Endomines noudattaa sisäpiiritiedon hallinnassa Nasdaq Tukholman pörssin Sisäpiiriohjetta sekä sitä täydentäviä yhtiön omia sisäpiirisääntöjä, jotka hallitus on hyväksynyt.

Sisäpiirirekisteri

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR-asetus) voimaantulon myötä Endomines ei enää pidä julkista sisäpiirirekisteriä.

Suljettu ajanjakso

Endomines noudattaa MAR-asetuksen mukaista suljetun ajanjakson periaatetta, jonka aikana Endominesin määritellyt johtohenkilöt sekä taloudellisia tietoja saavat henkilöt (kuten yhtiön sisäpiirisäännöissä on määritelty) eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla. Suljettu ajanjakso on voimassa kunkin puolivuosikkaan lopusta puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkaisua seuraavaan päivään saakka. Suljettu ajanjakso sisältää kuitenkin aina vähintään puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkaisupäivän sekä sitä edeltävän 30 päivän mittaisen jakson.

Endominesin tiedonantopolitiikka