12.9.2022

Endomines laajentaa operaatioitaan Ilomantsissa and luopuu Kalviniitin ilmeniittiprojekteista

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB, pörssitiedote 12.09.2022 klo 16:00 CEST

 

Endomines raportoi malminetsintävarauksen myöntämisestä Ilomantsissa itäisessä Suomessa sijaitseville Huhuksen sinkki-lyijy- ja rautaesiintymille. Lisäksi Endomines on päättänyt luopua läntisessä Suomessa Käviällä ja Halsuassa sijaitsevista Kalviniitin ilmeniittiprojekteista.

 

Huhuksen esiintymä

 

Endomines suunnittelee tutkimusta Huhuksen alueen kultapotentiaalista. Endominesille on myönnetty 19.57 neliökilometrin suuruinen malminetsintävarausalue, joka kattaa Huhuksen sinkki-lyijy- ja rautaesiintymän Ilomantsin kunnassa itäisessä Suomessa (kuva 1). Huhuksen esiintymä on ollut malminetsinnän kohteena 1950-luvulta alkaen, ensin Malminetsijä Oy:n ja myöhemmin Outokumpu Oy:n toimesta. Alueelle on kairattu yhteensä 30 kairareikää, joiden yhteispituus on 4 781 metriä. Esiintymä sijaitsee kultaprospektiivisella Ilomantsin vihreäkivivyöhykkeellä, noin 32 kilometriä lounaaseen yhtiön Pampalon kaivokselta.

 

Pääosa historiallisesta kairasydämestä on varastoitu GTK:n kansalliseen kairasydänarkistoon Lopelle. Kullan esiintymistä ei ole aikaisemmin laajemmin tutkittu eikä esiintymästä ei ole tehty nykyaikaista varantoarviota. Historiallisen kairasydämen uudelleen analysointi, kaiken aikaisemman aineiston kokoaminen sekä uuden kolmiulotteisen geologisen mallin tekeminen ovat tärkeitä askeleita alueen malminetsintäpotentiaalin ymmärtämiseksi.

 

Huhuksen malminetsintävaraus on voimassa kaksi vuotta ja se antaa etuoikeuden hakea malminetsintälupaa.

 

 

Kuva 1. Huhuksen malminetsintävarausalue Ilomantsissa, Suomessa.

 
 

 

Kalvinitin ilmeniitti projektit

 

Endominesin täysin omistama tytäryhtiö Kalvinit on päättänyt olla aloittamatta ilmeniittiesiintymien kaivospiiriprosessia. Tämä tarkoittaa, sitä että Koivu ja muut malminetsintäluvat raukeavat ja ilmeniittiesiintymät eivät enää ole Endominesin hallussa. Uuden strategian mukaisesti Endomines keskittyy kultaan ja malminetsintään Karjalan kultalinjalla. Nämä toimet tukevat valitun strategian toimeenpanoa.

 

 

"Huhus projekti sijaitsee alueella, missä on potentiaalia kultamineralisaation esiintymiseen. Olemassa olevat tiedot mahdollistavat helpon ja kustannustehokkaan pääsyn alueen geologiseen dataan. Aiomme analysoida vanhat kairasydämet kullan osalta ja arvioida potentiaalin kullan malminetsintään alueella. Ilmeniitti ei toisaalta tue nykyistä strategiaamme. Tämä projektiportfolion hienosäätö tukee uuttaa strategiaamme, missä keskitymme vahvasti Karjalan kultalinjaan.”, sanoo toimitusjohtaja Kari Vyhtinen

 

Lisätietoja:

 

Kari Vyhtinen, toimitusjohtaja, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

 

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 12.09.2022 kello 16:00 CEST.

 

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).