19.8.2021

ENDOMINES Puolivuotiskatsaus 2021 Fridayn kaivoksen uudelleenkäynnistys USA:n Idahossa sekä Pampalon kaivoksella Suomessa

Endomines AB Q2 2021 (PDF)Pressrelease (PDF)

H1 2021 (vs. H1 2020)

Operatiivinen toiminta

 • Endomines päättää Fridayn kaivoksen ylläpitotilan Idahossa USA:ssa, tekemällä parannuksia Orograden rikastamoon ja jatkamalla kaivoksen peränajoa.
 • Endomines valmistautuu Pampalon kaivoksen vuoden 2022 aikana tapahtuvaan uudelleenkäynnistykseen vinotunnelin peränajon edetessä 80 metriä kuukaudessa tasolta 775m ja timanttikairausohjelman kohdentuessa tasolle 805m.
 • Endomines on allekirjoittanut fuusiosuunnitelman ja päättänyt kotipaikan vaihdosta Ruotsista Suomeen.
 • Endomines valmistelee scoping-katsausta ja kairausohjelmaa Montanan kultaprojekteille, US Grantille ja Kearsargelle.
 • Ei raportoituja työtapaturmia viimeisen 12 kk aikana; LTIFR 0 (0)

Taloudelliset tunnusluvut

 • Liikevaihto 0,1 MSEK (10,5)
 • Käyttökate -40,3 MSEK (-45,3)
 • Kassavirta yhteensä 16,1 MSEK (-12,3)
 • Osakekohtainen tulos -0,59 SEK (-0,61)

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

 • 2.7.2021, Endomines Finland Oyj tiedotti sopineensa suomalaisten sijoittajien kanssa yhteensä 5 miljoonan euron kokonaisvaltaisesta rahoitusjärjestelystä.
 • 19.7.2021 Endomines tiedotti ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset, jossa hyväksyttiin Endomines AB (publ) sulautuminen Endomines Finland Oyj:hin.
 • 20.7.2021 Endomines tiedotti, että yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja sekä talousjohtaja Marcus Ahlström eroaa yhtiön palveluksesta. Hallitus etsii uutta toimitusjohtajaa, ja odottaa nimityksen varmistuvan syksyn aikana.
 • 12.8.2021 Endomines tiedotti uusia ja erittäin rohkaisevia kairaustuloksia Pampalon syvennysprojektista.
 • 26.8.2021 Endomines tiedottaa kaivostöiden alkaneen Fridayn kaivoksella ja kullan tuotannon alkavan elokuun lopulla.

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden kolmannen neljänneksen aikana kullantuotanto tulee alkamaan Orogranden rikastamolla, 12 kuukauden ylläpitotilan jälkeen. Henkilöstön uudelleenpalkkaus sekä kaivokselle että rikastamolle on kestänyt hieman odotettua pidempään johtuen COVID-19 pandemian vaikutuksesta markkinaolosuhteisiin. Myös ratkaisevien rikastamolaitteiden ja komponenttien toimitus on viivästynyt johtuen odotettua pidemmistä toimitusajoista. Näistä syistä johtuen, rikastamon uudelleenkäynnistys on viivästynyt heinäkuusta elokuun loppuun.

Pampalon projekti etenee odotetusti ja tuotannon odotetaan alkavan suunniteltua aikaisemmin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen alussa, aikaisemmin tiedotetun toisen neljänneksen sijaan. Tämä kuitenkin lykkää peränajomalmin rikastusta vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle, aikaisemmin tiedotetun vuoden 2021 viimeisen neljänneksen sijaan.

Tämän seurauksena vuoden lopun kullantuotannon odotetaan olevan noin 1 500 unssia. Uusi, tarkistettu, tuotanto-ohjeistus johtuu ensisijaisesti strategisesta päätöksestä lykätä Pampalon peränajomalmin rikastusta vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle, jotta täyden kapasiteetin kullantuotanto voidaan aloittaa aiottua aikaisemmin. Nämä muutokset vahvistavat yhtiön 2022 kassavirtaa ja vakauttavat sekä USA:n että Suomen hankkeita.

Endominesin päivitys keskipitkän aikavälin tavoitteista
Endominesin hallitus on päivittänyt keskipitkän aikavälin tavoitteita Fridayn ja Pampalon hankkeissa:

Friday: Endomines odottaa Fridayn vuosittaisen kullantuotannon yltävän täydessä tuotannossa 7 800–9 000 unssiin. Täysi kapasiteetti saavutetaan arvion mukaan vuoden 2021 viimeisen tai vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Pampalo: Endomines odottaa Pampalon vuosittaisen kullantuotannon yltävän täydessä tuotannossa 10 000–11 500 unssiin. Täysi kapasiteetti saavutetaan arvion mukaan vuoden 2022 toisella tai kolmannella neljänneksellä.

Konsernin tunnusluvut tammi-kesä
MSEK ellei toisin mainita 2021 2020 +/-
Liikevaihto 0,1 10,5 -10,4
Liiketoiminnan kulut -40,4 -55,8 15,4
Käyttökate -40,3 -45,3 5,0
Poistot ja arvonalentumiset -55,2 -11,7 -43,5
Liikevoitto (+)/ Liiketappio (-) -95,5 -56,9 -38,6
Katsauskauden nettotulos -120,8 -68,0 -52,8
Osakekohtainen tulos (SEK) -0,59 -0,61 0,02
Liiketoiminnan rahavirta -84,1 -59,5 -24,6
Investointien rahavirta -15,5 -18,6 3,1
Rahoituksen rahavirta 116,1 65,9 50,2
Rahavarat kauden lopussa 28,0 3,4 24,6
Henkilöstö kauden lopussa 43 48 -5
LTIFR 0 0 0

LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden 12 kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle aliurakoitsijat mukaan lukien.

Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja: “Vuoden toisen neljänneksen aikana Endomines vahvisti rahoitusasemaansa tekemällä sopimuksen LDA Capitalin kanssa yhteissummaltaan 14 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä, jonka yhteydessä yhtiö laskee liikkeeseen 14 miljoonaan warranttia. Tämä rahoitusjärjestely auttaa Endominesia Fridayn ja Pampalon projektien tuotantoon viemisessä, sekä muiden USA:n projektien kehittämisessä.

Olemme käyttäneet n. miljoona dollaria Orogranden rikastamon parannuksiin, esimerkiksi uuteen rikastushiekan kuivatusjärjestelmän, joka hyödyntää matalan tason teknologiaa, on kustannustehokas ja skaalautuu tulevaisuuden tuotantotarpeisiin. Olemme myös panostaneet rikastamon laitteistoihin prosessien hallinnan parantamiseksi. Kaivoksen tuotantokapasiteettia on parannettu uusilla koneilla, sekä parantamalla maanalaista varustelua, peränajon mahdollistamiseksi myös syvempiin malmialueisiin.

Olemme aloittaneet Montanan kultaprojektien kairausohjelman suunnittelun saadaksemme paremman ymmärryksen näiden resurssien potentiaalista. Montanan kultavarannot ovat merkittävä osa tulevaisuuden strategiaamme pyrkiä kasvattamaan merkittävästi kullantuotantoamme.

Pampalon kaivoksen uudelleenkäynnistys ja peränajo Karjalan kultalinjalla aloitettiin huhtikuussa 2021, ja projekti on selvästi aikataulussa tuotannon aloittamiseksi vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Olemme innoissamme saadessamme Pampalon kaivoksemme jälleen tuotantoon, jota tämän hetken korkea kullanhinta tukee.

Kotipaikanvaihdosprosessi yhtiömme kotipaikan vaihtamiseksi Ruotsista Suomeen rajat ylittävällä vastavirtasulautumisella jatkui läpi vuoden toisen neljänneksen, ja kaikki suunnittelut ja vaaditut työvaiheet saatiin päätökseen. Prosessi kuitenkin jatkuu yhä ja etenee suunnitelmien mukaisesti. Odotamme, että vastavirtasulautuminen on saatu päätökseen ennen vuoden 2021 viimeistä neljännestä.

Keskitymme nyt täysillä Fridayn ja Pampalon operaatioiden ylösajoon. Haluaisin kiittää koko henkilöstöämme heidän tänä vuonna tekemästään hyvästä työstä ja osoittamastaan korkeasta työmoraalista.”

Lisätietoja
Marcus Ahlström,väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Yllä mainittu yhteyshenkilö on antaneet nämä tiedot julkaistavaksi 19.8.2021 klo 09:00 CEST.

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).