Liputusilmoitukset – Ilmoitukset merkittävistä osakkeenomistajista

Suurilla osakkeenomistajilla on velvollisuus tehdä ilmoitus merkittävistä omistusosuuksien muutoksista Endominesin osakkeissa. Velvollisuus tehdä ilmoitus syntyy, kun osuus yhtiön kaikista osakkeista tai äänistä osuus saavuttaa tai ylittää, ylöspäin tai alaspäin, tietyt rajat.

Kynnysrajat ovat 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 (2/3) ja 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Kun nämä kynnysarvot on saavutettu tai ylitetty, luonnollisen tai oikeushenkilön, jonka omistus on muuttunut, on ilmoitettava siitä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle.

Liputusilmoitukset löytyvät Endominesin pörssitiedotteet-sivuilta.