Endomines AB:n osakepääoma on 530 396 756 Ruotsin kruunua koostuen 265 198 378 osakkeesta, joiden vastearvo on 2 kruunua/osake.

Endominesin osakkeiden kaupat selvitetään Euroclear Sweden AB:n hallinnoiman sähköisen arvopaperijärjestelmän kautta (Ruotsin arvopaperikeskus, Sveriges värdepapperscentral). Euroclear ylläpitää myös Endominesin osakeluetteloa.

Endominesin yhtiöjärjestyksen mukaan osakepääoman tulee olla vähintään 150 miljoonaa kruunua ja enintään 600 miljoonaa kruunua.

Osakeantivaltuutus

Varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti yhtiön hallitus on seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti valtuutettu päättämään uusien osakkeiden, warranttien ja/tai vaihtovelkakirjalainojen antamisesta, yhdessä tai useammassa erässä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä voi olla enintään 20 % Endominesin olemassa olevista osakkeista osakeantivaltuutuksen antohetkellä.

Endominesin markkinatakaaja

Markkinatakaaja parantaa likviditeettiä ja takaa, ettei osto- ja myyntikurssin välinen ero nouse liian suureksi. Endominesin markkinatakaajana toimii Lago Kapital Oy.

Osakepääoman kehitys

Oheisessa taulukossa kuvataan Endominesin osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän muutokset yhtiön noteeraamisesta Nasdaq OMX First North -listalle vuonna 2007 lähtien.

Osakepääoman alentamiset vuosina 2009, 2014, 2016, 2018, 2019 ja 2021 on tehty samoina vuosina toteutettujen uusien osakkeiden antien yhteydessä. Alentamisten tarkoituksena oli mahdollistaa uusien osakkeiden anti ilman osakkeiden mitätöintiä, siirrolla vapaan pääoman rahastoon käytettäväksi yhtiökokouksen päättämällä tavalla.