitoisuus
Au g/t
Oz kg Luokiteltu Laatinut
Fridayn Varannot          
Mitatut 245 000 6.88 54 200 1 686 Mitatut Hard Rock Consulting (1,2)
Osoitetut 217 000 6.16 43 000 1 337 Osoitetut Hard Rock Consulting (1,2)
Mitatut + Osoitetut Yhteensä 462 000 6.54 97 200 3 023 M+O Hard Rock Consulting (1,2)
Mahdollinen 296 000 4.91 46 700 1 453 Mahdollinen Hard Rock Consulting
Buffalo Gulch Varannot    
Mitatut 3 515 000 0.57 64 800 2 016 Mitatut Hard Rock Consulting (1,3,4)
Osoitetut 3 230 000 0.48 49 900 1 552 Osoitetut Hard Rock Consulting (1,3,4)
Mitatut + Osoitetut Yhteensä 6 745 000 0.53 114 700 3 568 M+O Hard Rock Consulting (1,3,4)
Mahdollinen 2 128 000 0.38 25 700 799 Mahdollinen Hard Rock Consulting (1,3,4)
Historialliset Varannot    
Rescue 67 000 21.35 45 980 1 430 Historiallinen Kimberly Mines, (2004) (5)
Kimberly 261 000 19.18 160 930 5 005 Historiallinen Laczay, (2010) (5)
Deadwood 2 375 000 0.77 58 601 1 823 Historiallinen BEMA Gold Corporation, (1989) (5)
US Grant 346 000 14.89 165 700 5 152 Historiallinen McLeod, (1990) (5)
Kearsarge 4 100 000 2.98 381 000 12 218 Historiallinen Transatlantic Mining, (2019) (5)
Historialliset Yhteensä 7 149 000 3.58 812 211 25 628 (5)
   *Lisätiedot:              
(1) Mitattujen, osoitetuttujen ja mahdollisten mineraalivarantojen luokittelu on tehty CIM -standardin määritelmien mukaan. Mineraalivarannoilla, jotka eivät ole mineraalireservejä, ei ole osoitettua ekonomista kannattavuutta ja ei ole takeita, että mineraalivarannot tullaan muuntamaan mineraalireserveiksi. Mineraalivarantojen tonnit ja metallipitoisuus on pyöristetty heijastamaan arvion tarkkuutta, ja numerot eivät välttämättä täsmää pyöristämisestä johtuen.
(2) Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC, perustuen 1.3.2016 saatavilla olevaan dataan ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot on raportoitu koskien perustapausarviota, joka on tehty 3.4 g/t cutoff -kultapitoisuudella perustuen arvioituihin käyttökustannuksiin, saantoihin ja $1,300/oz kullan hintaan.
(3) Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC, perustuen 10.12.2017 saatavilla olevaan dataan ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot on raportoitu koskien perustapausarviota, joka on tehty 0.14 g/t cutoff -kultapitoisuudella perustuen arvioituihin käyttökustannuksiin, saantoihin ja $1,300/oz kullan hintaan.
(4) Mineraalivarannot, jotka jäävät avolouhosmallin sisään kohtaa kohtuulliset näkymät taloudelliseen louhintaan ja voidaan julistaa mineraalivarannoiksi.  Avolouhoksen optimointi perustuu oletettuun kullanhintaan US$1,300/oz, louhinta, prosessointi ja G&A kuluihin US$15.20 per prosessoitu tonni. Metallurgiset saannot kullalle on oletettu 90%.
(5) Endomines varoittaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot vaikuttavat olevan linjassa NI 43-101 kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien kanssa, pätevyyden omaava henkilö ei ole tehnyt tarpeeksi töitä luokitellakseen historialliset arviot kuten nykyiset mineraalivarannot ja Endomines ei käsittele historiallisia arvioita nykyisinä tai luotettavina.
Troy ounce = 31.1035g
 

Table 3. Hopeavarannot Montanassa, Yhdysvalloissa

Hopeavarannot – Montana, Yhdysvallat  (tilanne 31.12.2020)
Esiintymä Tonnit Pitoisuus
Ag g/t
Oz kg Luokiteltu Laatinut
US Grant 346 000 402 4 470 000 139 033 Historiallinen McLeod, (1990) (1)
Historialliset Yhteensä 346 000 402 4 470 000 139 033
(1) Endomines huomauttaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot vaikuttavat olevan linjassa NI 43-101 kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien kanssa, pätevyyden omaava henkilö ei ole tehnyt tarpeeksi töitä luokitellakseen historialliset arviot kuten nykyiset mineraalivarannot ja Endomines ei käsittele historiallisia arvioita nykyisinä tai luotettavina.
 

Tässä tiedotteessa julkaistun mineraalivarantoarvioiden päivityksen on tarkistanut ja hyväksynyt Eurogeologi, FM Jani Rautio, jolla on Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals (FAMMP) standardien mukainen ”Qualified Person” status. Jani Rautio on Endominesin työntekijä.

Lisätietoja
Rauno Pitkänen, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 40 595 4412, rauno.pitkanen@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 7.4.2021 kello 12:15 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).