Endomines noudattaa sisäpiiritiedon hallinnassa Nasdaq Tukholman pörssin Sisäpiiriohjetta sekä sitä täydentäviä yhtiön omia sisäpiirisääntöjä, jotka hallitus on hyväksynyt.

Sisäpiirirekisteri

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR-asetus) voimaantulon myötä Endomines ei enää pidä julkista sisäpiirirekisteriä.

Suljettu ajanjakso

Endomines noudattaa MAR-asetuksen mukaista suljetun ajanjakson periaatetta, jonka aikana Endominesin määritellyt johtohenkilöt sekä taloudellisia tietoja saavat henkilöt (kuten yhtiön sisäpiirisäännöissä on määritelty) eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla. Suljettu ajanjakso on voimassa kunkin vuosineljänneksen lopusta osavuosi- tai puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkaisua seuraavaan päivään saakka. Suljettu ajanjakso sisältää kuitenkin aina vähintään osavuosi- tai puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkaisuspäivän sekä sitä edeltävän 30 päivän mittaisen jakson.

Suljetut ajanjaksot vuonna 2018
1. tammikuuta – 28. helmikuuta 2018
1. huhtikuuta – 17. toukokuuta 2018
1. kesäkuuta – 16. elokuuta 2018
1. syyskuuta – 14. marraskuuta 2018

(Huom. päättyy kunkin katsauksen julkistamiseen)