7.4.2020

Endomines lykkää kotipaikan vaihdosta rajat ylittävällä sulautumisella Ruotsista Suomeen

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB, Pörssitiedote 07.04.2020 klo 08:30 CEST

Endomines Ab (publ) tiedotti 10.12.2019 harkitsevansa emoyhtiön kotipaikan vaihdosta Ruotsista Suomeen. Yhtiössä meneillään olevien suurten projektien, Koronaviruksen puhkeamisen sekä puhkeamisen jälkeisen markkinoiden epävakauden takia, hallitus on päättänyt lykätä kotipaikanvaihdoksen aikataulua. Vaihdos tultaisiin todennäköisimmin toteuttamaan rajat ylittävällä sulautumisella. Sulautumissuunnitelma tulee vaatimaan Endomines Ab (publ):n yhtiökokouksen hyväksynnän. Hallituksen suunnitelmana on kutsua sulautumisesta päättävä yhtiökokous koolle vuoden 2020 toisen puoliskon aikana, aiemmin suunnitellun ensimmäisen neljänneksen sijaan. Sulautuminen tai kotipaikan vaihdos eivät vaikuta Endomines AB (publ):n omistusrakenteeseen tai liiketoimintaan.

Endominesin tarkoituksena on jatkaa kaksoislistautuneena myös kotipaikan vaihdoksen jälkeen, kuitenkin niin, että päälistaus olisi Nasdaq Helsingissä.

”Yhtiössä käynnissä olevien suurten projektien, sekä Koronaviruksen puhkeamista seuranneiden nopeiden markkinaolosuhteiden muutosten takia, hallitus piti sopivana lykätä kotipaikan vaihdosta, ja keskittyä täysin meneillään oleviin projekteihin. Hallitus on edelleen sitoutunut jatkamaan projektia myöhemmin tänä vuonna. Endominesin omistajapohja on viime vuosina yhä enemmän siirtynyt Ruotsista Suomeen; tämä yhdistettynä lisääntyneisiin sääntely-, listaus- ja raportointivaatimuksiin suosii Endomines AB (publ):n nykyisen yhtiörakenteen sulavoittamista. Muutoksella tulee olemaan rajallinen vaikutus nykyisiin osakkeenomistajiin, koska Endomines tulee jatkossakin olemaan listattuna sekä Nasdaq Helsingissä, että Nasdaq Tukholmassa.” sanoo Hallituksen puheenjohtaja, Ingmar Haga.

Lisätietoja
Ingmar Haga, Hallituksen puheenjohtaja, +358 40 700 35 18, Ingmar.haga@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 7.4.2020 kello 08:30 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).